FORHANDLERE

Stør foder

Støren er en bundfisk og dens mundstilling gør det umuligt for den at opfange flydende foder i vandoverfladen, du skal give den det specielt fremstillede størfoder som synker ned på bunden.

Fodret skal have en meget høj næringsværdi og indeholde kulhydrater, mineraler og vitaminer. Støren bør fodres 1-3 gange om dagen, alt efter hvor rig din dam er på naturlig føde.

Det bedste tidspunkt til fodring af støren er ved skumringen for her begynder den at være rigtig aktiv. Mængden af foder tilpasses så det er spist op efter 5 minutter. Overskydende foder skal fjernes, ellers vil fodret gøre vandet næringsrigt og dermed medføre en forhøjet pH-værdi.

Det specielt fremstillede foder skal opbevares tørt og gerne lidt køligt. Sæt altid låget på bøtten efter fodringen og undgå opbevaring i stærkt sollys. Hvis du skifter til et andet foderprodukt må du regne med en lang tilvænningsperiode før den finder det nye foder interessant.

Andre fisk kan sagtens have glæde af det næringsrige størfoder. Hvis fiskene og støren er meget sultne vil du se en kamp mellem dem, hvor støren ”vifter” de andre fisk væk fra fodret. Du kan også forkæle din stør med en ekstra lækkerbisken - røde myggelaver i ny og næ. De røde myggelaver skal købes frosne - så er der ikke den store risiko for sygdomsoverførelse.

Du må ikke indfange larver i søer eller vandløb og fodre med disse det medfører en alt for stor risiko for at tilføre dammen smittende sygdomme. Om vinteren kan støren stadig være delvis aktiv også når vandtemperaturen falder ned til 3-4 grader.

Den kan spise lidt, dog højst 1-2 gange om ugen, men du må passe på at de andre fisk ikke spiser fodret for det kan få katastrofale følger for de andre fisk, bl.a. forstoppelse. Men du behøver ikke fodre den om vinteren den kan klare sig uden foder hele den kolde periode, hvis den er blevet fodret godt om sommeren.

Fodring af støren

Støren er en bundfisk og dens mundstilling gør det umuligt for den at opfange flydende foder i vandoverfladen, du skal give den det specielt fremstillede størfoder som synker ned på bunden.

Fodret skal have en meget høj næringsværdi og indeholde kulhydrater, mineraler og vitaminer. Støren bør fodres 1-3 gange om dagen, alt efter hvor rig din dam er på naturlig føde.

Det bedste tidspunkt til fodring af støren er ved skumringen for her begynder den at være rigtig aktiv. Mængden af foder tilpasses så det er spist op efter 5 minutter. Overskydende foder skal fjernes, ellers vil fodret gøre vandet næringsrigt og dermed medføre en forhøjet pH-værdi.

Det specielt fremstillede foder skal opbevares tørt og gerne lidt køligt. Sæt altid låget på bøtten efter fodringen og undgå opbevaring i stærkt sollys. Hvis du skifter til et andet foderprodukt må du regne med en lang tilvænningsperiode før den finder det nye foder interessant.

Andre fisk kan sagtens have glæde af det næringsrige størfoder. Hvis fiskene og støren er meget sultne vil du se en kamp mellem dem, hvor støren ”vifter” de andre fisk væk fra fodret. Du kan også forkæle din stør med en ekstra lækkerbisken - røde myggelaver i ny og næ. De røde myggelaver skal købes frosne - så er der ikke den store risiko for sygdomsoverførelse.

Du må ikke indfange larver i søer eller vandløb og fodre med disse det medfører en alt for stor risiko for at tilføre dammen smittende sygdomme. Om vinteren kan støren stadig være delvis aktiv også når vandtemperaturen falder ned til 3-4 grader.

Den kan spise lidt, dog højst 1-2 gange om ugen, men du må passe på at de andre fisk ikke spiser fodret for det kan få katastrofale følger for de andre fisk, bl.a. forstoppelse. Men du behøver ikke fodre den om vinteren den kan klare sig uden foder hele den kolde periode, hvis den er blevet fodret godt om sommeren.

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk