Vandkvalitet i havedam

Vi går op i vand i havedammen

Vi går op i vand i havedammen – Foto: Anouar Olh fra Pexel

I praksis er vand en meget mere komplekst end man forestiller sig,

der er mange Koi-ejere som siger: ”vi holder vand, ikke Koi-karper”,

eller ”hvis vi passer vandet – så passer fiskene sig selv!”

Hele hemmeligheden ved en velfungerende havedam er, at vandets kvalitet er altafgørende for fiskenes trivsel.

Derfor siger vi på Havedammen.dk at vi går op i vandet i vore havedamme.

Klart vand i havedammen

Vandkvalitet i havebassinet er ikke klart vand, fiskene er ligeglade med om vandet er grumset, brunt eller grønt.

Klart vand er kun for vores egen skyld, os der vil betragte disse smukke og beroligende fisk

I praksis er vand en meget mere komplekst end man forestiller sig, der er mange Koi-ejere som siger:

”vi holder vand, ikke Koi-karper”, eller ”hvis vi passer vandet – så passer fiskene sig selv!”

Hele hemmeligheden ved en velfungerende havedam er, at vandets kvalitet er altafgørende for fiskenes trivsel.

Havedammens surhedsgrad

Bassinvandets surhedsgrad spiller en stor rolle, fra den ene dag til den anden kan vandets surhed have en uheldig indflydelse på fiskenes velfærd.

Et kraftigt regnskyl kan ændre stabiliteten i vandet.

Løvfald om efteråret kan havne i vandet på ganske kort tid, blade som havner nede på bunden begynder hurtigt at afgiver Huminsyre og derved bliver vandet mere surt.

Iltindholdet i dammen har en meget stor betydning, vandets evne til at binde ilten falder i takt med at temperaturen stiger.

Bassinet kan pludselig blive belastet med organisk affald og den biologiske omdannelsesproces bruger størstedelen af ilten og måske dør de iltkrævende fisk.

Vandmiljøet i havedammen afhænger både af belastningen fra fiskene og at vandet skal være frit for jord og gødning fra haven.

Testsæt til havedam

Udslagsgivende for vandets kvalitet er, at du har nogle små analysesæt som måler Nitrit- ,Nitrat- og pH-værdien.

Dette er de 3 målinger som bliver brugt af havedamsejere.

Du behøver ikke være Biolog for at måle disse værdier, men du bør vide besked om de vigtigste vandmålinger.

Der følger præcise og udførlige brugervejledninger med i analysesættene.