Udstyr til Havedammen

Løftehøjde på en pumpe

Pumpe til havedam – Løftehøjde

Når en producent angiver en løftehøjde på fx 4 meter, betyder det, at pumpen kan løfte vandet op til denne højde, men der vil ikke komme vand ud af slangen ved denne maksimale højde.LÆS MERE

Udstyr til havedammen

Kort fortalt, se mere under de enkelte kategorier

Ligesom alle danske søer består havedammen også af et økosystem som er sammensat af følgende 3 grupper: producenterne (grønne planter), konsummenterne (fisk og andre dyr) og nedbryderne (bakterier).

I mindre havedamme er økosystemet udfordrende at holde i gang, for når havedammen skal bygge på disse forhold, er det svært også at have fisk i, derfor må vi lave et kunstigt økosystem, heldigvis har vi nogle udmærkede hjælpemidler til rådighed.

Der findes i dag mange slags udstyr og tilbehør til havedammen. Generelt anbefaler jeg, til alle slags damme, at der anskaffes en vandpumpe, et biologisk filter og en luftpumpe, hermed sikres at der ikke opstår de store problemer gennem årerene.

Pumpen til havedam

Vandpumpen er havedammens hjerte, hvis den holder op med at køre i havedamssæsonen kan det biologiske system bryder sammen, dette vil gå ud over planternes trivsel og fiskene bliver syge og til sidst vil de dø.

Der findes mange forskellige slags pumper, forskellen på kvalitet og kapacitet er stor, ligesom prisen er forskellig.

De mindre og billigere pumpetyper skal placeres under vandet, pumpen må ikke løbe tør for vand – så brænder den sammen, undervandspumperne er meget driftsikre, vedligeholdelsen er nem, kun rotoren og evt. filtre skal rengøres engang imellem.

 

En anden slags er overfladepumpen, som ikke må placeres under vandet, den er kraftigere end undervandspumpen, hvilket gør den velegnet til at flytte store mængder vand, overfladepumper bruges som regel i store havedamme.

Spar ikke på pengene ved indkøb af vandpumpe, det betaler sig ikke i længden, køb en vandpumpe som har en større ydeevne end anbefalet til din havedam.

Husk, vandpumpen skal køre i mange år. I de kommende år anskaffer du sikkert flere fisk til din havedam, ligesom du sikkert ændrer på størrelse, udseende, bæk eller vandfald etc.

Skal vandpumpen trække springvand og vandfald samtidigt? – der er meget at tage hensyn til.

Havedammens vandindhold skal passere igennem vandpumpen mindst en gang hver anden time, derfor er det vigtigt at kende antal kubikmeter vand i dammen, det er yderst vigtigt at vandpumpen og dens slanger tilpasses til havedammens størrelse, ellers risikerer du at hele vandpumpens effekt går tabt ved tryktabet i slangerne.

Brug så få sammenkoblinger og bøjninger som muligt, disse nedsætter pumpens ydelse.

Se mere under Vandpumper

Luftpumpe til havedam

Ilt er nødvendigt for at fisk kan leve i vand, derfor er det utroligt vigtigt at give luftpumpen en større andel i den biologiske proces, dette overser mange havedamsejere desværre.

Luftpumpen bruges til at ilte vandet, de biologiske nedbrydningsprocesser af havedammens affaldsprodukter, kræver virkelig meget ilt for at fungere,  er havedamsvandet dårligt iltet vil  nedbrydningsprocesserne forløbe med nedsat effekt. Ilten er  nødvendig for at opretholde alle former for liv i havedammen.

Iltoptagelsen foregår først og fremmest gennem vandoverfladen, især via en rislende bæk, og her er en luftpumpe er et godt supplement til at forøge effekten.

Se mere under luftpumper

 

Luftsten til havedam

Luftsten får i forskellige materialer og til forskellige priser, de billigste stopper desværre alt for hurtigt til, hvilket kræver de skal renses hyppigt og udskiftes tit.

Se mere under luftsten

 

Isfriholder

Om vinteren er det vigtigt at holde et hul frit i isen ved hjælp af en isfriholder med luftpumpe, så der kan komme ilt ned i vandet og kuldioxid samt forrådnelsesgasser kan slippe ud af havedammen.

For at forhindre iltmangel er det virksomt at sætte en isfriholder med en luftpumpe – med 2 luftsten ned i havedammen. Luftstenene placeres et stykke under isfriholderen.

Se mere under Isfriholder

 

Biologisk filter til almindelige havedamme

Det biologisk filter understøtter den naturlige nedbrydningsproces som foregår i dammen.

Det medvirker til at fjerne giftige stoffer og rense vandet, for at det biologiske filter arbejder effektivt skal vandet passere 3 forskellige filtermedier, mekanisk filter, kemisk filter, biologisk filter.

 Der findes mange forskellige typer biologiske filtre på markedet og det kan være svært at rumme dem alle. Generelt bruger fabrikanterne samme metode med mekanisk, kemisk og biologisk filtrering.

En UVC-lampe som belyser algerne er indbygget i nogle typer.

På de fleste biologiske filtre gives en klartvands-garanti.

Se mere under biologisk filter

 

Kombifilteret

Det findes som kasse- eller tøndeformede og det er en praktisk måde at samle hele det biologiske system på. Disse filtre indeholder mekanisk-, kemisk- og biologisk filtrering og har indbygget UV-C belysning til sterilisering af alger.

 

 Trykfilter til havedam

Trykfilteret er baseret på samme teknik som de store professionelle flerkammerfiltre benytter, den eneste forskel er at her ervandet er under tryk fra en vandpumpe som presser vandet igennem filteret.

Disse filtre er gode til at blive gravet ned og dermed gemmes væk, rensning skal ske lidt oftere end andre filtre, men de er lette at rengøre.

Sortimentet af trykfiltre er stort og der er forskellige smarte metoder til at rense filterene, nogle filtre kan renses med et enkel tag – også uden at klæde om til havetøj.

Se mere under trykfilter

Filteranlæg til store bassiner

I større havedamme kræves et mere professionelt filteranlæg, det kan sammensættes på flere måder – alt efter behov, principperne er nogenlunde de samme som i de små filtre til almindelige/mindre havedamme.

Bunddræn, afløb til kloak, overfladeskimmer, UVC-lampe og flere elementer indgår når der er tale om de helt store havedamme.

Se under filteranlæg til store bassiner

 

UV-C bestråling som vandrensning

På næsten alle UV-C udstyr som sælges i dag, gives en garanti på klart vand efter 2 til 3 ugers brug. UV-C findes i rigtig mange forskellige udformninger, de mest udbredte påkobles en slange mellem filteret og vandpumpen.

Belysning af vandet giver algerne dårligere vilkår i havedammen. Men det fjerner kke algerne helt, kun svævealger, encellede parasitter og nogle svampetyper reduceres.

UV-C har to nyttige funktioner i havedammen,  sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og sterilisering af svævealgerne, alger er encellede og kan ikke formere sig og efter ca. 14 dage dør de.

Se mere under UV-C

 

Afgasningsfilter

Vandets evne til at indeholde ilt falder ved stigende temperaturer, det er derfor meget vigtigt at ilte vandet i havedammen.

Se mere under afgasningsfilter

Regnvandstønde

Fisk tager ikke skade af regnvand , men at opsamle regnvand direkte fra tage og tagrender vil påføre havedamme nogle uønskede partikler og stoffer, Regntøndevandet bliver ofte brugt til efterfylding af havedammen på meget varme sommerdage.

Er det er klogt at bruge vandet? vandet er opvarmet af den bagende sol og er derfor blevet ”dårligt”, en stor mængde “dårligt” vand fra tønden vil kunne give havedammen nogle problemer, måske sparer du slet ikke noget fordi du måske alligevel skal efterfylde med postevand.

Se mere under regnvandstønde

Belysning og havedamme

Belysning i eller omkring havedammen fgiver et løft til stemningen om aftenen og giver også et spændende lys og lidt havefornemmelse om vinteren. Der findes rigtig mange belysningstyper i handlen. Men sørg for at din havedam ikke bliver oplyst som Tivolisøerne.

Undervandsbelysning er kun egnet til større havedamme, det kan fx forstærke effekten af et stort springvand. I mindre havedamme kan fiskene blive generet af lyset og kan komme væk fra det.

Se mere under belysning af havedamme

Elektroniske trådalgefjernere

Alternativ behandling af alger er elektronisk trådalgefjerner.

Monteringen er enkel, de fleksible antenner vikles rundt om slangen. Antennerne frigiver nogle radiobølgerne, calciumioner i vandet aktiveres og det skaber så uligevægt i calciumbalancen, frigivne calciumioner absorberes af trådalgernes celler og processen reducerer eller kvæler algerne. Metoden er ifølge producenterne gennemtestet og uskadelig for havedammens planter og dyr.

 

Algemagneten

Mindsker kalkaflejringerne i biofilteret og UV-C udstyret, strukturen af saltet vandet ændres og den mindsker trådalgernes fremkomst i bassinet.

Men den har desværre også den bivirkning at den også mindsker planternes vækst, og kan have indflydelse på vandets pH-værdi.

Algemagneten skal monteres på slangen mellem vandpumpen og biofilteret.

 

Bassinstøvsuger

Via min første hjemmeside ,”Benn’s fiskedam” nu ”havedammen.dk”, modtog jeg mange mails om hvordan en bassinstøvsuger virker.

I mange år fjernede jeg selv slam med et finmasket net og var ganske tilfreds med denne løsning.

Min kone har lært mig at støvsuge i hjemmet og jeg indrømmer at det er ikke just lige er det som morer mig allermest. Men i havedammen var det jo hobby og så blev det sjovere, så jeg gik ganske frivilligt ned til forhandleren og lejede en bassinstøvsuger, ”som den erfarne fagmand jeg jo er –indenfor støvsugning i hjemmet”.

Som navnet sige så suger den slam, partikler og vand op i støvsugerens beholder fra bassinet, når den er fyldt op med slam og vand – skal den tømmes via udtømningslangen fx i blomsterbedet, det faktisk en ganske god havegødning.

Ligesom med alt andet udstyr til havedammen, så findes også slamstøvsugeren i mange forskellige modeller, de kan både lejes og ejes.

Se under bassinstøvsuger