Læg bassinfolie

Havedamsfolte, bassinfolie, folie til havedam

Så længe lager haves på bassinfolie

Læs om:

  • Opmåling af bassinfolie

  • Ilægning af bassinfolie

  • Ilægning af fibertæppe

  • Vandpåfyldning

 

Af Benn Ebbesen – www.havedammen.dk

Se vores bassinfolie video guide

Sådan måler du bassinfolien til, så den passer til havedammen

– Nu er tiden inde til den nøjagtige opmåling af hvor stor bassinfolien skal være.

Du kan gøre det med en snor som lægges på tværs af hullets bredeste side.

Læg startenden af snoren ca. 50 cm fra hullets kant.

Derefter lader du snoren følge ned langs sidernes og bundens konturer fra den ene side til den anden. derefter op langs siderne i den modsatte side.

Fra den modsatte kant lægger du også ca. 50 cm til.

Husk, snoren skal trykkes ind langs plantehyldernes kant.

Det samme skal gøres med en anden snor fra hullets længste længde.

Efter opmålingen rettes snorerne ud og måles, nu har du målene på dit bassinfolie og fibertæppet.

Ved køb af fibertæppet må du gerne lægge et par m2 til dine mål, det kan bruges som ekstra beskyttelse på afstivningerne af hullet.

Når du køber folien og fibertæppet, så vent stadigvæk med at købe en vandpumpen, selv om det er fristende.

Læg underlagsdug i hullet

– Læg fibertæppet i hullet, det betyder ikke noget at der er mange folder i fibertæppet, læg det godt op om kanterne så fibertæppet beskytter overalt.

De kvadratmeter fibertæppe som du har købt ekstra, lægger du på dine afstivninger i hullet.

Ved brug af brædder til afstivningerne kan det ikke undgås at der er skruer i, skruerne kan arbejde sig ud gennem tiden – derfor denne ekstra fibertæppe beskyttelse.

Hvis der er noget til overs så læg det resterende fibertæppe i bunden af bassinet, der er vandtrykket størst.

Læg dit bassinfolie på underlagsdugen

Ved ilægningen af den tunge bassinfolie, kræves der flere medhjælpere til placeringen af bassinfolien.
Læg først bassinfolien udspredt i solen, varmen vil gøre folien blødere og smidigere.

Bassinfolie lægges på fibertæppe - underlagsdugen

klik her for stort billede

Hvis det er overskyet eller temperaturen udendørs er for lav, bør du lægge folien indendørs i stuetemperatur et par timer før ilægningen (helst ud pakket).

Folien må ikke lægges på et varmeapparat.

Før ilægning af bassinfolien skal den foldes sammen i havedammens bredde.

For at være helt sikker på at få midten af folien placeret rigtig, rulles folien sammen fra hver sin ende, så begge ruller mødes på midten af folien, bassinfolie-rullen placeres tværs over havedammens centrum, rul folien langsomt ud, én side af gangen.

Hold konstant øje med foliens kanter når bassinfolien rulles ud, tryk folien godt mod alle kanterne på bunden, siderne og plantehylderne.

Folder i folien skal der kigges grundigt efter.

Det er kun nu du kan glatte folderne ud.
Der vil altid være folder i bassinfolien men for store folder kan give problemer, store folder i folien kan være meget luftfyldte og disse folder rejser sig når vandet påfyldes.

Lad være med at sige, ”det ordner sig eller vi venter til vandet er i dammen”, jeg taler af bitre erfaringer – gennem mange år har jeg kigget på to grimme folder som jeg skulle have rettet ud da jeg lavede min havedam.

Folder i folien nedsætter ikke holdbarheden.

Du må endnu ikke sætte bassinfolien fast til havedamskanten og der skal heller ikke klippes noget af endnu.

Bassinfolie havedamsfolie det bedtse folie

Firestone bassinfolie er det bedste EPDM havedamsfolie på markedet i dag


Vandpåfylding i havedammen

– Før påfyldingen af vandet skal vandmåleren aflæses.

Det er meget vigtigt at vide hvor mange kubikmeter vand der er i havedammen når du skal anskaffe dig en vandpumpe eller et biologisk filter.

Senere hen er det også vigtigt hvis medicinering af fiskene bliver nødvendigt.

Efterhånden som vandet fylder havedammen op, kan du minimere dannelse af rynker og folder ved at trække ensartet i bassinfolien.

Du kan derimod ikke trække folderne ud hvis de ligger godt under vandet uden at tømme havedammen for vand.

Efter mange timer er havedammen fyldt med vand og vandmåleren aflæses igen.

Læs om : Lav et vandløb eller bæk afsnit 6

Copyright © 2004-2021 Benn Ebbesen /Havedammen.dk