Fiskedræber, ligner salt

fiskedræber på fisk. ligner salt

Ligner sat på fisk = fiskedræber

Fiskedræber forårsaget af Ichthyophthirius multifiliis

I starten vil fisken i perioder svømme med små rystende svømmebevægelser og gnubbe sig enten på sten eller dammens sider.

Senere vil denne scene gentage sig oftere. Den kan være reserveret og har sammenklappede rygfinner når den svømmer.

Fisken får hvide pletter som starter som infusorier der de første 3 dage er så små at du ikke kan se dem med det blotte øje.

Pletterne vokse sig store fra 0,5 til 1.5 mm og hvis fisken er angrebet voldsomt, ser det ud som om den er overstrøet med salt.

Ved svære tilfælde kan pletterne være sammenvoksede.

Fiskedræberen kan ses i forbindelse med temperatursvingninger om forår, efterår eller store vandskift. og den kan trives mellem 4 °C og 32 °C.

Så snart du opdager sygdommen skal der behandles øjeblikkeligt, ellers er der risiko for at dine fisk vil dø af fiskedræberen.

Årsag til fiskedræber:

Fiskedræberen er som regel relateret til stress blandt dine fisk, men det kan også være at de er afkræftede efter at have tæret på reservedepoterne henover vinteren.

Nyindkøbte fisk er normalt stressede på grund transporten og overflytningen til dammen.

Det er en parasit som med det rette navn kaldes fiskedræber.

Den lille snylter lever i fiskens slimlag og gæller i op til 10 til 20 dage, alt afhængig af vandtemperaturen.

Her æder den af fiskens kropsvæske, når den har vokset sig færdig forlader den fisken for at søge ned på bunden.

I løbet af et døgn danner den op til 1000 nye små parasitter.

Den fritlevende parasit vil briste når de optimale forhold er i orden, hvorved sværmerne (nye parasitter) frigives.

Sværmerne er nogle fantastiske svømmere med deres bevægelige flimrehår og de har kun 3 dage til at finde en ny ”værtsfisk”.

Når værten er fundet borer den sig ind i fiskens hud, derved er fiskedræberens livscyklus fuldendt.

I vores havedamme har de ikke svært ved at finde en vært, da fiskebestanden er stor i forhold til vandmængden.

Behandling af fiskedræber:

Midlet Formaldehyd og Malakitgrøn er gode midler, hvis de blandes efter brugervejledningen.

Nogle bruger kun Malakitgrøn, men for at få dobbelt så høj virkning bør der tilsættes.

Formaldehyd. Følg brugervejledningen meget nøje, der må ikke tilsættes for meget medicin, det vil være det rene gift for dine fisk, hvorimod for lidt medicin ikke vil hjælpe.

Midlerne skal blandes med vand før du kommer dem i bassinet, ellers får fiskene en for kraftig dosis.

I starten vil bassinvandet blive meget blåt, men farven vil forsvinde efter ca. 3 dage.

Ved blanding af Formaldehyd og Malakitgrøn tilrådes at beskytte øjne og hud og bruge en maske for munden, da midlet er giftigt ved hudkontakt og indånding.

Behandlingen skal gentages typisk efter 7 og 14 dage, midlet dræber kun de fritlevende parasitter (de voksne parasitter og sværmerne), de snyltere som sidder i fisken er beskyttet og er kun sårbare når de forlader fisken.

Under en sådan behandling skal UV-C’en slukkes, for algerne er ikke det største problem nu.

Behandlingen er meget iltkrævende, en god kraftig luftpumpe er nødvendig for at tilføre vandet rigeligt med ilt.

Efter endt behandling kan sårene efter parasitterne medføre at fiskene har svært ved at få kroppenes saltbalance i orden og derfor er de yderligere sårbare overfor svampeinfektioner.

En del fisk, der overlever et fiskedræber angreb, bliver immune overfor denne parasit. Dette indebærer, at fiskene kan være raske smittebærere af hvide pletter.

Copyright © 2003-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk