FORHANDLERE

Før du laver en havedam - Tænk på

Planlægning 3 del

Før du begynder at lave en havedam bør du tænke på:

Elforsyning

Tilladelse fra kommuen

Plantehylder og Rodzonefilter

Vandpumpe

Hvad skal jeg tænke på

Af Benn Ebbesen – www.havedammen.dk

Plantehylder - Planter bør der være i havedamme. Selvom du ikke har planer om isættelse af vandplanter, bør du fremtidsikre dammen med plantehylder - så er de der hvis du fortryder senere hen. Plantehylderne bør mindst være 30-50 cm brede, lav dem ikke for små for så skal du samle planterne op fra bunden af dammen i tilfælde af at blæst eller store fisk som har væltet plantekurvene.
Hvis du laver mange plantehylder i dammen, er der større mulighed for forandringer og også for en mere spændende dam. Der behøves ikke planter på alle plantehylderne, der kan også lægges sten på dem, det giver variation i dammens udseende og udformning.

Rodzonefilter er en slags minidam før den store dam.
Det fungerer ved, at man pumper det filtrerede vand ind i den ene ende af rodzonefiltret, hvorefter det løber forbi alle planterne og til sidst ud i bassinet igen.
Rodzonefilteret kan fjerne organiske opløste stoffer og giver derved en bedre vandkvalitet. Hvis du har mulighed for at lave et rodzonefilter får du det bedste resultat ved at rodzonefiltret er 50% af selve havedammens areal, men mindre kan også give en god virkning.
Rodzonen bør have en vanddybde på 25-30 cm. Der skal plantes nogle hurtig voksene planter som optager store mængder næring fra vandet. Rodzonefilteret kan du undvære, men det kræver et godt biologisk filter som kan fjerne de organiske stoffer.
Dværgdunhammer, Engkabbeleje og Gul iris er velegnet til rodzonefiltret

Eltilførslen er et vigtigt element i den overordnede planlægning. Hvor skal strømmen komme fra og hvordan skal elkablerne ligge? Først og fremmest bør du sikre at der er flere udtag til strømmen, efter et stykke tid vil du sikkert have tilsluttet havelamper, luftpumpe og muligvis undervandslys. Elstikkene bør placeres umiddelbart i nærheden af havedammen.
Du bør lægge 2 stk. PVC-rør/slanger med en diameter på mindst 2.5-4 cm, det ene PVC-rør/slange er til vandpumpen, det andet rør er til reserve. I reserverøret trækkes en træktråd (snor) igennem, her kan du senere hen trække andre elkabler igennem - havedammen bliver man nemlig aldrig færdig med, den er i konstant udvikling. Kontakt altid en autoriseret fagmand, så el-tilførelsen er forsvarlig overfor mennesker og dyr i tilfælde af kortslutning etc..

Vandpumpen - Vent med at købe vandpumpen til du har fyldt vand i dammen. Der er risiko for at du har købt en for lille pumpe i forhold til den nyopgravede dam, da man ikke på tegnebrættet ved nøjagtig hvad dammens størrelse og dybden er.
Ved køb af en pumpe er der mange faktorer som spiller ind, eksempelvis vandmængden i dammen, løftehøjden og slangens tykkelse (se under afsnittet om vandpumper). Placeringen af vandpumpen skal helst være så langt som muligt fra udløbsslangen, dvs. vandpumpen skal være i den ene ende af dammen og udløbsslangen skal være så langt som muligt væk fra vandpumpen.

Tilladelse fra kommunen - Der skal ikke søges tilladelse fra kommunen når havebassinets vandoverflade er på under 100 m2. Derimod skal du søge amtet om en tilladelse, hvis du vil og har mulighed for at lave en sø i "baghaven" på over 100 m2, fordi de juridiske spørgsmål omkring overholdelse af diverse naturbeskyttelseslove skal tilgodeses. Det vil være en god idé at inddrage amtet i udformningen og placeringen i "haven".

Læs nere om udgravning af havedammen 4 del


Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk