Rengøring af havedammen om foråret

Sådan rengøre du din havedam

Pondovac 5, en kraftig bassin- og havedamsstøvsuger

Sådan rengør du din havedam om foråret

Huske liste.

Fjern visne blade fra bunden og vanoverfladen

Støvsug slam, blade fra bunden

Tilsæt Bassin start

Udskift UVC rør og rens glasset

Tjek vandtemperaturen

Begynd fiskefodringen

Hvorfor rengøring af havedammen

Efter en hård vinter er forårs vedligeholdelsen og rengøringen af havedammen meget vigtig

Langsomt sniger foråret sig ind på os og naturen vil forvandles til nyt opblomstrende liv.

Første gang solen skinner, kommer havefolket frem og opdager at de stadig er naboer til de samme mennesker som sidste år.

Gensynet med havedammen giver mange spekulationer om fiskene har klaret sig gennem den kolde vinter.

Du går hen til dammen og kigger ned i det mørke dyb, fiskene svømmer stille og roligt rundt.

Nede på bunden ligger der visne blade sammen med en del slam og planterne se ynkelige ud.

Du står der og grubler over hvornår dammen vågner til live og syntes selv at du har været heldig med at algerne ikke har besøgt din dam.

Men tag ikke fejl af dammens ydre, for imens du står der, forgår der et rent eldorado af bakterier og mikroorganismer som kaster sig over døde plantedele.

Mellem slam og de henrådnende blade leves der et kriblende og spirende liv.

Bundens gasarter flyder op gennem vandet for at slippe fri.

Algernes små fine sporer kæmper sig til en plads på sten og bassinkanterne, hvor de sender deres slimede arme rundt om vandplanterne.

Hvis disse mikroorganismer får frit spil og der ikke bliver grebet ind med en forårsrengøring vil det være havedammens ”undergang”.

Fiskene er faktisk ligeglade med om der er alger eller ej.

Fiskenes immunforsvar vil langsomt begynde at virke ved de 10 grader, det er meget vigtigt at du ikke påfører dem unødvendig stress under din forårsrengøring.

Undlad derfor at lave for meget støj og plasken i dammen.

Fiskene immunforsvar er svækket

I foråret kan der være fisk som får den såkaldte ”Forårssyge”.

Deres immunforsvar er svækket og muligvis er det på grund af stress, eller forårsaget af ugunstige faktorer såsom at banke hul i isen, hvilket forstyrrer dem under deres dvale.

Det er disse fisk som vil bukke under for den første infektion i det tidlige forår.

Når vandtemperaturen stiger vil parasitterne også vågne fra deres vinterdvale og de helbredssvækkede fisk får en dårlig start på året.

Men hvis du har lavet en god efterårspleje af din dam, så kan du med en håndevending gøre din dam startklar til sommeren.


Fra marts begynde du forårsplejen af havedammen

Hvis du har ladet filtret køre hele vinteren, vil bakteriekulturen muligvis efter et stykke tid selv være i stand til at klare den øgede belastningen i havedammen.

Selvom filtret kan klare det, er der ikke noget i vejen for at hjælpe lidt til ved at hælde Mikro start i filtret.

Derved bliver det lettere for filtret at komme i gang.
Hvis filtret har været slukket gennem vinteren, vil jeg kraftigt tilråde at du starter det op med Bassin start.

Når dagende bliver længere og dagslyset kraftigere kommer der en uundgåelig opblomstring af alger.

Dette kan resultere i grønt vand eller klumper af trådalger.

Rens havedammen for blade.

Når fiskene er vågnet fra sin dvale og er blevet aktive, bør der laves en rigtig forårsrengøring af havedammen..
Lav en total oprensning af bunden for slam,
her kan du med fordel bruge Hoxelock Pond Vac havedamsstøvsuger
Hozelock Pond Vac havedamsstøvsuger

Rengør din havedam så den er klar til sommeren

Fjern evt. opstigende råddenskab og der kunne muligvis være nogle blade der er smuttet forbi det net som du har lagt over din dam ved efterårets start.

Fiskene har været igennem en hård vinter og deres energideporter er næsten opbrugt.

Derfor skal vi genopbygge deres deporter med næringsrigt foder.

Husk! at fodringen først må starte når vandtemperaturen er over 10 -12 grader.
>Se under fiskefoder<

Pumpe, filter og ultraviolet udstyr sættes atter i gang.

Stabiliseringen af dammens bred efterses, løse sten, fliser o.l. fastgøres.

Vandplanterne efterses.

Flyt eventuelt potterne med nøkkeroserne ind på det lave vandområde.

Her kan de få mere lys og varme, senere på foråret kan du med jævne mellemrum flytte dem, af flere gange, ud på dybere vand.

Mange planter kan tåle at blive flyttet, delte eller genplantet, inden de rigtigt kommer i vækst.

Skær siv, dunhammere og tagrør ned før de nye skud springer ud.

Rens samtidigt potterne for rådne blade.Tag vandprøver med et testsæt for Nitrit/nitrat og pH-værdien.

Selv om vandprøverne ikke viser tegn på stigende værdier bør du under alle omstændigheder fortage et delvist vandskift.

Igennem vinteren kan der i vandet have ophobet sig en del stoffer eller forbindelser som dermed giver bassinet et gråt og kedeligt udseende.

Efter et vandskift bør du tilsætte et middel som beskytter fiskenes slimlag, f.eks. Bassin start.

Efter et vandskift kan der komme mere næring til algerne.
De vil op blomstre noget, men efterhånden som planterne vokser vil risikoen herfor bliver mindre.
Som en ekstra hjælp vil et UV-udstyr vil holde dem nede.

Fra akvarium til havedam

De fisk der har overvintret i et akvarium sættes først ud i din dam når temperaturforskellen mellem vandet i akvariet og dammen kun er på et par grader.

Det sker nemmest ved langsomt at opblande vandet i akvariet med koldt vand fra din dam.

Brugen af et overvintrings akvarium – er aktuel når vanddybden i dammen er under 70 cm.

Copyright © 2004-2020 Benn Ebbesen