FORHANDLERE

Ozongeneratoren

Ozongeneratoren
Ozongeneratoren er en metode til at fjerne/afblege den brune humusfarve i vandet som kommer fra alm. jord, Spagnum, tørveklynger, Byghalm, nedfaldne blade, fiskens fækalier og overskydende foder.

Ozongeneratoren
Ozongeneratoren er en metode til at fjerne/afblege den brune humusfarve i vandet som kommer fra alm. jord, Spagnum, tørveklynger, Byghalm, nedfaldne blade, fiskens fækalier og overskydende foder. Ozongeneratoren holder også et mere stabilt miljø vedrørende parasitter og bakterier i vandet.
Ozonanlægget er IKKE beregnet til at fjerne alger med, dette lader sig bedst gøre med en UV-C belysningen af vandet.
Jeg har set og hørt fra andre havedamsejere at Ozonanlægget virker helt fantastisk.

Hvordan fungere ozonanlægget
For at ozonanlægget skal fungere skal man benytte et specielt ozon UV-rør, som normalt har en bølgelængde på ca.185nm. I sin enkelhed går metoden ud på at sende atmosfærisk luft (via luftpumpe) forbi det specielt fremstillet UV-rør som er i ozongeneratoren og videre ned i vandet. Ozonen kan derfor herved bedre afgives til vandet.

Hvor stort skal ozonanlægget være.
Der en mange faktorer som skal tages med i en samlet betragtning, såsom vandvolumen i bassinet, samt den organiske materialemængde som er i vandet og som også kontinuerligt
bliver tilført havebassinet.
De ozongeneratorer som kan købes i dag bruger generelt fra 15 watt til 100 watt i timen, og hertil kommer luftpumpen som bruger fra 25-80 watt i timen.

Tommelfingerregel ved udregning af watt forbrug:
ca. 1 watt per kubikmeter ved et let belastet bassin.
ca. 2 watt per kubikmeter ved et hårdt belastet bassin.
Det vil sige, hvis du har et hårdt belastet havebassin på 25 kubikmeter skal du bruge en ozongenerator på 50 watt. Eksemplet kan kun bruges som en lille vejledning, fordi der
er forskellige ozon fabrikattyper af generatorer.

Der er nogle brugervejledninger som er mangelfulde og er skrevet på et uforståeligt fremmedsprog.
Så her er nogle sikkerheds regeler som er vigtige:


1.
Du må ikke se direkte ind i et tændt UV-rør, det forårsage
forbrænding af øjnene ved et enkel kig på ganske få sekunder.

2.
Når UV-røret er tændt skal også luftpumpen være tændt,
fordi luftpumpen fungere også som en afkøling i
ozongeneratoren. Monter luftpumpen og ozongeneratoren
sådanne at når ozonanlægget tændes, tændes også luftpumpen
samtidigt.

3.
Monter Ozongeneratoren sådanne at der ikke må kommer vand
ind under hætter eller lignende. Husk på at der er stærkstrøm
 

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk