Regnvandstønde frarådes

Regnvandstønde med vand

Regnvands er blødt vand, egner sig ikke til havedamme

Regnvandstønde frarådes til opfyldning til havedammen

Regnvand som opsamles i en regnvandstønde, er ”blødt vand” og dermed surt.

Regnvand skader ikke fiskene, men at opsamle regnvandet direkte fra tage og tagrender vil påføre havedamme nogle uønskede partikler og stoffer.

Typisk vil regntøndevandet blive brugt til efterfylding af havedammen på meget varme sommerdage.

Spørgsmålet er om det er klogt at bruge vandet?

Vandet er opvarmet af den bagende sol og er derfor blevet ”dårligt”.

En stor mængde vand fra tønden vil give havedammen nogle problemer så du måske alligevel skal efterfylde med postevand.

Vandets totalhårdhed er en vigtig faktor som har en stor indflydelse på et stabilt vandmiljø.

Hårdt vand har en god bufferevne.

Hvilken betyder at pH-værdien ikke påvirkes nævneværdigt, dvs. der er mange ioner i vandet.

Blødt vand er ionfattigt

Regn er blødt vand.

Blødt vand  har en dårlig bufferevne.

Det bliver hurtigt surt (under pH 7) og skaber en dårlig vandkvalitet.

Hvis du har en regntønde, bør du efter en lang tørkeperioder vente indtil regnen har vasket de værste urenheder af taget før du opsamler regnvand i tønden.

Du bør aldrig opsamle vand fra tage med tagpap da disse kan indeholde giftstoffer.

Husk at fjerne gamle blade og snavs fra tagrenden.

Copyright © 2004-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk