Bassinkant som minifaskine

FASKINE HAVEDAMSKANT

Havedamskant som en monifaskine

Bassinkant, minifaskine rundt om havedammen

Min ide med en faskine rundt om hele havedammen, hvor alt overskydende regnvand fra haven går i faskinen:

Hvis dammen bliver overfyldt, går også vandet i faskinen.

I min gamle havedam havde jeg lavet min bassinkant som på ovenstående tegning, og det virker.

Hvis dine kanter rundt om havedammen er 100% vandrette, kan du fylde vand helt op til kanten, dette giver også et mere naturligt udseende.

En faskine rundt om havedammen:
.
Til minifaskinen lægger du grus i bunden og ovenpå lægger du mange sten.

Hvor dyb eller bred din faskine skal være – er op til dig selv.

Husk at damkanterne skal være højere end havejorden.

Dækning af havedamskanter

Mine kanter rundt om havedammen var synlige pga. den skarpe afgrænsning mellem haven og havedammen.

For at dække kanten brugte jeg damkant-sumpplanter, disse er hurtig voksende og breder sig meget.

Det betyder ikke noget når kantplanterne vokser fra sumpkanten og over damkanten til havejorden, fordi Sumpkant planterne får sin næring fra havedammen.

Store flade Ølandssten er helt perfekt til dækning af damkanten og hvis du har vand helt op til stenene så kan det ikke se mere naturligt ud.

Småsten kan også skjule damkanten.

Bassinkanten skal altid understøttes med et massivt materiale før ombukningen af foliet (f.eks. sten, beton eller træ)

Et uheldigt trin kan træde bassinkanten ned under vandoverfladen med et større opretningsarbejde til følge.

Læs også om Sten i og ved havedammen

KATALOG TEGNINGER

I nogle kataloger ser man tegninger, hvor jorden er højre end bassinet, det mener jeg er forkert, for så er det netop at jorden bliver skyllet i havedammen.

Derved kommer det brune vand fra husmussyren fra jorden.