Kuldioxid i vandet

Kuldioxid kommer fra fisk
Kuldioxid kommer fra fiskene og andre organismer i vandet, som forbruger ilt.

I fiskens blod forefindes der Kuldioxid som afgives gennem deres porer over gællerne.

Når bassinvandet indeholder mindre kuldioxidkoncentration end der er i fiskene, har fiskene ingen problemer med at komme af med dette stof.

Problemet kommer først når koncentration af Kuldioxid i fiskenes blod er den samme som i vandet, dette hindrer fiskenes iltoptagelse fra vandet.

Koncentrationer på omkring 10 mg pr. liter er yderst skadeligt.

For at fjerne stoffet fra vandet kan gennemluftning af vandet eller et afgasningsfilter være en rigtig god løsning.

Læs mere om
Ilt i havedammen og Luftpumpe i havedammen