FORHANDLERE

Grønkålssuppe i havedammen

"Grønkålssuppe" kan kommer af nitrater i havedammens vand.
Når der er overproduktion af næringsstofferne fører dette til mange alger og hvis filtreret ikke kan tage det, kan dammen blive til en slags "grønkålssuppe"

 

Slam i havedammen

Ekskrementer fra fisk, visne planter. Masse af slam i bunden, af dammen, bliver omsat til bakterier (nitrit). Under denne proces er nitrit giftig for fisken, Nitrit bliver derefter
omdannet til uskadelig nitrat. For at nitrit skal omdannes til nitrat skal de biologiske nedbrydningsprocesser have masser af ilt for at fungere, Hvis vandet er dårligt iltet, vil disse
processer forløbe med meget nedsat effekt. Men hvis der er overproduktion af næringsstofferne (for højt nitrit-nitratindhold) fører dette til mange alger og hvis filtreret ikke kan tage det, kan dammen blive til en slags "grønkålssuppe" 


Læs mere om grønt vand i havedammen

Se også om brunt vand

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk