FORHANDLERE

UV-C bestråling som vandrensning

Uv belysning af vandet giver algerne dårligere vilkår i vores damme. Det er kun svævealger, encellede parasitter og nogle svampetyper som reduceres. De sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og svævealgerne steriliseres.

Hvad gør UV-C ved vandet
Belysning af vandet giver algerne dårligere vilkår i vores damme. Men du må ikke tro at det fjerner algerne helt. Det er kun svævealger, encellede parasitter og nogle svampetyper som reduceres. UV-C har to nyttige funktioner i havedammen. De sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og svævealgerne steriliseres. Da alger er encellede kan de ikke formere sig og efter ca. 14 dage dør de.

Der er mange som hævder at UV-C belysningen ødelægger den naturlige balance i en havedam - dette er ikke korrekt. De nitrificerede bakterier som skal være i bassinet og biofilteret tager kun i et meget lille omfang skade af at passere igennem UV-C belysningen. Det samme gælder desværre også for de skadelige aeromonasbakterier som sagtens kan overleve turen igennem UV-C belysningen. Det kunne jo være dejligt hvis de skadelige aeromonas-bakterier gik til grunde, men hertil findes der en anden type UV-bestrålning som dræber alle bakterier i vandet. Den hedder UV-sterilicer og bruges normalt kun til karantænebassiner, hvori der svømmer mange fisk. UV-Sterilicer må ikke bruges til havedamme – det er kun til de professionelle!

Hvordan virker UV-C udstyret
Nogle kalder det et UV-filter, selvom det ikke er et filter. Et filter er noget som filtrere partiklerne fra. UV står for Ultraviolet, det beskrives som blåviolet synligt lys og røntgenstråler. C står for kortbølge (UV-C = 200-280 nanometer).
Vandet med svævealger passerer tæt forbi UV-C lampen som er beskyttet med et kvartsglasrør. Emnerne i vandet belyses men en bestråling på ca. 253 nm, algerne klumper sig sammen og til sidst ender de i skumfilteret. Døde alger skal fjernes fra bassinet, da døde alger i dammen kan føre til iltmangel og et nyt næringschock. UV-C lampen skal skiftes hver sæson.

Anskaffelsen af UV-C udstyr
Beregning af hvor stor en effekt watt man skal bruge til havedammen, udregnes ud fra vandoverflade arealet.
Hvis din havedam er på 10m3 med et meget stort vandoverflade areal, vil dette kræve et UV-lys på 36 watt.
Men har din nabo også en havedam med samme vandindhold, med derimod kun halvt så stort vandoverflade areal vil naboen nøjes med UV-lys på 18 watt.

Her bør du se på dit bassins vandvolume og overfladeareal. Vedrørende størrelsen af bassinet og vandets gennemstrømning i udstyret, har producenterne desværre forskellige anbefalinger. Hvis dit bassin ligger i fuld sol eller hvis der er mange fisk, vil jeg anbefale at du lægger 50% mere bassinvand til for at dimensionere din UV-C enhed.
Du kan få UV-lys med en kapacitet fra omkring 5 til 50 watt.

Læs enhedens beskrivelse grundigt – især om pumpens og bassinets maksimale størrelse. Gå altid op i større effekt end der anbefales til UV-C enheden. Hvis du er i tvivl, så tal med din forhandler.

Der findes 2 typer UV-C lamper (rør), det ene hedder PL og har kun fatning i den ene ende. Det er oftest mindre end TL som har fatninger i begge ender. Om du bruger PL eller TL er i princippet underordnet, men TL-røret er ofte billigere.

Køb aldrig et UV-C udstyr hvor røret omkring lampen er af glas eller teflonplast. Glasset slipper kun ca. 30% af de ultraviolette stråler igennem og teflonplast kun ca. 50%.
Røret skal være af kvarts som slipper ca. 87% af de ultraviolette stråler igennem.

Rengøringen
Mindst 2 gange om året bør UV-C’en rengøres. Brug ikke kalkholdigt vand, kalken vil sætte sig på kvartsrøret og derved formindske effekten.
UV-C lampen skal udskiftes 1 gang om året.
  

Sikkerhed
Da UV-C udstyret udsender skadelige stråler må du ikke se direkte ind i lampen mens den er tændt, øjnene kan tage varigt skade. Berøring af en tændt UV-C lampe kan give forbrændinger.
Når du slukker din vandpumpe skal UV-C lampen også slukkes, ellers blive lampen overophedet.

Vandbevægelse
Der er vigtigt at hele dammens vandindhold pumpes minimum 1 gang pr. anden time igennem UV-lyset.( Helst 1 gang pr. time).
Der må meget gerne være en god vandbevægelse i havedammen for at sikre, at vandet før eller siden når pumpen og dermed får en tur forbi UV-lyset. Det er ikke godt hvis vandet står stille i havedammen, derved vil algerne få ”ro” til at formere sig
GRØNT VAND I HAVEDAMMEN
Hvis du har problemer med grønt vand og din UVC enhed har de rigtige dimensioner (watt) i forhold til dammens vandoverfladeareal, så skyldes grønt vand i dammen, sikkert manglende rengøring af din UV-C.

Mindst 2 gange om året bør UV-C’en rengøres. Brug ikke kalkholdigt vand, kalken vil sætte sig på kvartsrøret og derved formindske effekten.
Desværre er der en del som glemmer at afkalke kvartsrøret når de udskifter UV-C lampen en gang om året

Når du har rengjort kvartsrøret og udskiftet lampen, skal du være tålmodig,
lad være med at gå i panik og kom ikke Pax14 og alle mulige ”kemikalier” i havedammen
Vent 2-3 uger så skal din bassinvand nok blive klart.
Hvis du ikke vil være tålmodig, må du bruge diverse algemidler som findes på market.

Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk