Regn påvirker din havedam

Regn på koi i havedam

Foto: Emre kuzu fra Pexels

Kan kraftig skybrud kan påvirke din havedam

Store kraftige regnbyger kan plage havedammen, derfor er det vigtig at tjekke havedamsvandet.

Regnvand er i princippet destilleret vand og er derfor meget dårligt i havedammen.

Regnvandet er ionfattigt blødt vand og har samtidig en dårlig vandbufferevne.

Blødt vand giver grubund til store algevækst

Regndråberne mangler kalk, og andre former for salte som kan skabe en god pH-værdi.

Helt rent regnvand har som regel en Ph-værdi på 7 (neutralt).

Men regnen kommer ned fra himlen og på sin vej ned optager regndråberne en del af de partikler der er i luften.

Hvis du bor i en storby, kan regnvandet optage en stor del svovlpartikler fra eks. oliefyr og andet forurening, dette kan betyde, at regnvandet er ret surt (lav PH), og da der jo ikke er nogen buffer (kalk) tilstede, vil det forblive surt.

Derfor er det meget vigtig at checke bassinvandet for Ph-værdi.

Efter en kraftig regnbyge, udskifter jeg som regel 1/3 af det bløde bassinvand med det mere hårde postevand da det har en god bufferevne.

En anden vigtig faktor efter et kraftigt regnskyl er, at haven ikke kan opsuge regnvandet og risikoen for at vandet løber ned i dammen er meget stor.

Jord i havedammen er en katastrofe

Se også om:

Tordenvejr

Regnvandstønden

Minifaskine