Vandplanter Guide til havedam

De bedste vandplanter til havedammen

 • Hornblad (undervandsplante)
  Blomstringstid  – juni-juli
  Vanddybde        –  50-200 cm
 • Vandspir (undervandsplante)
  Blomstringstid – Maj – Juni
  Vanddybde       – 4-100 cm
 • Tusindblad (undervandsplante)
  Blomstringstid –  juni-august
  Vanddybde       – 10-50 cm
 • Nøkkerose (med flydeblade
  Blomstringstid – juni – september
  Kan ikke tåle vandplask fra springvand
 • Krebseklo
  Blomstringstid – juni-juli
  Vanddybde       – flydende
 • Vandhyacint
  Blomstringstid –  aug – september
  Vanddybde        – flydende
 • Muslingeblomst
  Blomstringstid –  juli -august
  Vanddybde        – flydende
 • Iris (sumpplante)
  Blomstringstid –  juli -august
  Vanddybde        – 0 – 50 cm
 • Kærmysse (sumpplante)
  Blomstringstid –  maj – juli
  Vanddybde        – 0 – 10 cm
 • Brudelys (sumpplante)
  Blomstringstid –  juni – aug.
  Vanddybde        – 5 – 50 cm
 • Bukkeblad (sumpplante)
  Blomstringstid –  maj – juni
  Vanddybde        – 0 – 15 cm

Vandplante vejledning

Hvad er en havedam uden vandplanter er knap så spændende.

Hvis vandspejlet ligger under jord niveau ligner den en mørk grav, vandplanter vil fjerne dette indtryk.

Som regel køber haveejere vandplanter for deres skønhed og duftens skyld, men til havedammen skal du betragte planterne på en anden måde.

Udover at de kan være skønne, medvirker de til at gøre dammen til et økologisk og afbalanceret forhold mellem vand og fisk.

Vandplanter er fiskenes toilet

Vandplanterne sørger for at fiskene slipper for at trække ud i toilettet, for planterne klarer at rense vandet for dem (nok en overdreven beskrivelse)

Planternes rødder og blade optager forskellige giftige og forurenende stoffer i vandet.

Nitrat

Blandt disse er Nitrat, som er et slutprodukt af den naturlige nedbrydning af affaldsstofferne.

Nitrat i små mængder er ikke giftig for fiskene, men ved store koncentrationer over et stykke tid, kan Nitrat have en skadelig effekt på havedammens beboere.

Vandplanterne er med til at forbedre vandkvaliteten, både så vandet ikke lugter af mosevand og er klart og rent.

Hele denne proces renser vandet og formindsker en ophobning af giftige og forurenende stoffer i havedammen.

Mennesker og dyr har brug for ilt via luften og vi betragter regnskovene som ”jordens lunger”, det samme kan vi sige om undervandsplanterne som giver ilt til fiskene.

Ilten fra luften har ikke kraft nok til at trænge ned gennem det stillestående vand i havedammen.

Vandplanter bør være i ethvert havebassin

Undervandsplanter bør der være i ethvert bassin, de afgiver denne livsvigtige luftart og holder samtidigt algerne på afstand.

Der er ingen facitliste over beplantning rundt om eller i havedammen.

Men vær opmærksom på at når du står hos forhandleren ser vandplanterne ofte meget små og ynkelige ud, der er derfor risiko for at du køber for mange planter så havedammen efter ganske kort tid vil blive tilgroet.

Du kan skære de kraftigt voksende planter ned, men du må forvente at nedskæringen skal foretages mange gange i løbet af året, især når planterne har de rigtige vækstbetingelser.

I nystartet havedamme

I en nystartet dam er det meget vigtig, at plantetætheden for sumpplanter bør være på max 6 planter pr. m², og på lavt vand max 4 planter pr. m².

Udplantning af havedamsplanter guide

I nogle havedamsbøger foreslås at der plantes i den løse jord på bunden af havedammen.

Det vil jeg stærkt fraråde, især fordi fiskene elsker at rode i bunden og det forøger risikoen for at vandet kan blive grumset.

Det bedste er at plante vandplanterne i de dertil specielle plantekurve og gerne med plantetæppe i.

Læg nogle sten ovenpå plantejorden i plantekurvene så fiskene ikke kan rode i den.

Vildtvoksende vandplanter nydes i naturen

Modstandsdygtige vand- og sumpplanter er fremdrevet af fagfolk, så der er ingen grund til at tage dem fra naturen.

Desuden vil det medføre sygdomme og bakterier i vandet at plante vildtvoksende vandplanter fra naturen.

Derudover er mange planter fredede og du kan komme i konflikt med loven.

Køb af vandplanter

Ved køb af vandplanter bør du omhyggeligt tjekke at de har hvide rødder. Sorte, brune eller blå rødder tyder normalt på at planten er ved at gå i forrådnelse.

Knolde og løg skal være faste og må ikke lugte råddent.

Nøkkerosen er en undtagelse, rodstokken kan lugte grimt fordi det en er del af dens naturlige proces.

Andemad

Der må ikke ligge andemad på jorden i vandplantens salgskurv, bare lidt andemad på planten giver en stor risiko for at der efter en uges tid er andemad i hele dammen.

Der må ikke være af lejring geleagtige snegleæg eller tråde af alger på bladenes underside.

 

Brug aldrig almindelig havejord.

Brug aldrig almindelig havejord, kompost eller ler fra naturen, dette vil forårsage en kraftig forurening, alge-forøgelse og fiskesygdomme.

I faglitteraturen inddeles havedamsplanterne i 4 grupper, sumpplanter, rodfæstede flydebladsplanter, svømmende flydebladsplanter og undervandsplanter.

I dette kapitel har jeg samlet det hele under 3 grupper, da jeg mener at rodfæstede flydebladsplanter hører med under undervands-plantegruppen.

Du har sikkert hørt om svømmende flydebladsplanter, det er en mærkelig betegnelse på planter som kun flyder på vandoverfladen.

Jeg har aldrig set dem svømme, så jeg kalder dem for flydeplanter.

 

Læs om Nøkkeroser

Læs om Sumpplanter

Læs om Flydeplanter

Læs om undervandsplanter til havedamme