FORHANDLERE

Alger - risiko for alger

Overdreven algevækst opstår fordi der er for mange næringsstoffer som opstår gennem nedbrydelse af planter, foder og ekskrementer fra fisk.

Algeskema

Alger hører hjemme i vores havedamme, fordi en dam uden alger
biologisk set ville være et dødt vandmiljø.

En forholdsregel alene vil ikke give det ønskede resultat, så det er vigtigt
at træffe så mange af følgende forholdsregler som muligt.

Stor risiko
for alger

Mindre risiko for alger

Ringe risiko for alger

pH-værdien er over 8.5

pH-værdien  er over 7.5

pH-værdien er mellem 6.5 til 7,5

Ingen vandpumpe i havebassinet

Stillestående vand

50% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen pr. time

lidt cirkulation i vandet

100% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen pr. time

Meget cirkulation i vandet.

Intet filter

Lille filter af skumgummi

Biofilter med et korrekt filter og kombineret med
UV-C lys.

.

Ingen vandudskiftning, kun tilsætning af nyt vand ved fordampning

Uregelmæssig vandudskiftning eller vand fra regntønden

Regelmæssig vandudskiftning ca. 6 gange om året . Pryddamme: ca. hver 3 uge (1/3 del af vandet)

.

Vandrumfang mindre end 500 liter

Vanddybde under 40cm

Vandrumfang mindre end 1200 liter

Vanddybde fra 50cm til 100 cm.

Vandrumfang mere end 1500 liter

Vanddybde over 1 meter

.

Mange fisk, som fodres, flere gange om dagen med store mængder fiskefoder

Fisk som fodres og det overskydene foder bliver ikke fjernet.

Fisk som fodres sparsomt. Det overskydene foder fjernes.

.

Ingen plante eller kun enkelte nøkkeroser, konstant sol. Dammen er placeret i nærheden af store løvfældende træer.

Få planter, og ingen vandrensende planter

For mange
alge-bekæmpende planter. Især: Vandpest,
Hornblad,
Tornfrøet, Tusindblad. Nøkkerose, Krebseklo, Smalbladet,
Dunhammer.

Vandoverfladen skal være ca. halvt dækket af diverse planter.
Dette gælder kun alm. havedamme, ikke koidammen
.

Havebassinet oprenses ikke

Havebassinet oprenses en enkelt gang

Havebassinet oprenses forår, efterår og efter behov.

.

Almindelig jord, næringsrigt ler.

Jorden fra haven bliver skyllet ud i dammen efter et kraftigt regnvejr.
.

Jord med sand eller meget kalk på sten eller sand

Grus med kornstørrelse 1-2 cm såsom Engelske Søsten

 

 

 

 

Det er meget vigtigt at måle pH- og Nitrit-Nitratinholdet i dammen.
Overproduktion af næringsstoffer fører til øget algevækst og iltmangel i vandet.
Iltmanglen kan drive fiskene op til vandoverfladen, hvor de forsøger at snappe
efter luft.

Algevæksten bliver kraftigere ved en høj vandtemperatur, især hvis
vanddybden er lav og der mangler skygge.

Læs mere om og klik på:

Alger-typer

 

Brunt vand - undersøgelsemetoden

Grønt vand

 

Grønkålssuppe

 

Mælkeagtigt vand

 

Regnvejr - påvirker dette din  havedam


Dårlig Vandkvalitet

- kendetegnende for et underdimensioneret biologisk filter

 

pH - værdien

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk