FORHANDLERE

"Sumpplanter - plantning - deling - Formering - Såning

Der findes et
hav af sumpplanter med mangfoldige farver. De er så fascinerende når de blomstrer i pragtfulde farver, deres mange forskellige bladforme…

"Amerikansk sumpiris - Iris versicolor

En meget smuk og dekorativ plante med lyseblå klokkeformede blomster, med hvide indre kronblade.
Egner sig godt til havebassinet. 


#Astilbe - Astilbe spp

Planten findes i mange farver, helt fra hvid/creme til lyserød/rød. Den trives i fuld sol. Bladene falder af om efteråret…


#Brogetbladet Kalmus - Acorus calamus veariegatus

Den vokser ikke så kraftigt og robust som den almindelige Kalmus. Er en god enkeltplante ved bassinet og trives både…


#Brudelys - Butomus umbellatus

En høj plante med en blomsterstilk som er kraftig og høj. På toppen af stilken har den en smuk skærm…


#Brøndkarse - Nasturium microphyllum

Blomstringstid   juni-august
Vanddybde         10-20 cm
Plantestørrelse  10-50 cm

Er god til at skjule bassinkanten med
Planten har nogle fine mørkegrønne blade og har normalt et skær af en violet farve. Blomsterne er små og hvide.
 


#Damvortemælk - Euphorbia palustris

Blomstringstid   maj-juni
Plantestørrelse 52-90 cm
Formering          deling, i tidligt forår

I starten har den gulgrønne blade, men efterhånden som sommeren går bliver bladene mørkere og vil til sidst blive broncefarvede.
Trives i fugtig jord og fuld sol.

 


Dunhammer bredbladet - Typha latifolia

Blomstringstid    Juli–august/oktober
Vanddybde          10-50 cm
Plantestørrelse   100-250 cm
Formering            frø eller deling
Hårdførhed          meget god

Den er som den smalbladede dunhammer kun egnet til store bassiner. Bør plantes i kurve da den vokser meget kraftigt.
 


#Engforglemmigej - Myosotis palustris

Blomstringstid   juni-august
Vanddybde         0-10 cm
Plantestørrelse 20-40 cm
Formering          frø eller deling, kan deles om foråret
Hårdførhed        meget god

En rigt blomstrende lyseblå blomst, med ovale små…


bakup -sumpplanter

Amerikansk sumpiris - Iris versicolor
Blomstringstid
juni-juli
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
60-90 cm
Formering
deling af den kraftige jordstængel, om efteråret
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

En meget smuk og dekorativ plante med lyseblå klokkeformede blomster, med hvide indre kronblade. Egner sig godt til havebassinet.Astilbe - Astilbe spp.
Blomstringstid
sommeren
Vanddybde
0–5 cm
Plantestørrelse
30-90 cm
Formering
deling, bedst efterår

Planten findes i mange farver, helt fra hvid/creme til lyserød/rød. Den trives i fuld sol. Bladene falder af om efteråret og planten kan deles i mindre klumper. Klumperne kan sættes mellem mellemstore sten i sumpbedet og vil pynte kraftigt i landskabet. Blomsterstængler bør afklippes inden næste sæson.Brogetbladet Kalmus - Acorus calamus veariegatus
Brogetbladet Kalmus - Acorus calamus veariegatus Blomstringstid
juli–juni/august
Vanddybde
0-30 cm
Plantestørrelse
80-100 cm
Formering
deling af jordstænglen, om efteråret
Hårdførhed : god

Foto : Aqua Nautica

Den vokser ikke så kraftigt og robust som den almindelige Kalmus. Er en god enkeltplante ved bassinet og trives både i sol og halvskygge.Brudelys - Butomus umbellatus
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
5-50 cm
Plantestørrelse
60-120 cm
Formering
deling
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

En høj plante med en blomsterstilk som er kraftig og høj. På toppen af stilken har den en smuk skærm af flotte lyserøde blomster. Nyanskaffet Brudelys bør ikke plantes for dybt da den kan være vanskelig at få til at gro i nye miljøer. Den har et stærkt rodnet og kan let vælte hvis den ikke er plantet i en kraftig plantekurv - med en sten i. Brudelys trives i sumpbed med en vanddybde indtil 50 cm. Holder af fuld sol og delvis skygge. Den står i fin kontrast til den gule Iris og Iris pseudavorus. Du kan dele planterne under hele vækstperioden samt i det sene efterår.Brøndkarse - Nasturium microphyllum
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
10-20 cm
Plantestørrelse
10-50 cm
Planten har nogle fine mørkegrønne blade og har normalt et skær af en violet farve. Blomsterne er små og hvide.
 

 

Er god til at skjule bassinkanten med.Bukkeblad - Menyanthes trifoliata
Bukkeblad - Menyanthes trifoliata Blomstringstid
maj-juni
Vanddybde
0-15 cm
Plantestørrelse
20-40 cm
Placering
fuld sol, bedst i sydsiden af bassinet
Formering
sideskud, deling
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

Om foråret vokser de hvidlige/lyserøde blomsterstande op før bladene viser sig. De kløveragtige blade er kødfulde. Stænglerne kryber i overfladen eller i sumpbedet. Kaldes også for havebassinets sommerfuglebusk, fordi sommerfuglene tiltrækkes af denne flotte blomst. Til formering klippes en stængel med bladknop af og plantes. Til foråret vil stænglen slå rødder.
Er meget velegnet til havebassin.Damvortemælk - Euphorbia palustris
Blomstringstid
maj-juni
Plantestørrelse
52-90 cm
Formering
deling, i tidligt forår
I starten har den gulgrønne blade, men efterhånden som sommeren går bliver bladene mørkere og vil til sidst blive broncefarvede. Trives i fugtig jord og fuld sol.Dunhammer (bredbladet)- Typha latifolia
Blomstringstid
Juli–august/oktober
Vanddybde
10-50 cm
Plantestørrelse
100-250 cm
Formering
frø eller deling
Hårdførhed
meget god
Den er som den smalbladede dunhammer kun egnet til store bassiner. Bør plantes i kurve da den vokser meget kraftigt.Dunhammer (dværg)- Typha minima
Blomstringstid
juli-oktober
Vanddybde
10-30 cm
Plantestørrelse
50-80 cm
Algebekæmper
ja
Formering
frø eller deling, deles for- eller efterår
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

Er den mindste dunhammerart med sine ca. 0,5 cm brede blade. De miniatureagtige kolber er kun 2-5 cm lange. Denne dværgdunhammer breder sig ikke så kraftigt som andre dunhammere. Den er yderst velegnet både til små og store bassiner. Kolberne er næsten runde og brune. Vinteren igennem er de meget dekorative og om foråret bliver frugtstanden, som indeholder mange frø, spredt af vinden som snevejr. Hvis den får god næring kan den deles efter et par år.
Da den er næringskrævende er den god til at bekæmpe alger. Velegnet til rodzonefiltret og til at skjule bassinkanterne.Dunhammer (smalbladet) - Typha angustifolia
Blomstringstid
juli – august/oktober
Vanddybde
20-60 cm
Plantestørrelse
100-150 cm
Formering
frø eller deling
Hårdførhed
meget god

Egner sig bedst til store havedamme da den kan dække for udsigten til havedammen. Ellers kan den sættes som baggrund bagerst i/ved bassinet. Bør plantes i store plantekurve for den kan let vælte i vinden med plantens kraftige projektilformede kolber. Planten breder sig alt for kraftigt til små havedamme.
Den er velegnet til tørrede blomster, skal dog behandles før den sættes ind i stuen da kolben kan spække og de hundredevis af hårlignende frø kan være svære at støvsuge op.Dunhammer (tætbladet) Typha gracilis
Blomstringstid
juli-oktober
Vanddybde
10-30 cm
Plantestørrelse
100-150 cm
Formering
frø eller deling, deles i for- eller efteråret
Hårdførhed
meget god
Har mindre kolber end andre af sin art og har ca.1 cm brede blade som er lysere end sine artsfællers.Engforglemmigej - Myosotis palustris
Engforglemmigej - Myosotis palustrisBlomstringstid
juni-august
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
20-40 cm
Formering
frø eller deling, kan deles om foråret
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica
 


 

En rigt blomstrende lyseblå blomst, med ovale små lysegrønne blade. Planten bør plantes i store grupper da dens små blomster kan overskygges af andre planter. Den er tilbøjelig til at brede sig og er velegnet til at skjule bassinfoliekanten. I en næringsfattig jord får den en krybende vækst.
 


 
 


 

Engkabbeleje (gul) - Caltha palustris
Engkabbeleje (gul) - Caltha palustrisBlomstringstid
april-juni
Vanddybde
0-5 cm
Plantestørrelse
30-40 cm
Formering
sideskud, deling
Algebekæmper
ja
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

En god plante at starte med i dit havebassin. Planten fortæller med sine klare, gule, store blomster (2-3 cm) at dit havebassin er kommet til live igen efter vinterens mørke. Den danner tykke dybgule puder og kan også danne blade og blomster under vandoverfladen. Efter afblomstringen af de gule blomster, står den flot med sine grønne blade langt hen i efteråret. Planten er en klassiker i rodzonen eller i sumpbedet fordi den opsuger meget næring fra vandet. Trives i fuld sol og kan brede sig meget. Planten kan deles under hele vækstperioden.
Engkabbelejen er en plante som jeg holder meget af, jeg har dem i rodzone og vandløb. I det tidlige forår kommer der som regel en del alger i havedammen fordi den biologiske proces ikke er startet op endnu, plantens næringskrævende rødder er perfekte til at bekæmpe disse alger. Den kan ikke fjerne algerne men holde dem skak indtil det biologiske filter er kommet i gang.
 


 
 


 

Engkabbeleje - hvid - Caltha palustris alba
Blomstringstid
april-juni
Vanddybde
0-2 cm
Plantestørrelse
15-30 cm
Formering
deling
Algebekæmper
nej
Hårdførhed
god
Planten må ikke forveksels med den gule Engkabbeleje, disse to planter er meget forskellige. Den hvide Engkabbeleje er langsomt voksende og er i nogle tilfælde svær at få i gang, den tåler ikke udplantning i vand men skal helst plantes i fugtig jord over vandoverfladen. Dens blomstring kan vare længere end den gule Engkabbelejes.
 


 
 


 

Engkarse - Cardamini pratensis
Blomstringstid
forår
Vanddybde
lavt vand eller fugtig jordbund
Plantestørrelse
20-45 cm
Formering
deling i løbet af efteråret

Er en kraftigt voksende plante med lilla blomster, bladene ligner bregner. Planten sættes bedst sammen med ikke for farveprangende plantetyper. Trives bedst i fuld sol eller delvis skygge.
 


 
 


 

Funkie - Hosta spp.
Blomstringstid
sommer
Vanddybde
fugtig jord
Plantestørrelse
30-100 cm
Formering
deling

Vokser i en tæt klump og kan brede sig. Men desværre finder havesnegle denne plante yderst tiltrækkende. Funki'en trives i delvis sol og skygge - ikke fuld sol hele dagen.
Gulkolbe – Orontium Aquaticum
Blomstringstid
maj-juni
Vanddybde
5-40 cm
Plantestørrelse
20-50 cm
Formering
sideskud
Hårdførhed
mindre god, ikke vinterhårdfør.

Den har lange lancetformede blade, der næsten går over i blågrønt. Blomsterne er smalle med en guldgul farve. Planten udvikler ovale flydeblade på vandoverfladen, blomstringen bliver mindre end normalt, hvis den står helt under vand.
Den elsker næringsrig jord, men skal overdækkes om vinteren, hvis den står i en sumpzone. 


 
 


 

Gul abeblomst - Mimulus luteus
Gul abeblomst - Mimulus luteusBlomstringstid
juni-august
Vanddybde
0-5 cm
Plantestørrelse
30-80 cm
Placering
sol og halvskygge
Formering
frøspredning, sideskud
Hårdførhed : god

Foto : Aqua Nautica

God til biologisk rensning. På grund af den hurtige tilvækst forbruger den meget næring. Den spreder sig med sit tynde rodnet overalt i havebassinet (rodnettet kan dog hurtigt luges væk). Abeblomsten står sig godt iblandt andre høje sumpplanter. Planten har nogle stærke gule farver men findes også i rødbroget cupreus. Hvis du klipper stænglerne er den villig til at slå rødder - hvis disse holdes fugtige.
 


 
 


 

Gul iris - Iris pseudacorus
Blomstringstid
maj–juli/august
Vanddybde
0-30 cm
Plantestørrelse
80-100 cm
Algebekæmper
ja, især i rodzonen
Formering
deling, efter blomstringen
Hårdførhed
meget god

Sværdformede kraftige blade. Store iøjnefaldende kraftige gule klokkeformede blomster. Den gule sumpiris er den højeste af de arter der inden for slægten er egnet til havebassinet.
Trives i fuld sol og foretrækker en næringsrig jord med 50 pct. ler.
 


 
 


 

Gul Lysichiton – Lysichiton americanus
Blomstringstid
maj
Vanddybde
0-2 cm
Plantestørrelse
40-50 cm
Formering
frø
Hårdførhed
god

Den har en blomsterkolbe som er omgivet af store kraftige, gule blomsterblade. Dens blade som vokser i en roset er melerede og ovale. En nyindkøbt Gul Lysichiton bør aldrig plantes direkte i vandet men i næringsrig og fugtig jord. Er en meget god selvsående plante.
 


 
 


 

 


 
 


 

Hjerteblad og Chameleon - Houttuynia cordata
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
0-5 cm
Plantestørrelse
10-30 cm
Formering
deling
Hårdførhed
trives i sol og let skygge

Blomsterne er hvide til rosa, men findes også i andre varianter med røde og gulspraglede blade. Hjerteblad har som navnet fortæller, blade som hjerter og er blandt de mindste sumpplanter. Chameleon er med dens kraftige røde blade og hvide blomster en virkelig flot plante til havedammen. Både alm. Hjerteblad og Chameleonen har en lav, tæt vækst. Du vil bemærke at når du arbejder med planten får den en karakteristisk lugt, især hvis du klipper stænglen eller laver formering af planten.
 


 
 


 

Japansk iris – Iris ensate
Blomstringstid
juni-juli
Vanddybde
0-10
Plantestørrelse
80-100 cm
Formering
deling af den kraftige jordstænge, om efteråret
Hårdførhed
god

Store lyseblå blomster, som ligner klokker. Trives ikke i kalkholdig jord.
 


 
 


 

Japansk Pilblad – Sagittaria sagittifolia
Almindelig Pilblad – Sagittaria sagittifolia Blomstringstid
juli-august
Vanddybde
10-30 cm
Plantestørrelse
30-70 cm
Formering
sideskud, udløbere
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

På plantens stængel sidder der kraftige pilformede blade og hvide blomster som er 1-2 cm store. Da den vokser meget kraftigt, bør den sættes i en kurv hvor spredningen bliver begrænset. Almindelig Pilblad vokser vildt i Danmark. Hvis den vildtvoksende Pilblad sættes i dammen kan den give fiskene mange slags sygdomme.
 


 
 


 

Japansk Primula – Primula Japonica
Blomstringstid
juni-juli
Vanddybde
0 cm
Plantestørrelse
40 cm
Formering
deling eller frø
Hårdførhed
meget god

Den har let ombøjede, skeformede blade. Der skyder mørkerøde blomster på det 10-15 cm lange skaft. Planten trives godt i næringsrig fugtig jord.
Den Japanske Primula, samt andre primula arter, er yderste velegnede omkring bassinet
 


 
 


 

Japansk sumpiris - Iris laevigata
Japansk sumpiris - Iris laevigataBlomstringstid
juni-juli
Vanddybde
0-30 cm
Plantestørrelse
70-90 cm
Formering
deling eller sideskud, om efteråret
Hårdførhed : meget god
Foto : Aqua Nautica

Japansk sumpiris er en af de bedste irisarter til havebassinet. Den kan også stå i de lidt dybere sumpzoner. Udvikler meget store, lange, klokkeformede (8–12 cm) blomster, med farver fra mørkeblå til mørkelilla.
 


 
 


 

Kalmus - Acorus calamus
Kalmus - Acorus calamusBlomstringstid
juli–juni/august
Vanddybde
0-30 cm
Plantestørrelse
80-150 cm
Formering
deling af jordstænglen eller udløbere, om efteråret
Hårdførhed : meget god
Foto : Aqua Nautica

Selv om bladende ligner Irisens blade er blomsterne meget forskellige. De sværdformede, stribede, lange blade skyder frem fra kødfarvede duftende jordstængler.
Almindelig Kalmus er en meget hårdfør og kraftig plante. Den kan brede sig og bør derfor plantes i plantekurv. Den trives i sol og halvskygge. Den vil være flot mod en mørk baggrund. Hvis planten bliver beskadiget afgiver de lange blade en citrusagtig duft. Vær opmærksom på at Kalmus indeholder stoffer der irriterer hud og slimhinder. I den forbindelse er det en fordel at planten passer sig selv.
Den blev indført til Europa som lægeplante imod fordøjelsesproblemer og som krydderi til likør.
 


 
 


 

Kattehale - Lythrum salicaria
Blomstringstid
juli-september
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
50-100 cm
Formering
deling
Hårdførhed
god

Har tynde stængler, med lysende røde til rødviolette blomsteraks. En nøjsom og dekorativ plante til din havedam. Får op til flere hundrede blomster pr. stilk. Har en lang blomstringstid. Bør stilles i læsiden af bassinet. Plant ikke denne flotte plante nær din terrasse eller opholdssted ved havedammen, den tiltrækker bier og andre insekter. Den trives både i tør og fugtig jord og er egentligt en staude. Det latinske navn 'Lythrum', som betyder størknet blod kommer fra kattehalens blomsterfarve. Planten har tidligere været brugt som lægeplante til at standse blødninger.


 
 


 


 

Blomstringstid
juni
Vanddybde
0-30 cm
Plantestørrelse
50-80 cm
Formering
deling
Hårdførhed
meget god

Er bedst egnet til større bassiner. Den er kraftigtvoksende. Skal plantes i kurv med næringsrig jord. Knippestar har lange, lysegrønne, brede blade på 1-2 cm, den danner tætte tueformede bestande. I juni måned udvikler den kolbeformede hunblomster som bliver siddende meget længe.Krybende fredløs - Lysimachia nummularia
Blomstringstid
fra sent forår til sommeren
Vanddybde
0-5 cm
Plantestørrelse
0-5 cm
Formering
deling

Kaldes også for Pengebladet fredløs. Den har en rig blomstring af små gule blomster, dens friskgrønne små blade vokser i ranker. Denne plante breder sig kraftigt og er yderst velegnet til at dække de grimme bassinkanter, den ligefrem kryber hen over sten og andre lave genstande. Når stænglerne kryber frem, skydes der rødder ud fra bladhjørnerne for at få fodfæste. Ved deling af rødderne skal stænglerne være fugtige. Hvis du klipper stænglerne af med rødder om foråret og sætter dem et andet sted vil planten vokse hurtigere. Men ellers kan du klippe stænglerne af uden rødder hele året rundt. Den må ikke tørre ud.Krybende læbeløs - Ajuga reptans
Blomstringstid
forår
Plantestørrelse
10-15 cm
Formering
kan deles om foråret
Hårdførhed
meget god

Denne flotte plante breder sig meget, hvis du lader den gro vildt. Den findes i forskellige farver, fra mørkegrøn/rødbrun til lysere farver. Den er yderst velegnet til at vokse mellem sten ved bassinkanten. Kan plantes i tør jord, men trives bedst i fugtig jord med fuld sol.Kæmpeprimula – Primula florindae
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
0 cm
Plantestørrelse
60-90 cm
Formering
deling eller frø
Hårdførhed
god

Den har ovale blade som er samlet i rosetlignende stande. Har kraftige gule blomster som hænger i klaser. Elsker god næringsrig fugtig jord og er velegnet til bunddække omkring bassinet. Trives i halvskygge.Kæmperabarber - Mammutblad
Blomstringstid
maj-juli
Vanddybde
fugtig jord med fuld sol eller delvis skygge
Plantestørrelse
100-200 cm
Formering
frø eller deling om foråret
Hårdførhed
ikke vinterhårdfør

Egner sig bedst i store bassiner eller naturdamme. Skal tildækkes mod sne og frost om vinteren, dette kan gøres med plantens egne blade.


Kærmangeløv – Thelypteris palustris
Blomstringstid
Maj
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
40–60 cm
Formering
deling
Hårdførhed
god

En flot plante som passer fint langs en bæk eller vandfald. Ved nye planter må der kun være vand til rødderne. Lad den brede sig nedover vandkanten.


 
Kærmysse - Calla palustris
Blomstringstid
maj-juni/juli
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
15-20 cm
Formering
frø eller deling
Hårdførhed
god
Kaldes også Sumpcalla. Om foråret danner den langstilkede, hjerteformede blade som er indhyllet i et hvidt hylsterblad. Om foråret vokser der nye planter frem på den forreste del af rodstokken. Den er dekorativ og vil passe fint foran siv, eksempelvis Blågrøn Kogleaks. Trives i sol og skygge. I efteråret dannes der bær. Omgå planten med forsigtighed, Kærmysse og i særdeleshed dens røde bær er giftige. Vær opmærksom på at den ikke må udtørre i det lave sumpområde - som den er velegnet til.Kærranunkel – Ranunculus flammula
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
5-20 cm
Plantestørrelse
30-50 cm
Formering
deling
Hårdførhed
meget god

Planten har nogle bløde stængler med lancetformede blade. Har små gule blomster. En god plante til at dække bassinkanten med.


Kæruld - Eriophorum angustifolium
Kæruld  - Eriophorum angustifoliumBlomstringstid
sommer og efteråret
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
10-40 cm
Formering
frø eller deling
Hårdførhed : meget god
Foto : Aqua Nautica

De store hvide totter som sidder fast på plantens frugt er med til at sprede frø i vinden.
Den trives bedst i fugtig jord men er ikke egnet til at plantes under vandet. Kærulden er en flot plante som spredes med udløbere.Langbladet Ranunkel - Ranunculus lingua
Blomstringstid
juli-august
Vanddybde
5-50 cm
Plantestørrelse
50-100 cm
Formering
sideskud eller deling
Hårdførhed
meget god

Den er vores største ”smørblomst” –art, med dens lange hule stængler med 5-7 cm lange blade som er rødlige tidligt om foråret. I juli måned blomstrer den med sine gule blomster på den forholdsvis kraftige stilk. Hvis der er meget næring i vandet kan den blive op til 1 meter høj. I en havedam hvor der jo ikke må være for meget næring, er den typisk ca. 50 cm høj. Kan trives på forskellige dybder, men er typisk en sumpplante. Dens gule blomster ligner EngkabbelejensLobelie - Lobelia cardinalis
Blomstringstid
juni-september/november
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
60-100 cm
Placering
sol/halvskygge, skal vinterdækkes
Formering
deling i det tidlige forår

Den har fået sit navn fra kardinalens røde dragt. Løvet er svagt broncefarvet. Ved udplantning eller deling af planten skal rødderne være godt plantet i netkurven inden du sætter planten på dens oprindelige placering. Passer bedst bagerst i sumpbedet. Hvis du har mulighed for at flytte planten til et frostfrit område om vinteren vil det være det bedste.Pileblad - Sagittaria sagittifolia
Blomstringstid
juli-juni
Vanddybde
10-40 cm
Plantestørrelse
30-75 cm
Placering
fuld sol

Blomstrer midt på sommeren og elsker sol. Under hele vækstperioden kan dens klynger deles og genplantes. Men resultatet kan du først se i næste sæson.Pindsvineknop ( Grenet)- Scirpus lacustris
Blomstringstid
juli-august
Plantestørrelse
80-90 cm

Der findes fire arter af slægten Sparganium, men den bedst kendte er Grenet pindsvineknop.
Ideel til stillestående og let strømmende vandPindsvinknop - Sparganium Erectum
Blomstringstid
juli-august
Vanddybde
0-50 cm
Plantestørrelse
60-150 cm
Formering
frø eller deling
Hårdførhed
meget god

En hurtigvoksende plante med brede og lange lancetformede blade. Den har store frugter med små pigge - deraf plantens navn. Planten kan trives både i jord og vand, jorden må ikke være for sur.
Er velegnet til mellem og store bassiner.
 


  

Pontederia - Pontederia cordata
Pontederia - Pontederia cordataBlomstringstid
juni-august
Vanddybde
10-50 cm
Plantestørrelse
60-80 cm
Formering
deling, udløbere
Hårdførhed : skal stå i et lunt og varmt hjørne
Foto : Aqua Nautica

Hvis den har de rette forhold, såsom varme og læ for vinden, vil den komme med et enkelt blad på den lange stilk. På stilken sidder der en lillafarvet blomst. Kan også anskaffes som hvid, grålilla og lyserød. Denne plante trives godt i fuld sol og den vender sig efter solen.
 

Rosenprimula – Primula rosea
Blomstringstid
april-maj
Vanddybde
0 cm
Plantestørrelse
10-30 cm
Formering
deling eller frø
Hårdførhed
god

I det tidlige forår blomstrer den med sine 1-2 cm store, kraftige rosa blomster. Meget smuk plante med mange blomster. Er velegnet ved bassinkanten i starten af foråret.
 
 

Sibirsk iris - Iris sibirica
Blomstringstid
juni-juli
Vanddybde
0 -10 cm
Plantestørrelse
60-80 cm
Formering
deling om efteråret eller frø

Plantens blomst minder meget om en Orkide. Er egnet til at stå iblandt sine egne artsfæller i tætte grupper, men også iblandt andre lave sumpplanter. Den breder sig langsomt med sine udløbere. Blomsten har en meget flot blå farve på dens spinkle stængel. En flot plante til havedammen. Den vokser lige godt under våde som tørre forhold.
 
 

Skavgræs - Equisetum hyemale
Vanddybde
0-15
Plantestørrelse
80-30 cm
Formering
ved udløbere
Hårdførhed : god

Foto : Aqua Nautica

Diskret sivplante med sine regelmæssige sorte bånd rundt om stammen. Den har lange, rørlignende blade uden forgreninger. Engforglemmigej passer fint ved siden af denne plante. Et godt blikfang til havebassinet.
 
 

Spraglet søgræs - Glyceria aquatica varigate
Blomstringstid
sommer
Vanddybde
05-30 cm
Plantestørrelse
50-120 cm
Formering
deling, tidligt forår eller sent efterår
Hårdførhed
god

Planten er meget flot og breder sig kraftigt. De nye skud har et flot lyserødt skær.
 
 

Stor søranukel - Ranunculus lingua
Blomstringstid
maj-juni
Vanddybde
0–15 cm
Plantestørrelse
50-90 cm
Formering
deling i det tidlige forår
Hårdførhed
god

Velegnet til at skjule bassinfoliekanten fordi den breder sig hurtigt. Den får små lysegule koplignende blomster.
 
 

Sværdsiv – Juncus ensifolius
Vanddybde
0-10 cm
Plantestørrelse
15-20 cm
Formering
ved deling
Hårdførhed
meget god

Denne plante har nogle lange, smalle, mørkegrønne lancetformede blade. Er velegnet til mindre bassiner og passer perfekt i forgrunden mellem nogle sten. Den elsker meget sol. Tåler ikke udtørring.
 
Sødgræs (Hvidstribet)– Glyceria Maxima
Blomstringstid
april-maj.
Vanddybde
0-0 cm
Plantestørrelse
80-100 cm
Formering
deling
Hårdførhed
meget god

Flot plante, egner sig som en enkeltstående plante ved havedammen. Ca. 40 cm blomsteraks.Søkogleaks - Scirpus lacustris
Blomstringstid
juni-juli
Vanddybde
10-60 cm
Plantestørrelse
100-50 cm
Formering
deling
Hårdførhed
meget god

De tynde stive græslignende stængler som vokser op kan blive 1-2 meter høje og spreder sig meget. Planten bør derfor plantes i kurve så spredningen ikke bliver så stor.
Er kun velegnet til store bassiner.
 
 

Sølvlys - Cimicifuga simplex
Blomstringstid
juni-september
Plantestørrelse
50-120 cm
Formering
deling om efteråret

Denne plante kan blomstre langt ind i efteråret. Da den kan blive ret høj bør den plantes i baggrunden af bassinet. Trives bedst i fugtig jord og delvis skygge. Den har en lidt kraftigt duft - så duft til denne plante før du anskaffer den.

Tagrør - Phragmitis australis
Blomstringstid
august-september
Vanddybde
0-150 cm

Blomstertoppene bliver op til 40 cm. Rodnettet er tæt sammenvokset og er vidt forgrenet, bør anbringes i et stort kar da tagrørene breder sig meget.
 
 

Tykbladet ærenpris - Veronica beccabunga
Blomstringstid
maj-september
Vanddybde
0-15 cm

Plantestørrelse
10-20 cm
Formering
frø, deling
Hårdførhed
meget god

Planten er flot til ethvert bassin. Den har en tendens til at smide sine frø i eller omkring havedammen, de frø som spredes vil spire under hele vækstperioden. Hvis du ikke vil have at den skal sprede sig uhæmmet, må du fjerne alle de afblomstrede frøstande. Det er tilrådeligt at sætte planten i en kurv, så er den er lettere at passe. Den trives i fuld sol og delvis skygge og passer fortrinligt i mindre havedamme, især som bunddække ved bassinkanten.
 
 

Vandmynte - Mentha aquatica
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
0–5 cm
Plantestørrelse
30-70 cm
Algebekæmper
ja
Formering
deling
Hårdførhed : meget god

Foto : Aqua Nautica

Er en duftende plante, blomsterne er kugleformede og kommer fra midt på stilken. Har lyserøde til lilla blomster. Tiltrækker insekter. Den breder sig kraftigt før blomstringen og falder mærkbart i vækst efter blomstringen. Er næringskrævende og passer fint blandt andre sumpplanter. Du kan med lethed formere denne plante, ved at klippe en stængel med en enkelt bladknop, stænglen skal være fugtig. Plant stænglen på et vilkårligt sted så vil den slå rødder. Den kan også deles, enten i for- eller efterår.
Har i gammel tid været anvendt som lægeplante og til krydderier.
 
 

Vejbred-skeblad - Alisma plantaga aquatica
Blomstringstid
juni-august
Vanddybde
5-50 cm

Plantestørrelse
20-90 cm
Formering
ved deling og frøspredning
Algebekæmper
ja
Hårdførhed
meget god

 

Holder af næringsrigt vand og er derfor en god plante til at opsuge næringen i vand med en stor fiskebestand. Plantens langstilkede grønne, ovale, brede blade står flot hele sommeren. Fra rosetten vokser en pyramideformet top med små hvide blomster. Trives godt både i fuld sol og halvskygge. Som enkeltplante er den yderst velegnet til alle slags bassiner. Omkring Vejbred-skeblad passer andre lave planter, bl.a. vandaksarter eller søblad. Breder sig hurtigt og befinder sig godt i et bredzonet område.
Du kan dele rodklumpen efter 2 år, men planten vil først gå i vækst næste forår efter delingen. Den kan tørres og bruges til evighedsblomster. 

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk