FORHANDLERE

Vandkvalitet hvad er det?

Vandkvalitet i havebassinet er ikke klart vand, fiskene er ligeglade med om vandet er grumset, brunt eller grønt. Klart vand er kun for vores egen skyld, os der vil betragte disse smukke og beroligende fisk.


Aktivt kul i filtret

Aktiv kul er en noget dyrere løsning for at fjerne affaldsstoffer, aktivt kul har en stor evne til at absorbere urenheder og pesticider fra regnvand og vandværksvand.
Aktivt kul skal lægges i filteret. 
 
 

Alger typer

Algerne benytter solens ståler for at kunne optage næringsstoffer fra vandet.
Ved store algeforekomster kan der efter en nat opstå iltmangel i havedammen, fordi det er om natten algerne forbruger ilten fra vandet.
 


Alger - risiko for alger

Overdreven algevækst opstår fordi der er for mange næringsstoffer som opstår gennem nedbrydelse af planter, foder og ekskrementer fra fisk.


Alger - Trådalger i havedammen

Har du trådalger, har Havedammen.dk testet trådalgemiddelet SK-60

Havedammen.dk fik dette produkt imod trådalger af Superkoi, for at teste det.
Vi var meget skeptiske da vi fik midlet SK-60, men pga. at vores havedam var plaget af ½ meter lange trådalger var det et forsøg værd

 


Ammoniak i havedammen

Ammoniak kommer fra fiskene, det er et affaldsprodukt som udskiller sig fra gællerne og urinen. Det er meget giftigt, selv ved små mængder kan der være en stor risiko for en forgiftning.

En lille koncentration af Ammoniak i vandet kan efter få dage give fiskene udslæt og bylder.

Med lavere koncentrationer, skal ammoniakken fjernes ved at belufte vandet i filtersystemet


Blødt eller hårdt vand i havedammen

Vandets hårdhed har stor indflydelse på et stabilt havedamsmiljø.
Ionerne i vandet bestemmer hårdheden.
Ingen ioner giver helt blødt vand, mange ioner giver hårdt vand.

 

Brunt vand i havedammen

Via min hjemmeside er jeg blevet overdænget med forespørgsler om brunt vand.
 
Min personlige holdning er, at der ikke må kommes halm eller tørveblokke i en havedam.
Hvis vandet kommer i forbindelse med havejord, tørveblokke, Spagnum eller Byghalm vil der efterhånden komme en del Humusstoffer i vandet. Humusstoffet vil få vandet til at virke gammelt og det får en brunlig farve.

 


Dårlig vandkvalitet giver skum på vandet

Der er for mange skumbobler på vandoverfladen, skumboblerne dannes fra springvand, vandfald og lignende

Grunden til skumdannelsen er at den mængde af protein-stof som udskilles fra fiskene, er for stor til at det biologiske filter kan omsætte den.

Derfor går Proteinen til overfladen og danner skumbobler

 


Grønkålssuppe i havedammen

"Grønkålssuppe" kan kommer af nitrater i havedammens vand.
Når der er overproduktion af næringsstofferne fører dette til mange alger og hvis filtreret ikke kan tage det, kan dammen blive til en slags "grønkålssuppe"

 


Grønt vand i havedammen

Har du problemer med grønt vand

Hvis du har problemer med grønt vand og din UVC enhed har de rigtige dimensioner (watt) i forhold til dammens vandoverfladeareal, så skyldes grønt vand i dammen, sikkert manglende rengøring af din UV-C.

 

 


Halm i havedammen - er ikke "Leth"

Desværre skriver Leth (Flimming Leth) i Ektrabladet
d. 28.08.2003(Weekend - side 11), en artikel om
nedsænkning af halm i havedammen for at fjerne
algerne


Jeg vil hermed advare mod at følge hans råd


Halm bør kun bruges til natursøer, ikke små havedamme


Ilt i havedammen

Ilten i vandet er havedammens lunger og er derfor vigtig i ethvert bassin, men desværre har mange mindre havedamsejere overset iltens betydning. Koncentrationen af ilt og sammensætningen af den bakterielle fauna er en meget vigtig grund til at opretholde et sundt vandmiljø

 


Kuldioxid i vandet

Det kommer fra fiskene og andre organismer i vandet, som forbruger ilt.


pH værdier i havedammen

Alle havedams ejere ved måske hvad pH-værdien skal være i en havedam, Men desværre "drukner" mange havedamme af pH-sænker i spandevis,
 


Mælkeagtigt vand i havedammen

Hvis havedams vandet er mælkeagtigt eller gråt kan det skyldes ler fra vandplanter som er plantet i en blanding af jord og ler.
Eller
Regntønden som kan være den største syndere


Nitrit og Nitrat i havedammen

I vandet foregår der en konstant forvandlingsproces. Affaldsstoffer fra fisk, planter, foderrester, ect. bliver normalt nedbrudt af bakterier. Under denne proces opstår der en giftig Nitrit, som derefter bliver omdannet til forholdsvis uskadelig Nitrat.

 


Regnvejr - påvirker dette havedammen

Store kraftige regnbyger kan plage havedammen, derfor er det vigtig at checke havedamsvandet.


Regnvandstønde

frarådes til opfyldning af havedam

Regnvand skader ikke fiskene, men at opsamle regnvandet direkte fra tage og tagrender vil påføre havedamme nogle uønskede partikler og stoffer. Typisk vil regntøndevandet blive brugt til efterfylding af havedammen på meget varme sommerdage


Salt - forebygger mod parasitter ?

Der har i de sidste par år været store diskussioner om hvorvidt det er godt eller dårligt at tilsætte salt i havebassinet for at forbygge parasitangreb


Spraybars - hvad er det

Sven Palvig skriver om Spraybars


Tordenvejr kan påvirke havedammen

Tordenvejr kan også have en stor og uheldig effekt på havedammens iltindhold.

Zeolit i havedamsfiltret

Disse sten er effektive mod de giftige affaldsstoffer som
 Ammonium,
 Ammoniak,
og algernes vækst vil mindskes noget


Rengøring af havedammen om foråret

Efter en hård vinter er forårs vedligeholdesen og rengørningen af havedammen meget vigtig 


Rengøring af havedammen om Efteråret

Ak ja - nu er vores lille hobby ved at nedtone sig og vi skal til at omgås vores familie og andre personer igen - men før vi gør det, skal da vi lige sikre fiskene en optimal vinter med en god gang efterårsrengøring


Rengøring af havedammen om vinteren

Hvis du har forsømt at pleje dammen om efteråret, er der en ret stor risiko for at alle fiskene i din dam ikke kommer helskindet gennem vinteren og foråret. Iltindholdet i dammen om foråret er så lav, at man i slutningen af februar er nødt til straks at træffe nogle foranstaltninger for at få den biologiske ligevægt tilbage


Utæt havedam

eller bare naturlig fordampning i havedammen

Alle havedamsejere har haft følelsen af at dammen er utæt, hvis vandstanden synker kraftigt

 


KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk