Anlæg en havedam – Trin for trin

Sådan laver du en havedam – Guide

Kort fortalt – se mere under hver enkelt kategori

Nu er det tid til det første spadestik, ærmerne skal smøges op, og det hårde slid starter nu.

Til store havedamme vil jeg anbefale enten at leje en minigravko, få professionelle til at lave havedammen inkl. gravearbejdet, til de midnre havedamme – så kan du gribe fat i vennerne og skovlen.

Med hensyn til nødvendige materialer – se under grav en havedam

Byg en havedam

 Opmåling af havedammen

– Læg tovet på jorden som markering af havedammens kanter, lav ikke for skarpe kanter på dammen da det kan give nogle kraftige folder i bassinfolien. Når tovet er lagt i bløde buer skal der bankes nogle træstokke ned, tovet bindes fast til træstokkene – så tovet ikke flytter sig under udgravningen.

Læs mere om Sådan opmåler du bassinfolie

 

Skrånende terræn i haven kan give nogle problemer ved anlæggelsen af havedammen.

Vandoverfladen er altid vandret, så du må kontrollere om den ønskede placering i haven skråner.

Er det tilfældet så skal der bygges mure eller volde rundt om dammen, for kanterne rundt om havedammen skal  være vandrette.

Plantehylder 

Husk at lave plantehylderne mens du graver ud. Når du graver jorden op så læg den hvor du har planlagt den skal være, indtil videre, for at undgå at der ligger jordvolde overalt, det giver et større oprydningsarbejde efterfølgende.

Se mere under grav en havedam

Bassinkanten

Kanterne skal altid understøttes med et massivt materiale (f.eks. sten, beton eller træ) ellers risikeres at kanterne bliver trådt ned under vandoverfladen, og det giver et større arbejde at få det rettet op igen.

Jeg anbefaler at bassinkanterne er et lille stykke over jorden, så kan vandniveauet ligge i samme højde som jorden, det gør at du undgår at havedammen ligner et mørkt vandhul.

Når hele dammen er gravet ud og den overskydende jord kørt væk eller  placeret til bæk/vandfald, så går du i gang med laservaterpasset for at nivellere havedammens kanter.

Hele bassinkanten rundt om skal være vandret, den mindste afvigelse vil du fortryde senere hen, et almindeligt vaterpas og en lang lægte kan også bruges.

Når dammens størrelse og dybde er opnået, skal alle skarpe elementer i form af sten og trærødder fjernes, ellers kan vandtrykket forårsager huller i bassinfolien.

På havedammens flader lægges et lag sand.

Du kan etablere en minifaskine omkring din havedam, så kan overskydende regnvand løbe derud i.

Synlige damkanter skal dækkes, dette kan gøres på flere måder, fx. med granitsten, med flade sten, med damkant- sumpplanter som vokser hurtigt og breder sig.

Se mere under bassinkant som faskine

 

Opmåling og ilægning af bassinfolie

Du kan måle størrelse på dit bassinfolie og fibertæppe med en snor som lægges på tværs af hullets bredeste side.

Læg startenden af snoren ca. 50 cm fra hullets kant, derefter lader du snoren følge ned langs sidernes og bundens konturer fra den ene side til den anden, derefter op langs siderne i den modsatte side, fra den modsatte kant lægger du også ca. 50 cm til, snoren skal trykkes ind langs plantehyldernes kant.

Det samme skal gøres med en anden snor fra hullets længste længde.

Efter opmålingen rettes snorene ud og måles, nu har du målene på dit bassinfolie og fibertæppet.

Ved køb af fibertæppet må du gerne lægge et par m2 til dine mål, det er godt at bruge som ekstra beskyttelse på afstivningerne af hullet.

Når du køber folien og fibertæppet, så undlad stadigvæk at købe en vandpumpen, den er du ikke klar til endnu.

Fibertæppe

Start med at lægge fibertæppet i hullet, det betyder ikke noget at der er mange folder i fibertæppet, læg det godt op om kanterne så du er sikker på at fibertæppet beskytter overalt. De ekstra kvadratmeter fibertæppe  du har købt, lægger du på afstivningerne i hullet.

Ved brug af brædder til afstivningerne undgås skruer ikke, skruerne kan arbejde sig ud gennem tiden – derfor denne ekstra fibertæppe beskyttelse.

Overskydende fibertæppe lægger du i bunder af havedammen, der er vandtrykket størst.

Bassinfolien

Der kræve flere hænder og muskler til at lægge bassinfolien i havedammen, det er tungt og svært at håndtere.

Læg først bassinfolien udspredt i solen, varmen gør folien blødere og smidigere, i overskyet vejr eller hvis temperturen udendørs er for lav, bør du lægge folien indendørs i stuetemperatur et par timer før ilægningen (helst udpakket). Folien må ikke ligge på/tæt på et varmeapparat.

Se mere under læg bassinfolie

Vandpåfylding

Aflæs vandmåleren før du fylder vand i havedammen – på den måde kan du vide hvor mange kubikmeter vand der er i dammen.

Dette har du brug for at vide til indkøb af en vandpumpe eller et biologisk filter, senere kan det være vigtigt hvis medicinering af fiskene bliver nødvendigt.

Efterhånden som vandet fylder havedammen op, kan du minimere dannelse af rynker og folder i folien, ved at trække ensartet i bassinfolien, du kan ikke trække folderne ud hvis de ligger godt under vandet – uden at tømme havedammen for vand.

Når havedammen endeligt er fyldt op med vand, så aflæses vandmåleren igen.

Bæk eller vandløb

Et vandløb eller en rislende bæk er facinerende, de giver en god lyd af rislende vand, og har en vandrensende effekt i havedamme.

Vandet iltes god og der sker samtidig biologisk nedbrydning af uønskede bakterier.

Se under lav en bæk eller et vandløb

Sten i og ved havebassinet

De som har været i udlandet og kørt igennem bjergkæderne i Østrig, Schweiz eller Norge, har oplevet fascinationen af de store klippestykker. Det er lige før man har lyst til at tage noget af den fortryllende natur med hjem. Men  – hvor kan et stort klippestykke være i haven og hvordan får man det transporteret hjem. Dette ikke lade sig gøre, hvem bryder sig om at se naboens klippebjerg rage flere meter op over hækken og samtidig høre plasken fra det store vandfald. Det vil helt sikkert starte en nabokrig.

Sten i haven og især omkring havedammen pynter når de lægges rigtigt.

Du kan finde sten i naturen, ikke alle steder må du bare tage dem, så det sikreste er at punge ud og købe dem hos havedamsforhandlere eller i plantecentre.

Se mere under sten i og ved havedammen

Filter og pumpe til havedam og koi