FORHANDLERE

Dårlig vandkvalitet giver skum på vandet

Der er for mange skumbobler på vandoverfladen, skumboblerne dannes fra springvand, vandfald og lignende

Grunden til skumdannelsen er at den mængde af protein-stof som udskilles fra fiskene, er for stor til at det biologiske filter kan omsætte den.

Derfor går Proteinen til overfladen og danner skumbobler

 

VAND PR. TIME
At en for lille del af havedammens vand passerer det biologiske filter pr. time, og derved dannes der skumbobler.

AMMONIAK
At der er for høje koncentrationer af ammoniak og nitrit og kun lidt eller ingen nitrat. I et perfekt biologiske filter vil der sort set ikke kunne konstateres ammoniak, og mængden af nitrit vil være meget lille, derimod vil nitrat indholdet være større.
Læs mere om Ammoniak

Mit vand er grønt selv om jeg har et biologisk filter med UV-C lampe:
UV-C lampen mister sin virkning i løbet af et år, og selv om UV-C lampen stadig lyser, kan virkning være reduceret mellem 80-90%. UV-C lampen skal udskiftes hvert år.
Hvis du har problemer med grønt vand og din UVC enhed har de rigtige dimensioner (watt) i forhold til dammens vandoverfladeareal, så skyldes grønt vand i dammen, sikkert manglende rengøring af din UVC.
Mindst 2 gange om året bør UV-C’en rengøres. Brug ikke kalkholdigt vand, kalken vil sætte sig på kvartsrøret og derved formindske effekten.
Desværre er der en del som glemmer at afkalke kvartsrøret når de udskifter lampen en gang om året

Når du har rengjort kvartsrøret og udskiftet lampen, skal du være tålmodig, lad være med at gå i panik og kom ikke pax14 og alle mulige ”kemikalier” i havedammen.
Vent 2-3 uger så skal din bassinvand nok blive klart.
Læs mere om UV-C


 

FOR LIDT ILT I VANDET
De biologiske nedbrydningsprocesser af affaldsprodukter kræver ligeledes ilt for at fungere, hvis vandet er dårligt iltet vil disse processer forløbe med nedsat effekt.

Når vandets tempertur stiger, falder vandets iltindhold imidlertid og det betyder, at varme, stille sommernætter bliver iltindholdet reduceret, især i bassiner, der er tæt besat med fisk og planter.
Et pludseligt fald i barometerstanden, som det f.esk. sker inden et tordenvejr, kan have en stor effekt på iltindholdet i havedammen. Om natten forbruger planter og alger mere ilt end normalt, jo flere planter i bassinet, jo mere ilt skal der til i dit havebassin.

Løsning på ilt problemet:
Sprøjterøret skal justeres i biofilteret, jo mer det plasker, jo bedre.
Ved at tilføre luft i bunden af filtret via en luftpumpe, kan nedbrydningshastigheden øges til det 4 dobbelte

Læs mere om Luftpumpe

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk