FORHANDLERE

Undervandsplanter - Hvorfor

Plantning af undervandsplanter

Disse planter skal placeres på bunden af bassinet - i en plantekurv, deres rødder tjener for det meste kun til forankring så planterne ikke flyder op til overfladen. På grund af deres lave vægtfylde bliver planterne holdt oprejst under vandet. Planterne har ikke noget stort indhold af cellulose i sig…

Duftende søaks - Aponogeton distachyos

Planten vokser hurtigt. Om vinteren bør du tage rodknolden op og lægge dem i noget sphagnum. Rodknolden skal opbevares køligt…


Tusindblad – Myriophyllum aquaticum

Den kræver en meget næringsrig og kalkfattig undergrund. Er en god vandrensende plante. Trives bedst i stillestående vand. Den breder…


Tornfrøet hornblad - Ceratophyllum demersum

Hornblad er blandt de planter som bør være i enhver havedam. Den vokser hurtigt og kraftigt. Kræver næringsrigt vand. Den…


Vandpest - Egeria densa

Stænglen er lysegrøn med mørkegrønne blade. Da den er meget hårdfør og næringskrævende er den yderst velegnet til dit bassin.…


Vandranukel - Ranunculus aquatilus

Planten danner en slags tæppe med de smalle lysegrønne blade, imellem bladene stikker der små hvide blomster op - få…


Vandranunkel – alm.

Ranunculus - aquatilis

Undervandsstænglerne kan blive op til 6 meter lange og har filigranagtige blade.
De små hvide blomster med gule støvblade…


Vandrøllike - Hottonia palustris

Den svæver frit i vandet med en ganske tynd rodstængel som er forankret på bunden. En god iltdannende plante som…


Kruset Vandaks - Potamogeton crispus

Den trives på en solrig plads i bassinet, hvor den giver fiskeyngel og andre småfisk et godt skjulested.


Vandstjerne - Potamogeton crispus

Blomstringstid
maj-juni
Vanddybde
10-50 cm
Planten er grøn hele året igennem. Den danner et lysegrønt tæppe på vandoverfladen.
Er velegnet til lave vandpartier.
 


Vandspir - Hippuris vulgaris

Vandspir er en flot plante som danner en hel skov af juletræsagtige skud over vandoverfladen. Den er en god iltdannende…


Søblad - Nymphoides peltata

Bladene ligner blade fra nøkkerosen og de spreder sig kraftigt på overfladen. Er en god algeforebyggende plante. Skal holdes under…

Sump Ludwigia - Ludwigia palustris

Planten er mest kendt som en akvarieplante, men i de senere år er den kommet som en bassinplante i de…


KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk