FORHANDLERE

Udstyr til havedammen generelt

Havedams produkter til havedammen


Der findes i dag mange slags udstyr og tilbehør til dammen. Generelt anbefaler jeg, til alle slags damme, at der anskaffes en vandpumpe, et biologisk filter og en luftpumpe. Hermed kan man sikre at der ikke opstår de store problemer gennem årerene. 
 


Afgasningsfilter

Iltning af vandet


Vandets evne til at indeholde ilt falder desværre ved stigende temperaturer. Iltning af vandet er derfor meget vigtigt for havedammen. Du kan selv lave et afgasningsfilter som ilter og afgasser vandet og kræver minimal vedligeholdelse.
 


Bassinstøvsuger til havedammen


Bassinstøvsuger eller Slamstøvsuger som nogle kalder dem.
De modeller som findes er udemærker til at suge slam op af havedammen,
Det er bedst at suge slam mens solen skinner direkte i dammen, for så kan du se bassinbunden

 

 


Belysning i og ved havedammen

Belysning i eller omkring havedammen forstærker stemningen om aftenen og giver et spændende lys om vinteren. Der findes mange forskellige belysningstyper i handlen
 


Biologisk filter til almindelige havedamme

Det biologisk filter understøtter den naturlige nedbrydningsproces som foregår i dammen.
Det medvirker til at fjerne giftige stoffer og rense vandet. 

 


Biofilter opstart

Hvordan opstarte mit nye biofilter

 


Filteranlæg til store bassiner

I større bassiner kræves et mere professionelt filteranlæg. Det kan sammenstykkes på flere måder – efter behov.


Luftpumpe i havedammen

Ilt er en nødvendighed for at fisk kan leve i vand, derfor er det meget vigtigt at give luftpumpen en større andel i den biologiske proces. Desværre glemmer mange bassinejere luftpumpens vigtige betydning.
 


Omkostning i elforbrug

Hvor stort er dit elforbrug
Beregn det her

 


Ozongeneratoren

Ozongeneratoren
Ozongeneratoren er en metode til at fjerne/afblege den brune humusfarve i vandet som kommer fra alm. jord, Spagnum, tørveklynger, Byghalm, nedfaldne blade, fiskens fækalier og overskydende foder.


Trykfilter til havedammen

Trykfilet er baseret på næsten samme teknik som de store professionelle flerkammerfiltre anvender. Den eneste forskel er at vandet er under tryk fra en vandpumpe som presser vandet igennem filteret


Vandpumpen i havedammen

Vandpumpen er havedammens hjerte, hvis den holder op med at køre i havedamssæsonen er der risiko for at det biologiske system bryder sammen, dette vil gå ud over planternes trivsel og fiskene vil blive syge og til sidst vil de dø.
 


Regnvandstønde frarådes til opfyldning af havedam

Regnvand skader ikke fiskene, men at opsamle regnvandet direkte fra tage og tagrender vil påføre havedamme nogle uønskede partikler og stoffer. Typisk vil regntøndevandet blive brugt til efterfylding af havedammen på meget varme sommerdage


Trådalgefjerner elektroniske

En alternativ behandling af alger er elektronisk trådalgefjerner.
 


UV-C bestråling som vandrensning

Uv belysning af vandet giver algerne dårligere vilkår i vores damme. Det er kun svævealger, encellede parasitter og nogle svampetyper som reduceres. De sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og svævealgerne steriliseres.


Algemagnet

Den ændrer strukturen af saltet i vandet og mindsker trådalgernes fremkomst i bassinet


KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk