Planlægning af havedammen

Planlægning af havedammen

er det første stadie til mange arbejdstimer

Inden du går i gang med at etablere en havedam, så er der en hel del der bør planlægges.

Ordsproget “kun fantasien sætter grænser” passer ikke helt her, for fantasi og forestillingsevne har vi havedamsejere nok af, det nok mere pengepungen der kommer til at lide, ligesom haven måske slet ikke er stor nok til den dam du lige forestiller dig.

 

Der skal meget mere til end at grave et hul og smide noget plastic i, for så lystigt at hælde vand i, og sætte fisk og planter ud i havedammen – det kommer simpelthen bare ikke til at funger.

Så du må i gang med at undersøge mange ting inden du sætter spaden i jorden første gang.

Først skal du planlægge hvor din havedam skal placeres, til det kræves en del forarbejde. En meget omhyggelig planlægning kræver omtanke, fejltagelserne kan være meget dyre og svære at rette bagefter når dammen først er der. At finde den perfekte placering er næsten en umulig opgave – der findes ingen fuldendte formler.

Under de forskellige kategorier kan du læser mere om hvordan du griber det an.

En ting er sikkert, det er ærgerligt at placere sin dam langt væk fra der hvor man opholder sig i haven, den skal ikke ligge i vejen men den må gerne ligge centralt, så få du den største nydelse og fornøjelse – når altså den er færdig.

Det skal være let at komme til når du skal vedligeholde havedammen, så sørg for du kan komme hele vejen rundt om den, hvis det er muligt.

Sikkerheden er vigtig, specielt hvis der er børn og vand i samme miljø.

Vælg et sted til havedammen hvor du kan holde opsyn med den, et solidt hegn omkring havedammen kan sikre mindre børn fra at falde i den.

Form og størrelse skal også gennemtænkes.

Skal du grave den med håndkraft eller leje en minigravko, eller få professionelle til at lave hullet og måske hele havedammen.

Tænk overskudsjorden ind i projektet, måske kan det bruges til et vandfald, eller måske skal det køres bort.

Skal der være vandløb, bæk osv.

Alt dette kan du læse meget mere om i de forskellige kategorier under “Planlæg din havedam”

 

Bassinfolie

Køb først folien efter du har udgravet din havedam, den er sandsynligvis blevet lidt anderledes, måske større, eller mindre end planlagt i første omgang, og så er det ærgerligt at stå med en bassinfolie som er for lille eller at have købt for meget.

Og det er bedre at få det regnet præcist ud og så købe en god kvalitetsfolie der holder i mange år.

Se under bassinfolie

 Fibertæpper

Det skal ligge under bassinfolien, fibertæppet beskytter folien mod skarpe sten og rødder.

Der er tryk på når der er fyldt vand i havedammen, så du bør lægge fibertæppe under din dyre bassinfolie. Det kan på længere sigt spare dig for udgiften til at udskifte dit bassinfolie i utide.

Se under fibertæpper

 

Plantehylder

Planter bør der være i havedamme måske har du ikke planer om planter lige nu, men i fremtiden vil du sikkert isætte planter i havedammen, og så er det godt at have forberedt sig.

Plantehylderne bør mindst være 30-50 cm brede, hvis de er for smalle så ryger planterne ned i havedammen, et vindpust eller en fisk der roder i planten kan være nok til at vælte den.

Jo flere plantehylder du laver jo større er muligheden for at lave ændringer, derudover så er mange vandplanter gavnlige for både vand og fisk ligesom de er skønne at se på og de kan få havedammen til at falde bedre ind i den omkringliggende have.

 

Rodzonefilter

 En slags minidam før den store dam.

Funktionen er at det filtrerede vand pumpes ind i den ene ende af rodzonefiltret, her det løber forbi/gennem alle planterne og til sidst ud i havedammen igen.

Det kan fjerne organiske opløste stoffer og give en bedre vandkvalitet.

Dværgdunhammer, Engkabbeleje og Gul iris er velegnet til rodzonefiltret.

Se mere under

 

El

Eltilførsel er et vigtigt element i planlægningen.

Der skal strøm til udstyret, og du skal beslutte hvor det skal komme fra, og hvor kablerne skal ligge.

Der skal være plads til lidt af hvert og elstikkene bør placeres umiddelbart i nærheden af havedammen.

Kontakt altid en autoriseret fagmand.

Se mere under

 

Vandpumpe

Vent med at købe vandpump og andet udstyr til du har fyldt vand i havedammen.

Ligesom med bassinfolien kan du have forregnet dig, så der rent faktisk er mere eller mindre vand i din havedam end forventet ved planlægningen.

Der findes mange forskellige vandpumper, og priserne varierer alt efter kvalitet og ydeevne.

Se mere under

 

Tilladelse fra kommunen

 Der skal ikke søges tilladelse fra kommunen når havebassinets vandoverflade er på under 100 m2.

Derimod skal du søge amtet om en tilladelse, hvis du påtænker at etablere en sø i “baghaven” på over 100 m2,  de juridiske spørgsmål omkring overholdelse af naturbeskyttelseslove skal tilgodeses, det vil være en god idé at inddrage amtet i udformningen og placeringen i “haven”