Planter til havedammen generelt

Planter til havedammen - Copyright

Vandplanter til Vand i Haven –Copyright Fotograf : F. Ingemann Hansen / www.akvariefotografen.com

Planter til havedammen

En havedam uden planter er knap så spændende og hvis vandspejlet ligger under jordniveau ligner den en mørk grav, men planter vil udligne noget af dette indtryk.

Når vi planter rundt om dammen integreres den og bliver en naturlig del i haven.

Som regel køber haveejere planter for deres skønhed og duftens skyld, men havedamsejerne skal se på planterne i et bredere perspektiv.
Foruden at de kan være kønne, er de også med til at gøre dammen til et økologisk og afbalanceret forhold mellem vand og fisk.
Når fisk går på toilettet slipper de for at hive i snoren, det gør planterne faktisk for dem. (Måske en lidt overdreven beskrivelse)

Planternes rødder og blade optager forskellige giftige og forurenende stoffer fra vandet. Blandt disse er nitrat, som er et slutprodukt af den naturlige nedbrydning af affaldsstofferne.

Da nitrat ikke er giftig for fiskene kan det ved store koncentrationer over et stykke tid, have en skadelig effekt på havedammens beboere.

Vandplanter forbedre vandkvaliteten i havedammen

Planterne er med til at forbedre vandkvaliteten så vandet ikke lugter af mosevand men er klart og rent.
Hele denne proces renser vandet og formindsker en ophobning af giftige og forurenende stoffer.

Mennesker og dyr har brug for ilt via luften og vi betragter regnskovene som ”jordens lunger”, det samme kan vi sige om undervandsplanterne som giver ilt til fiskene.

Ilten fra luften har ikke kraft nok til at trænge ned gennem det stillestående vand i havedammen. Undervandsplanter bør der være i ethvert bassin, de afgiver denne livsvigtige luftart og holder samtidigt algerne på afstand.

Der er ingen patentløsning på beplantning rundt om eller i bassinet.
Men det du skal være opmærksom på er, at når du står hos forhandleren ser planterne ofte meget små og ynkelige ud, der er derfor risiko for at du køber for mange planter så dammen efter ganske kort tid vil blive helt tilgroet.

Heldigvis kan du skære de kraftigt voksende planter ned men så må du regne med at nedskæringen skal foretages mange gange i løbet af året, især når planterne har de rigtige vækstbetingelser.

Nystartet havedam med vandplanter

I en nystartet dam er det meget vigtig, at plantetætheden for sumpplanter bør være på max 6 planter pr. m², og på lavt vand max 4 planter pr. m².

I nogle havedamsbøger foreslås at der plantes i den løse jord på bunden af havedammen.
Det vil jeg stærkt fraråde, risikoen ved dette er at vandet kan blive grumset, især fordi fiskene elsker at rode i jordbunden.

Samtidig er det besværligere at udplante nyindkøbte planter på bunden af dammen. Det rigtigste er at plante planterne i de dertil specielle plantekurve med plantetæppe i.

Læg nogle sten over jorden i plantekurvene så fiskene ikke kan rode i jorden.

Vildtvoksende vandplanter

Fagfolkene har fremdrevet modstandsdygtige vand- og sumpplanter, så der er ingen grund til at tage dem fra naturen.

Vildtvoksende vandplanter fra naturen må ikke plantes i havedammen fordi det medfører at der kommer mange sygdomme i vandet. Desuden er mange planter fredede og du kan komme i konflikt med loven.

Vildtvoksende planter skal nydes i naturen  – ikke i havedammen!

Købte vandplanter

Ved køb af planter bør du omhyggeligt checke at de har hvide rødder.

Sorte, brune eller blå rødder tyder normalt på at planten er ved at gå i forrådnelse.
Knolde og løg skal være faste og må ikke lugte råddent.

Nøkkerosen er en undtagelse, rodstokken kan lugte grimt fordi det en er del af dens naturlige proces.

Vær meget opmærksom på at der ikke ligger andemad på jorden i plantens salgskurv, hvis der er bare lidt andemad på planten er der en stor sandsynlighed for at der efter en uges tid er andemad i hele dammen.

Check at bladenes underside er fri for geleagtig aflejring af snegleæg og at der ikke er tråde af alger på.

Brug aldrig almindelig havejord, kompost eller ler fra naturen, dette vil forårsage en kraftig forurening, alge-forøgelse og fiskesygdomme.

I faglitteraturen indeles havedamsplanterne i 4 grupper, sumpplanter, rodfæstede flydebladsplanter, svømmende flydebladsplanter og undervandsplanter.

På Havedammen.dk har jeg samlet det hele under 3 grupper, da jeg mener at rodfæstede flydebladsplanter hører med under undervands-plantegruppen.

Du har sikkert hørt om svømmende flydebladsplanter, det er en mærkelig betegnelse på planter som kun flyder på vandoverfladen. Jeg har aldrig set dem svømme, så jeg kalder dem for flydeplanter.

Læs om Nøkkerose

Læs om Sumpplanter

Læs om Flydeplanter

Læs om undervandsplanter til havedamme