FORHANDLERE

Bassinkant som minifaskine

Minifaskine rundt om havedammen

Min ide med damkanterne er at laver en minifaskine rundt om hele dammen, dvs. at alt overskydende regnvand fra haven går i minifaskinen og hvis dammen bliver overfyldt, går også vandet i mini faskinen

 

 

MINIFASKINE rundt om havedammen

I min gamle dam havde jeg lavet mine damkanter som ifølge nedenstående tegning og det virker.
.


 Hvis dine kanter rundt om dammen er 100% vandrette, kan du fylde vand helt op til kanten, dette giver også et mere naturligt udseende.Til minifaskinen lægger du grus i bunden og ovenpå lægger du mange sten.
Hvor dyb eller bred din faskine skal være - er op til dig selv
Husk at damkanterne skal være højere end havejorden.


 

DÆKNING AF SYNLIGE DAMKANTER
Mine kanter rundt om dammen var synlige pga. denne skarpe afgrænsning mellem haven og bassinet. For at dække kanten brugte jeg damkant-sumpplanter, disse er hurtig voksene
og breder sig meget. Det betyder ikke noget når kantplanterne vokser fra sumpkanten og over damkanten til havejorden, fordi Sumpkant planterne får sin næring fra bassinet.

Store flade Ølandssten er helt perfekt til dækning af damkanten og hvis du har vand helt op til stenene så kan det ikke se mere naturligt ud.
Småsten kan også skjule damkanten.
Bassinkanten skal altid understøttes med et massivt materiale før ombukningen af foliet (f.eks. sten, beton eller træ),da et uheldigt trin ellers kan træde bassinkanten ned under
vandoverfladen med et større opretningsarbejde til følge.

KATALOG TEGNINGER
I nogle kataloger ser man tegninger, hvor jorden er højre end bassinet, og det mener
jeg er forkert, så er det netop at jorden bliver skyllet i havebassinet. Derved kommer
det brune vand fra husmussyren fra jorden.

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk