FORHANDLERE

#Udgravning af havedammen - Afsnit 4

Det første spadestik

Læs om:
Nødvendige materialer
Opmåling til havedammen
Skånende terræn
Udgravning af havedammen
Udgravning af bassinkanter
Minifaskine rundt om dammen
Synlige damkanter

 

 

Det første spadestik

Af Benn Ebbesen – www.havedammen.dk

I de forgående afsnit har du fået oplyst hvorfor planlægningen er så vigtig, nu er det tid til det hårde fysiske arbejde - .

Nødvendige materialer:

Skovl            -
Gerne flere.
Vandmåler    - til at måle den nøjagtige vandmængde i bassinet.
Bassinfolie    - én god kvalitetsfolie
Haveslange    - til påfyldning af vandet.
Fibertæppe     - til beskyttelse af bassinfolien.
Haveslange     - til påfyldning af vandet.
Tov og snor     - til opmåling af havedammens størrelse.
Sten/mursten   - til at holde foliekanterne under vandpåfyldingen.
Små træstokke -  til at holde tovet så det ikke flytter sig under udgravningen.
Laservaterpas   - Så er du 110 procent sikker på at dine kanter er lige, samtidig kan du beregne vandets Niveau med dette udmærkede værktøj. (Et almindeligt vaterpas kan også bruges)
Trykimprægnerede brædder - til afstivning af dammen og damkanterne.


Bassinkant før udgravning
Opmåling af havedammen
Læg tovet på jorden som markering af havedammens kanter, lav ikke for skarpe kanter på dammen da det kan give nogle kraftige folder i bassinfolien. Når tovet er lagt i bløde buer skal der bankes nogle træstokke ned, tovet bindes fast til træstokkene - så tovet ikke flytter sig under udgravningen.                                                          Foto : hyggedam.dk


Skrånende terræn
i haven kan give nogle problemer ved anlæggelsen af havedammen.
Da vandoverfladen altid er vandret, må du kontrollere om den ønskede placering i haven skråner.
Hvis det er tilfældet skal der bygges mure eller volde rundt om dammen, for kanterne rundt om skal være vandrette. Havedammen kommer til at ligne en terrasse på den skrånende grund og kan faktisk se meget flot ud. 


 Udgravning - Under udgravningen skal plantehylderne graves til. Bredden på hylderne bør helst være 30-50 cm, de skal skråne let indad ned mod havedammens kant. Hvis plantehylderne er lige eller skråner ned mod havedammens midte risikerer du at plantekurvene at ryger ud over kanten.

Efterhånden som udgravningen skrider frem, skal du hele tiden checke med et vaterpas, om plantehyldernes niveau er vandrette og hylderne skråner indad mod havedammens kant.Når du graver jorden op så læg den der hvor du har planlagt at jorden skal være i første omgang. Lad være med at ”smide” jorden ved siden af udgravningen så det senere skal flyttes hen til den ønskede placering. Du kan nemt miste overblikket over udgravningen med jordvolde rundt om hele dammen, det giver også dobbelt arbejde når jorden skal flyttes flere gange. Havedammens sider skal normalt ikke have en større hældning end 45 grader. I mindre bassiner kan stejle sider ikke undgås pga. pladsforholdene. Ønskes der stejle sider i havedammen, må det anbefales at afstive siderne med trykimprægnerede brædder.

Bassinkanten skal altid understøttes med et massivt materiale (f.eks. sten, beton eller træ) da en ”uheldig fod” ellers kan træde bassinkanten ned under vandoverfladen, med et større opretningsarbejde til følge.

Jeg anbefaler at bassinkanterne er et lille stykke oppe over jorden, derved kan vandniveauet være i samme højde som jorden. Hvis vandspejlet ligger for meget under jordhøjden kommer dammen til at ligne en mørk vandgrav.Når hele dammen er gravet ud og den overskydende jord er placeret til bæk/vandfald, så brug laservaterpasset til at nivellere havedammens kanter. Hele bassinkanten rundt om skal være vandret, bare den mindste afvigelse vil du komme til at fortryde senere hen. Et almindeligt vaterpas og en lang lægte kan også bruges til nivellering af bassinkanterne.

Når du har opnået dammens størrelse og dybde, skal alle skarpe elementer i form af sten og trærødder fjernes så vandtrykket ikke forårsager huller i bassinfolien. En rive er et udmærket redskab til at fjerne sten og rødder på bunden og på plantehylderne med.
På havedammens flader lægges et lag sand.


 

Minifaskine rundt om havedammenTegning Benn Ebbesen
 -
I min gamle dam havde jeg lavet mine damkanter som vist på tegningen og det virkede faktisk udemærket.
Min ide med damkanterne er at lave en minifaskine rundt om hele dammen, dvs. at alt overskydende regnvand fra haven løber i minifaskinen, så hvis dammen bliver overfyldt flyder vandet over i minifaskinen.
Hvis dine kanter rundt om dammen er 100% vandrette kan du fylde vand helt op til kanten, dette giver også et naturligere udseende. Til minifaskinen lægger du grus i bunden og ovenpå lægger du mange sten.
Hvor dyb eller bred din faskine skal være er op til dig selv - men husk, damkanterne skal være højere end havejorden.Dækning af synlige damkanter - Mine kanter rundt om dammen var synlige pga. en skarp afgrænsning mellem haven og bassinet. For at dække kanten brugte jeg damkant-sumpplanter, disse er hurtigt voksende og breder sig meget. Det betyder ikke noget at kantplanterne vokser fra sumpkanten og over damkanten til havejorden, fordi sumpkantplanterne får sin næring fra bassinet.
Foto : Benn Ebbesen
Store flade Ølandssten eller granit er helt perfekt til dækning af damkanten og har du vand helt op til stenene så kan det ikke se mere naturligt ud.
Småsten kan også skjule damkanten.

I nogle bøger og kataloger ser man tegninger, hvor jorden er højere end bassinet, dette mener jeg er forkert. Så er det jo netop at jorden bliver skyllet i havebassinet. Derved kommer det brune vand som skyldes humussyren fra jorden.

Udgavning af dammen 5 del

Copyright © 2004 Benn Ebbesen - Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk