Vintersikring – Sådan vintersikre du havedam før vinteren

vintersikring af havedam

Vintersikring af havedam guide

Ak ja – nu er vores lille hobby ved at nedtone sig og vi skal til at omgås vores familie og andre personer igen – men før vi gør det, skal da vi lige sikre en god gang efterårsrengøring LÆS MERE

Sådan kan du spare strøm i din havedam

Mogens fra Super Koi fortæller hvordan du kan spare på dit EL forbrug i disse energikrisetider og om vinteren, hvor du skal vintersikre din havedam.
Han kommer hele vejen rundt om det forskellige udstyr som findes til havedamme, måske er der tips eller tricks som du kan bruge i din havedam.

Se Super Koi’s store udvalg om vintersikring HER

Rengøring af havedammen guide

Ligesom alt andet skal din havedam også gøres ren.
Det er vigtigt at gøre havedammen ren både efterår, vinter og forår.
Om sommeren er man oftere ved havedammen og der vedligeholder man den løbende.
Uden at tænke så meget over det, for det er jo fornøjeligt at pusle med sin hobby i de lune måneder.

Efterår – Hvornår skal jeg begynde

Når bladende skifter farve og løvfaldet begynder, eller når vandtemperaturen er lige omkring 12 grader, så kan du starte på efterårsrengøringen.

Stress ikke dine fisk

Pas på du ikke stresser fiskene under efterårsrengøringen.
Bliver dine fisk stressede under efterårsrengøringen og igennem vinterens forløb, kan de blive syge og sarte.
Der er stor risiko for at de vil bukke under for den første infektion de rammes af.
Det er de stressede fisk der udgør flertallet af dødsfald blandt fisk i foråret, det kaldes Forårssygen.

Overvintring i et akvarium

Fisk der overvintrer indendørs i et akvarium bliver ofte ikke ligeså gamle som de fisk der overvintre udendørs.
Det er først hensigtsmæssigt at bruge et indendørs overvintringsakvarium –  hvis vanddybden i havedammen er under 25 – 80 cm.
Det er godt og naturligt for fiskenes velbefindende at overvintre i en tilfrosset dam.(husk der om vinteren skal være et hul i isen, eventuelt med en ishætte over)

Hvis du skal indfange dine fisk kan du gøre det samtidigt med dit vandskift, når du tømmer 15–25% af bassinet.
Fiskene nemmere at fange med et net i det lavere vand, inden du fylder nyt vand i.
Pas på du ikke beskadiger fiskenes sarte slimhinder under indfangningen.

Fodertyper

Fiskene er vekselvarmedyr, deres kropstemperatur følger vandtemperaturen op og ned.
Dvs. når fiskens kropstemperatur er lav er dens stofskifte også lavt, ligeledes når kropstemperaturen er høj er stofskiftet også højt.
Stofskiftet afgør bl.a. med hvilken hastighed fisken kan optage/omsætte og gøre brug af de energigivende næringsstoffer – såsom kulhydrat, protein og fedt.
Fiskenes appetit falder samtidig med  vandtemperaturen falder.

Det proteinrige foder gemmes væk, nu skal du fodre dine fisk med et let omsætteligt foder med et lavt protein-indhold.
Ved vandtemperaturer  under 10 grader så det slut med  at lokke fiskene til at tage fodret, de får fordøjelsesproblemer og foderet vil rådne i fiskenes tarme og forårsage en sikker død.

Vandskift i havedammen

Foretag et delvis vandskift, udskift ca. 25%.
I større havebassiner over 3500 liter kan du nøjes med ca. 15%, eller en total oprensning før det kølige vejr sætter ind.
Lej evt. en havedamsstøvsuger hos din forhandler.
Prisen kan svinge fra 100 kr. til 500 kr. pr. time/døgn.

 

Vandplanter

Vandplanterne klippes, beskæres, eller deles.
Dette skal gøres for at undgå at visne blade havner nede på dammens bunden, hvilket vil skabe en dårlig vandkvalitet.
Siv kan klippes ned til ca. 15 cm over vandoverfladen når du skal have net over dammen. Sivene må ikke klippes helt ned under vandoverfladen, for de gennembryder vandoverfladen og dette giver et “åndehul” til fiskene, når isen kommer.
De sarteste vandplanter kan du beskytte ved at sætte dem i et frostfrit rum. De andre vandplanter sættes ned på det dybeste sted i dammen, for at undgå de får frost.

Kunstige skjulesteder til fiskene

Når vandplanterne klippes helt ned udsættes fiskene for større fare fra fx fiskeædende fugle.
Lav nogle kunstige skjulesteder i form af plantepotter, flade sten eller rør som så fjernes igen når foråret kommer og vandplanterne er vokset til igen.

 

Nedfaldne blade

Nedfaldne blade skal fjernes regelmæssigt, eller du kan dække havedammen til med et løvnet i de uger løvfaldet er værst.
Læg løvnettet lidt skråt, så bladene kan rulle af nettet så bladenes vægt ikke tynger nettet ned i vandet.

 Vandpumpen

Hvis du lader pumpen køre hele vinteren, så rens vandpumpens filter med bassinvand.
Placer vandpumpen ca. 50 cm over bunden – dette gør at noget af det relativt varme vand bliver hvor der er mest brug for det, nemlig nede ved bunden hvor fiskene opholder sig om vinteren.
At sætte pumpen lidt højere end bunden forhindrer slam og snavs i at blive hvirvlet op i pumpen.

For at undgå at havedammen fryser for hurtigt til, så sørg for at placere filterets udgangsslange under vandoverfladen.

Eller gør som mig. Læg udgangsslangen vandret langs med vandoverfladen, uden at det plasker.
Dette bevirker en kraftig strøm på vandoverfladen og min havedam bliver ikke iset til ved udgangsslangen, heller ikke når det fryser -10 grader.
Men, pas på – at den kraftige strøm ikke når bunden hvor fiskene ligger i “dvale”.

 

Biologisk filter med UV-C

Pak det biologiske filter sammen og opbevar det indendøre,  det er meget sårbart overfor frost.
Kvartglasrøret skal rengøres så det er klart til foråret, (hvis kvartsglasrøret får frostskader er det en bekostelig affære)

 

Isfriholder med luftpumpe

For at forhindre iltmangel er det hensigtsmæssigt at sætte en isfriholder med ”integreret” luftpumpe (2 luftsten) ned i havedammen.

Der er vigtigt at holde et hul frit i isen ved hjælp af en isfriholder så der kan komme frisk ilt ned i havedammen, og kuldioxid og forrådnelsesgasser kan slippe ud.

 Luftpumpe

Slangen med luftstenen må ikke lægges ned på det dybeste sted i dammen,  fiskenes dvale vil blive forstyrret af den stærke strøm der opstår.  (Se også under luftpumpen)

Jeg fraråder at du smider bordtennisbolde, halmneg eller oppustede bilslanger i dammen for at forhindre tilfrysning.
Disse mærkelige ting, skader mere end de gavner.

  

Vinter foranstaltninger

Hvis du har forsømt at pleje dammen i efteråret, er risikoen for at alle fiskene i din havedam ikke klarer sig helskindet gennem vinteren og foråret.
Iltindholdet i dammen om foråret er så lav, så allerede i slutningen af februar er du nødt til straks at træffe nogle foranstaltninger for at få den biologiske ligevægt tilbage.
Ved at dine fisk svømmer lige under vandoverfladen, kan du se at der er for lidt iltindhold i vandet, sæt en luftpumpe til at blæse luft i vandet.
Når iltindholdet er normaliseret vil fiskene igen søge mod de dybere vandlag og blive der indtil vandtemperaturen har fortalt dine fisk at “vinteren i dammen” er overstået.

Bank aldrig hul i isen for at fiskene skal have et lille lufthul. Trykbølgerne kan skade fiskene. Du skal huske at forberede et lufthul inden isen starter.

Forårs klargøring vejledning

Lige pludselig er det forår og naturen vågner til live igen.
Første dag solen skinner kommer havefolket frem og opdager, at de stadig er naboer til de samme mennesker som sidste år.
Gensynet med havedammen giver mange spekulationer om hvorvidt fiskene har klaret sig gennem den kolde vinter.

Du går hen til havedammen og kigger ned i det mørke dyb, fiskene svømmer stille og roligt rundt, som om de ikke ved hvad de skal lave efter en hård vinterdvale.
Nede på bunden ligger der visne blade sammen med en del slam og planterne ser ynkelige ud.
Du står der og grubler over hvornår dammen vågner til live og syntes selv  du har været heldig med at algerne ikke har invaderet din dam.
Men tag ikke fejl af dammens ydre, for imens du står der, forgår der et rent eldorado af bakterier og mikroorganismer som kaster sig over døde plantedele.
Mellem slam og de rådne blade leves der et kriblende og spirende liv, hvor bundens gasarter flyder op gennem vandet for at slippe fri. Algernes små fine sporer er mestre i at tilkæmpe sig en plads på sten og bassinkanterne, de sender også deres slimede ”arme” rundt om vandplanterne.
Hvis disse mikroorganismer får frit spil og du ikke smører ærmerne op og griber ind med en forårsrengøring, vil det være havedammens ”undergang”

Fiskenes immunforsvar

Fiskenes immunforsvar begynder lige så stille at virke ved vandtemperatur på omkring 10 grader.
Undlad at lave for meget støj og plasken i dammen under din forårsrengøring, du kan let komme til at stresse dem unødigt.

I foråret kan der være fisk som får den såkaldte ”Forårssyge”. Deres immunforsvar er svækket, muligvis på grund af stress, eller forårsaget af ugunstige faktorer såsom at der er blevet banket hul i isen,  som har forstyrrer dem i dvalen.
Disse fisk vil bukke under for den første infektion i det tidlige forår.  For når vandtemperaturen stiger vågner parasitterne også fra deres vinterdvale og de helbredssvækkede fisk får en dårlig start på året.

Men, hvis du fik lavet en god efterårspleje af din dam, så går det meget nemmere at gøre din havedam startklar til sommeren.

Forårsplejen af havedammen 

kan påbegyndes fra slutningen af marts måned

 1. Hvis dit filter har kørt hele vinteren, vil bakteriekulturen muligvis efter et stykke tid selv være i stand til at klare den øgede belastningen i havedammen. Men der er ikke noget i vejen for at hjælpe lidt til ved at hælde Mikro start i filteret. Det vil gøre det lettere for filteret at komme i gang. For at hjælpe filteret yderligere med at komme op på fuld ydelse kan du komme Zeolit i filtermediet. Dette vil hjælpe med at absorbere de giftige ammoniumforbindelser.Hvis filteret har været slukket gennem vinteren, tilråder jeg kraftigt, at du starter det op med Mikro start og Zeolit.

 

 1. Når dagende  bliver længere og dagslyset kraftigere kommer der en uundgåelig opblomstring af alger. Resultatet kan være grønt vand eller klumper af trådalger.  Håndkraft til at fjerne dem er den eneste løsning, så kan UV-C filteret fjerne resten. Brug ikke algemidler, algerne kommer alligevel igen.

 

 1. Først når fiskene er vågnet rigtigt op dvalen og er aktive, skader det ikke med en grundig forårsrengøring. Rens havedammen, vandløb eller bæk for blade.
  Måske er der nogle blade som er smuttet forbi det net som du lagde over din dam ved efterårets start. Fjern derfor evt. opstigende råddenskab.

 

 1. Fiskene har været igennem en hård vinter og deres energideporter er næsten opbrugt.
  Derfor skal deres depoter genopbygges med næringsrigt foder. Husk! at fodringen først må starte når vandtemperaturen er over 12 grader. (Se under fiskefoder)

 

 1. Pumpe, filter og ultraviolet udstyr sættes atter i gang.
 2. Stabiliseringen af dammens bred efterses, løse sten, fliser o.l. fastgøres.
 3. Vandplanterne tjekkes. Flyt eventuelt nøkkeroserne ind på det lave vandområde.
  Her kan de få mere lys og varme og komme hurtigere igang, senere på foråret flytter du dem, med jævne mellemrum og af flere gange, ud på dybere vand. Mange vandplanter kan tåle at blive flyttet, delt eller omplantet, inden de rigtigt kommer i vækst.

 

 1. Før de nye skud kommer frem så skær siv, dunhammere og tagrør ned. Rens samtidigt plantekurvene for rådne blade etc.

 

 1. Tag vandprøver med et testsæt for Nitrit/nitrat og pH-værdien. Selv om vandprøverne ikke viser tegn på stigende værdier bør du under alle omstændigheder fortage et delvist vandskift.
  Igennem vinteren kan der i vandet have ophobet sig en del stoffer eller forbindelser, som giver bassinet et gråt og kedeligt udseende. Efter et vandskift bør du tilsætte et middel som beskytter fiskenes slimlag, f.eks. Bassin-start.
  Algerne vil måske opblomstre en del efter et vandskift fordi de får lidt mere næring, men efterhånden som planterne vokser vil risikoen herfor bliver mindre. Som en ekstra hjælp vil et UV-C udstyr holde dem nede.

Akvarium

Først når der kun er et par graders forskel i  vandtemperaturen i din havedam og vandet i akvariet, kan de fisk som har overvintret i et akvarium sættes ud i havedammen igen.

Det nemmeste og mest hensynsfulde er ved langsomt at opblande vandet i akvariet med vand fra din dam.  (Brugen af et overvinteringsakvarium – er først aktuel når vanddybden i havedammen er under 60 cm)