FORHANDLERE

Biofilter opstart

Hvordan opstarte mit nye biofilter

 

Havedammens biologiske balance er ikke kommet i gang,

derfor skal vi gøre noget ved det

Hvornår skal jeg opstarte mit filter om foråret og hvorfor blomster algerne op efter vinteren

Det er det spørgsmål som oftest stilles. Algeopblomstringen er kun naturlig, da hele havedamme har ligget i dvale. Desværre er det algerne som først "vågner op". Dammens biologiske balance er ikke rigtigt kommet i gang - det må vi gøre noget ved.

Demonstrationen af biofilter opstart er på et Power Clear 7000 fra Aqua Natutica, det er et 3 i 1 filter som har indbygget UV-C og mekanisk, biologisk filtrering.Kombifiltret har den fordel at det let kan gemmes væk.

Filtret bør placeret i den bagerste del af sumpzone og er nedsænket så udløbsstudsen er tæt på vandoverfladen.Om foråret bør du starte filtret så tidligt som muligt - når du er sikker på at der ikke kommer frost

Da den biologiske balance kræver en masse ilt, monteret en luftsten i filtret. På luftpumpens luftslanger monteres 2 luftslanger med luftsten. Den ene luftsten er i filteret og den anden i dammen.

Sæt en kurvfuld med Zeolit i filtret for at absorbere affaldsstofferne fra bassinet, det binder effektivt kvælstofforbindelserne, såsom ammonium

Zeolit er ideelt til opstart af bassiner hvor bakteriekulturen endnu ikke er blevet etableret. Det er også velegnet til rensning af forurenede bassiner og forebyggelse af alger.
 
Zeolitten kan ikke overdoseres. Husk at tage Zeolitten ud af plastikposen og genplacere stenene i kurven.
Zeolittens holdbarhed i filtret kan være 3-6 uger - dog betinget af havedammens forureningsgrad.I en vis udstrækning kan det genoplades ved at lægge det i en kraftig saltopløsning.
Læg Zeolitten i en 5 liters spand med vand og tilsæt 30 gram salt(natriumklorid).


Lad det stå et døgn, hvorunder Zeolitten frigøres. Derefter skal det skylles omhyggeligt med almindeligt postevand, inden det genanvendes.

Effektiviteten efter regenereringen vil dog gradvis aftage alt efter vandets kemiske reaktion. 


Plastik biomediet lægges i filtret, for at omdanne giftige bakterier til relative uskadelige "gode" bakterier.


Når bakterikulturen har sat sig på biomediet, vil nedbrydningsprocessen træde i kraft og filtret vil begynde at virke


Da et nystartet filter ikke har den nødvendige bakteriekultur, må man sætte skub i filteret ved at tilsætte mikrostart. Hvis ikke pulveret drysses i, må man vente ca. 1 måned før filtret bliver effektivt

Pulveret indeholder netop den type bakterier og mikroorganismer som er nødvendige for at sikre nedbrydningsprocessen af giftstofferne.

Mikrostart/Bio stabil kan ikke overdoseres og kan altid tilsættes ved enhver mistanke om ubalance i havedammen 


Fyld filtret op med bassinvand og lad vandet stå i en dags tid, så vil biostartpulveret forblive i filteret og dermed være mere effektivt.


Når pulveret har "bosat" sig i filtret tændes UV-C'en og vandpumpen tilkobles

Efter ca. 3 uger vil filtret være effektivt.
 
 
 
 

 

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk