Alge arter og trødalge typer

Algerne benytter solens ståler for at kunne optage næringsstoffer fra vandet.

Ved store algeforekomster kan der efter en nat opstå iltmangel i havedammen, fordi det er om natten algerne forbruger ilten fra vandet.

Der findes tusindvis af forskellige algearter i ferskvand.

Derfor er de delt op i grupper efter bestemte karakteristika.

Hvad er Grønalger:

Denne gruppe indeholder ca.6000 arter.

Trådalgerne som vi alle sammen kender, tilhører denne algegruppe.

De kan på de varme dage formere sig eksplosivt i næringsrigt vand.

Grønalgerne fremkommer i størst antal om sommeren.

Hvad er Furealger:

Der findes omkring ca.200 arter af denne type.

Den fremkommer normalt ud på sommeren og kan ses som en grøn- eller brunfarvning af vandet, specielt når grønalgerne aftager i mængde.

På grund af deres langsomme vækst, og det at de foretrækker næringsfattigt vand, er de kun sjældent til gene i havedammen.

Under denne gruppe findes der også nogle Blågrønbakterier, nogle af disse arter kan ved store mængder danne giftstoffer.

Hvis masseforekomst forekommer, skal du ikke bade i dit havebassin.

Bekæmpelse af svævealger:

En UV-belysning af vandet, kombineret med et biofilter.

UV steriliser vandet med et specielt ultraviolet lys, hvorved algerne bliver ude af stand til at formere sig og derved dør ud.

Hvad er Kriselalger:

Der findes omkring 5000 arter, både som svævede og fastsiddende alger.

Svævealgerne vil fremstå som noget brunligt i vandet.

De fastsiddende kiselalger ses ofte som en brun belægning på sten m.m..

Største forekomster af kiselalger fremkommer mest om forår og efterår.

Gulalger:

De Disse Guldalger tilhøre en mindre algegruppe på ca. 800 arter

Visse arter danner gulbrune, slimede trådagtige totter, der har en karakteristik lugt af sild, En anden art lugter som agurk.

De trives bedst om vinteren selv under isen og i næringsfattige vande.

De kan ved stor forekomst påvirke sigtdybden, og oftest vil vandet kunde synes gul/brunt.

De er normalt ikke til gene i havedammen.

Hvad er Kemiske midler

Anvend ikke kemiske algemidler til alge bekæmpelse, det fjerner kun algevæksten midlertidigt.

Algerne vokser frem igen efter en lille pause, og du står igen med det samme problem som før.

Kontroller af og til pH-værdien, bør ligge mellem 6 og 7.5

Algernes fjender.

Flydebladsplanter : Vandpileurt, Vandaks og Liden andemad.
Blæreroden hjælper mod grønalgerne

Vandskudsplanter som er havedammens rengøringskompani,
her høre også Vandpesten under.

Ilt tilførsel

Sørg for, at der hele året rundt er tilstrækkelig udluftning og ilttilførsel til dammen via en luftpumpe, eller en lang rislende/plaskende bæk.

Når vandets temperatur stiger, falder vandets iltindhold imidlertid og det betyder, at på varme, stille sommernætter bliver iltindholdet reduceret, især i bassiner, der er tæt besat med fisk og planter.

Et pludseligt fald i barometerstanden, som det fx sker inden et tordenvejr, kan have lignende effekt.

Fjern synlige alger alger med hånden eller med en sløv børnerive.

Trådalgebørste fra Hozelock.

Teleskopisk børste til fjernelse af trådalger fra din havedam.

  • Indstillelig håndtagslængde fra 60 cm til 180 cm
  • Holdbart nylon hoved til indsamling af trådalger