Flydeplanter i havedammen

flydeplanter til havedammen gennerelt

Foto: Saunak Shah from Pexels

Flydeplanter i havedammen generelt

Som navnet siger, flyder de på vandoverfladen med deres frit hængende rødder under sig.

Planternes flydeblade giver skygge til fiskene og fiskeyngelen sætter pris på at kunne gemme sig mellem rødderne.

Disse planter er storforbrugere af næring og er derfor uundværlige i enhver havedam.

Hvis bassinets overflade er dækket med 60 % flydeplanter og nøkkeroser, vil fordampningen af vandet og alger formindskes.

Men pas på at flydeplanterne ikke tager overhånd, de kan nemlig skygge for de iltproducerende undervandsplanter som herved visner og dør.

Flydeplanter vokser sig som regel meget kraftige og skal derfor udtyndes periodisk.

Flydeplanterne kræver roligt vand, de må ikke udsættes for kraftige vandbevægelser eller overrisling på bladende. Hvis oversiden af flydebladene konstant er våde rådner de lettere.

Sådan planter du

Køb helst planter om foråret eller sommeren, om efteråret gavner disse planter ikke.

Hvis flydeplanten er slap med rådnede og beskadigede blade hos forhandleren, må du regne med at den har en svag vækst og aldrig vil vokse hurtigt.
Hele planten skal have friske blade og rødder.

Hjemtransporten foregår i en plasticpose for flydeplanten ikke må tørre ud.

Planten lægges forsigtigt på vandoverfladen.

Det betyder ikke så meget hvor du sætter den i ud havedammen, da den bevæges rundt på overfladen af vinden.

Læs om alle Nøkkerose

Læs om alle Sumpplanter

Læs om alle Flydeplanter

Læs om alle undervandsplanter til havedamme

Se om Super Koi i Roskilde har flydeplanter til salg og er på lager

Copyright © 2004- 2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk