FORHANDLERE

Forårsviraemi hos karper (SVC)

Karpens forårsviræmi (Spring Viraemia of Carp, SVC) er en virusbetinget sygdom hos fisk i karpefamilien.
 
kilde: Fødevarestyrelse

Sygdomstegn
Unge fisk på op til ét år er mest modtagelige, men alle aldersgrupper kan blive ramt af SVC. Smittede fisk bliver sløve, følger ikke med stimen og står ved kanten. Sygdomstegn omfatter væske i bughulen, udstående gatåbning med pseudocasts (gråhvide tråde bestående af fækalier og tarmepithel). Der kan forekomme blødninger i huden, ved finnebasis og omkring gatåbningen. Andre symptomer omfatter mørkfarvning af skindet, udstående øjne og blege gæller. Ved opklip kan der observeres blodige pletter i muskel- og fedtvæv samt i svømmeblæren. Ved akut dødelighed kan læsioner være fraværende.
Dødeligheden er 30-100 %.

Smittespredning

SVC overføres oftest ved tæt kontakt mellem inficerede fisk, men kan også overføres indirekte via vektorer (f.eks. karpelusen Argulus foliaceus eller iglen Piscicola piscicola).

Forekomst
Udbrud af SVC forekommer typisk om foråret, når vandtemperaturen når 11-17 ºC. Sygdommen ebber ud ved 17 oC og stopper helt ved 22 oC. Sygdommen er primært udbredt i USA og Kina, men er desuden rapporteret fra de fleste europæiske lande med karpebrug, dog uden det volder alvorlige problemer.

Behandling, bekæmpelse og kontrol

SVC kan kontrolleres ved hjælp af omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Virus spredes gennem vand eller ved flytning af levende inficerede fisk og man bør undgå at flytte fisk eller benytte udstyr fra inficerede dambrug. Der findes endnu ikke nogen vaccine mod SVC.

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk