Fiskefoder

Fiskefoder

Fiskene afgør selv hvor meget foder de har behov for, ca. 3 minutter efter fodring skulle de gerne have spist færdig.

Det overskydende foder skal fjernes fra vandet efter 5 minutter.

Prøv at fodre med en mindre dosis næste gang – de får jo mad igen.

Hvis fodret ikke fjernes kommer der med lethed alger i dammen, det kan også medføre at fiskene bliver syge.

Fiskefoder tilbud billigt havedammen-shop

Fodertyper

Vandtemperatur – hvornår fodres med hvilket foder

 

Under 10 grader

Selvom fiskene viser appetit kan de ikke omsætte fodret og de får derfor fordøjelsesproblemer, undlad at lokke fiskene til at tage fodret for det vil rådne i fiskenes tarme og forårsage en sikker død.

Ved 10-12 grader 

Om efteråret benyttes et let omsætteligt foder med et lavt proteinindhold, Der fodres 1-2 gange om ugen.
Hvis det er forår, skal fodringen ikke startes endnu.

Ved 12 grader

 Der kan fodres sparsomt 1 gang dagligt, med lavt proteinindhold.

 

Ved 15 grader

Fodres 2 gange dagligt, med lavt proteinindhold.

 

Ved 20 grader

 Fodres 3 gange dagligt, med normalt proteinindhold.

 

Ved 23 grader

Fodres 4 gange dagligt, med højt proteinindhold.

 

Ved 25 grader

Fodres 5 gange dagligt, med højt proteinindhold. Det er nu fiskene virkelig skal bruge protein til deres vækst.

 

Ved 30 grader

Fodres 5 gange dagligt, dog kun med meget små mængder af gangen, fordi fiskene har brug for ekstra ilt efter en fodring.
Ved denne temperatur kan vandet ikke indeholde store mængder ilt, der kan opstå iltproblemer ved overfodring.

 

Over 35 grader

 Fiskene skal ikke fodres, denne temperatur kommer vandet let op på – i de meget lave havedamme.

 

Støren – er en undtagelse

Den kan igennem hele vinteren fodres med lidt mad én gang om ugen, det kan sagtens undværes og ved ikke at fodre undgås at de andre fisk snupper foderet, de tåler ikke foder i dvaleperioden. Støren klarer sig fint gennem vinteren, bare den er godt fodret gennem sommeren.