Alger og trådalger

Alger i havedam vejledning

Det er meget vigtigt at måle pH- og Nitrit-Nitratinholdet i havedammen.
Overproduktion af næringsstoffer fører til øget algevækst og iltmangel i vandet.

Iltmanglen kan drive fiskene op til vandoverfladen, hvor de forsøger at snappe efter luft.

Algevæksten bliver kraftigere ved en høj vandtemperatur, især hvis
vanddybden er lav og der mangler skygge.

Stor risiko for alger

Hvis pH-værdien er over 8.5

Ingen vandpumpe i havebassinet

Stillestående vand

Intet filter

Ingen vandudskiftning, kun tilsætning af nyt vand ved fordampning

Vandrumfang mindre end 500 liter

Vanddybde under 40 cm

Mange fisk, som fodres flere gange om dagen med store mængder fiskefoder

Ingen planter eller kun enkelte nøkkeroser, konstant sol.

Dammen er placeret i nærheden af store løvfældende træer

Havebassinet oprenses ikke

Almindelig jord, næringsrigt ler

Jorden fra haven bliver skyllet ud i dammen efter et kraftigt regnvejr

Mindre risiko for alger

Hvis pH-værdien er over 7.5

50% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen pr. time
lidt cirkulation i vandet

Lille filter af skumgummi

Uregelmæssig vandudskiftning eller vand fra regntønden

Vandrumfang mindre end 1200 liter

Vanddybde fra 50 til 100 cm

Fisk som fodres og det overskydende foder bliver ikke fjernet

Få planter, og ingen vandrensende planter

Havebassinet oprenses en enkelt gang

Jord med sand eller meget kalk på sten eller sand

Ringe risiko for alger

pH-værdien er melle 6.5 til 7.5

100% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen pr. time

Meget cirkulation i vandet

Biofilter med et korrekt filter og kombineret med UV-C lys

Regelmæssig vandudskiftning ca. 6 gange om året. Pryddamme: ca. hver 3 uge (1/3 del af vandet)

Vandrumfang mere end 1500 liter

Vanddybde over 1 meter

Fisk som fodres sparsomt.

Det overskydende foder fjernes

Mange alge-bekæmpende planter.

Især:
Vandpest,
Hornblad,
Tornfrøet,
Tusindblad.
Nøkkerose,
Krebseklo,
Smalbladet, Dunhammer

Vandoverfladen skal være ca. halvt dækket af diverse planter

Havedammen oprenses forår, efterår og efter behov

Grus med kornstørrelse 1-2 cm såsom Engelske Søsten

Fjerne alger i havedammen, se vores guide

Overdreven algevækst opstår fordi der er for mange næringsstoffer som opstår gennem nedbrydelse af planter, foder og ekskrementer fra fisk.

Der er mange måder at bekæmpe alger på, her beskrives et par stykker.

Den manuelle og kedelige metode

Fjern synlige alger alger med hånden eller med en sløv børnerive

Den nemme og langtidsholdbare metode

SK-60 er et naturprodukt mod trådalger og det garantere en trådalge fri dam op til 3 til 6 måneder.

Pulveret røres op i lunkent vand og fordeles i havedammen.
Indeholder naturlige mineraler, salte og additiver.

– Fjerner effektivt trådalger
– Klarer vandet
– Forbedrer UVC og filtreringsprocessen

Trådalgerne nedbrydes og samles op i filtret inden for 2-3 uger efter behandling.

Virker i 3 til 6 måneder.
Kan gøre vandet uklart i nogle dage efter tilsætning i vandet.

Læs om havedammen.dk test af SK60

Bemærk:
SK-60 kan ikke anbefales til damme med Rimter/Emder, da deres gæller er meget finkornet

Trådalgebørste fra Hozelock

Teleskopisk børste til fjernelse af trådalger fra din havedam.

  • Indstillelig håndtagslængde fra 60 cm til 180 cm
  • Holbart nylonhoved til indsamling af trådalger
  • Nylon børste

Med trådalgebørsten fra Hozelock, fjernes de fleste alger i din havedam. Teleskopstangen gør at du også kan nå midten af din havedam.

Stangen kan indstilles imellem 60 til 180 cm. Den stærke nylon børste har robuste hår, som er specielt udviklet til at indsamle alger.

Kemiske midler

Anvend ikke kemiske algemidler til alge bekæmpelse, det fjerner kun algevæksten midlertidigt.
Algerne vokser frem igen efter en lille pause, og du står igen med det samme problem som før.

Kontroller af og til pH-værdien, den bør ligge mellem 6 og 7.5

Algernes fjender

Flydebladsplanter:
Vandpileurt,
Vandaks
Liden andemad.
Blæreroden hjælper mod grønalgerne

Vandskuds planter som er havedammens rengøringskompagni, her høre også Vandpesten under.

Ilttilførsel tilhavedammen

Sørg for, at der hele året rundt er tilstrækkelig udluftning og ilttilførsel til dammen via en luftpumpe, eller en lang rislende/plaskende bæk.

Når vandtemperaturen stiger, falder vandets iltindhold og det betyder, at på varme, stille sommernætter bliver iltindholdet reduceret, især i havedamme med mange fisk og planter.

Inden et tordenvej, kan et pludseligt fald i barometerstanden have samme effekt.