Trædesten i havedammen

Trædesten i lavvandsområder

Trædesten i lavvandsområder er en naturlig måde at lave en overgang fra den ene bred til den anden.

Under opbygningen af havedammen er det svært at planlægge lige præcis hvor trædestenene skal placeres, der er altid nogle ændringer under en opbygningsfase.

Betonfundament under stor vægt

Du bør lægge et beton-fundament under bassinfolien i lavvandsområdet, hvis du senere hen fortryder trædestenenes placering så er der mulighed at flytte dem ½ meter eller mere.

Lavvandsområde

I lavvandsområdet hvor trædestenene skal placeres, graver du hullet 10-15 cm dybere der hvor fundamentet skal være.

Fyld det op med beton og komprimer det godt, betonen skal hærde et til to døgn inden næste etape påbegyndes.

Fibertæppe

Læg fibertæppe på hele fundamentet og derefter en stump folie så det rigtige bassinfolie ikke kan rykke sig.

Pålæg hele bassinfolien i havedammen og glat diverse folder ud.

I det område hvor fundamentet er kan du lægge dine trædesten. Under stenene skal der lægges fibertæppe og nogle stumper bassinfolie, ved større dybder kan der bruges u-sten til trædesten eller broer.

I vanddybder over 30 cm tilrådes at du taler med din havedamsforhandler. Sikkerheden frem for alt!.

Husk, under flytning eller placering af stenene må du ikke lade dem glide på bunden, dette kan forårsage små revner i det rigtige bassinfolie.

Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk