FORHANDLERE

Mælkeagtigt vand i havedammen

Hvis havedams vandet er mælkeagtigt eller gråt kan det skyldes ler fra vandplanter som er plantet i en blanding af jord og ler.
Eller
Regntønden som kan være den største syndere

Havedams vand er mælkeagtigt eller gråt

 Hvis det øverste jordlag i plantekurvene ikke er dækket til, er der stor sandsynlighed for at fiskene har rodet i dem. Eller i værste fald, hvis planterne står i en kraftig vandstrøm bliver jorden skyllet ud af plantekurven f.eks. fra et vandløb, vandfald eller ved pumpens udmundingsslange.
For at undgå disse ting skal der bruges plantetæppe i kurven, efter plantningen skal det øverste lag jord dækkes med småsten.
 


 

Regntønden kan også være den største synder. Hvis der kommer lidt mos ned i regntønden fra tagrenden kan der dannes en eksplosiv vækst af infusorier. Når vandet fra tønden kommer i bassinet dannes efter et par timer et mælkeagtigt skær. Problemet kan klares med at vandet i dammen bliver udskiftet med 1/3 del postevand og en kraftig rengøring af regntønden.


 

For at give bassinet lidt ekstra hjælp bør vandet iltes kraftigt.


Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk