Mælkeagtigt Havedam

Havedams vand er mælkeagtigt eller gråt

Mælkeagtigt eller gråt havedamsvand

Hvis havedams vandet er mælkeagtigt

kan det skyldes ler fra vandplanter som er plantet i en blanding af jord og ler.

Eller

Regntønden som kan være den største syndere, se artiklen om regnvandstønden

Hvis det øverste jordlag i plantekurvene ikke er dækket til, er der stor sandsynlighed for at fiskene har rodet i dem.

Eller i værste fald, hvis planterne står i en kraftig vandstrøm bliver jorden skyllet ud af plantekurven f.eks. fra et vandløb, vandfald eller ved pumpens udmundingsslange.

For at undgå disse ting skal der bruges plantetæppe i kurven, efter plantningen skal det øverste lag jord dækkes med småsten.

Regntønden
kan også være den største synder.

Hvis der kommer lidt mos ned i regntønden fra tagrenden kan der dannes en eksplosiv vækst af infusorier.

Når vandet fra tønden kommer i bassinet dannes efter et par timer et mælkeagtigt skær.
se artiklen om regnvandstønden

Problemet kan klares med at vandet i dammen bliver udskiftet med 1/3 del postevand og en kraftig rengøring af regntønden.

For at give bassinet lidt ekstra hjælp bør vandet iltes kraftigt.

Andre hjælpe midler kan findes her

Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk