Sibirisk stør i havedam

Sibirisk stør

Sibirisk stør

Sibirisk stør

Den Sibiriske stør er dækket af ca. 45 ”panser” skjolde langs siderne.

På ryggen er der ca. 13 skjolde, mens der på bugen er omkring 9 skjolde. Man kan faktisk sige at den er godt dækket ind!

Støren er sort på ryggen, langs siderne er den noget lysere og bugen er gråhvid.

I naturen kan den blive op til 3 meter, (hvis den altså ikke bliver fanget af tyvfiskere eller kommercielle fangstbåde). Den har en lang spids opadbøjet snude og svømmer med hajlignende bevægelser.

Støren findes i store områder fra Uralbjergene og op til det nordlige sibirien

Den er yderst temperaturtolerant fra naturens side og kan tåle vandtemperaturer fra 1 – 30 grader celsius.

I havedammen vokser den hurtigt op til 85 – 100 cm, derefter falder væksthastigheden betydeligt. Støren er nataktiv, i skumringstiden kan du få meget glæde af denne nysgerrige og livlig fisk.

Selvom den er aktiv om aftenen kan du sagtens nyde den om dagen, men det foregår i et mere roligt svømmetempo. I perioder kan den godt være passiv, men det går hurtigt over.

Du kan desværre ikke se kønsforskel på størens ydre i damme sker som ved andre størarter – med synkende størfoder.

Hvordan gyder en stør i naturen 
Hannen er først kønsmoden når den er 9 – 15 år og hunnen ved de 16 – 20 år

Om foråret svømmer den Sibiriske stør fra det salte havvand op i floderne, hvor der er ferskvand.

Før støren gyder skal bunden bestå af småsten eller ral, altså en meget stenet flodbund.

De flere tusinde æg på 3 – 4 mm klækkes i løbet af 3 – 4 dage.

Støryngelen vil tilbringe et stykke tid i ferskvandet før de svømmer mod det salte havvand.

kaviar – det sorte guld

Størarter
Stør – en truet dyreart
Kaviar – det sorte guld
Stør i havedammen
Stør – Diamant
Stør – Sibirisk
Stør – Sterlette
Størfoder

Stør som du kan købe

Størfoder som du kan købe

Tilbage til Stør kategorien