Filter til store havedamme

I større havedamme kræves et mere professionelt filteranlæg.

Det kan sammenstykkes på flere måder – efter behov.

Er er et eksempel på hvordan.

 

 

 

filtere til store bassiner

Filter til store havedamme

Filter til store havedamme

 1. Vandet indsuges gennem en drænslange under en sumpzone som bør bestå af enten lavasten eller en anden form for porøst materiale.
  Indsugningslangen må aldrig lægges i bunden af havedammen da slangen hurtigt vil ”slamme” til.
 2. Brunddrænet er en perfekt løsning til at opsuge slammet i dammen.
  Afstandslåget forhindrer fisk i at blive suget med op i filtret. Rørføringen skal være lige så stor som et kloakrør (1 x 110 mm Pr. max. 20 m³ flow/time). 110 mm bunddræn passer sammen med de orange kloakrør.
 3. Overfladeskimmeren holder vandoverfladen fri for blade og andre flydende genstande – og vandspejlet bliver hindefrit – f.eks. for den hinde der opstår efter fodring af fisk.
 4. Vortexfiltret centrifugere slampartiklerne i den runde beholder så den efterfølgende filtrering bliver op til 75% mindre belastet.
  Udtapningen af de nedfaldne slampartikler foretages i bunden af beholderen, via en skyde- eller kugleventil.
 5. Biofilterkamrene består af flere slags biofiltermaterialer som filtrere de overskydende- og skadelige partikler fra.
  Det første medie som vandet passerer er børster eller en grovsporet filterplade. Dernæst bliver filtermediet mere finsporet for at tage de fine partikler. Til sidst passere vandet gennem Lavasten og Zeolith i biokammerene, hvor de nyttige bakterier angriber de skadelige bakterier.
 6. På det viste billede er det en tør-monteret pumpe. Hvis du har en pumpe som er beregnet til at stå i vandet kan pumpen anbringes nede i pumpekammeret som er forbundet efter biomediet.
 7. Afløb til kloak eller lignende.
 8. Elektronisk trådalgefjerner der gennem sine to ledninger udsender en serie lavfrekvenser via nogle radiobølger. Den aktiverer calciumionerne i vandet og laver en uligevægt som algerne ikke bryder sig om.
 9. UV-C bestråler alger og unyttige bakterier som derved steriliseres eller dræbes af det ultraviolette synlige lys.
 10. Returløb af vandet til havedammen.

 

Her kan du købe et Havedamsfilter over 20.000 liter vand i havedammen