Koi karper i havedam

Koi i havedammen

I daglig tale kaldes de Koi karper,  i virkeligheden er det lidt forkert at bruge den sidste del af ordet ”karpe”, for i selve ordet fx ”blokadekarpe” er ”karpe” allerede inkluderet, så når vi siger Koi karper betyder det på fagsproget fx ”blokadekarper karper”.

Ingen vil kalde en guldfisk for en ”guldfisk fisk”, men brugen af ordet Koi karpe, er blevet så almindeligt som korrekt udtale, at ingen hæfter sig ved det.

Jeg bruger jeg ordet ”Koi karpe” fordi det falder naturligst ind i mine forklaringer.

Risikoen ved at holde koi’er er, at man kan blive så bidt af det at hele haven ender ofte som en stor havedam. Det kommer selvfølgelig også an på ens evt. ægtefælle – haven er jo ofte ”desværre” fælles.

I de sidste mange år er der sket en stor udvikling med det at holde koi, førhen var det kun Japan som var det førende opdrætsland hvad angår kvalitetskoi.

England, USA, Kina, Thailand, Korea  og Israel er efterhånden kommet godt med, selvom andre lande opdrætter koi er det kun koi der er født og opdrættet i Japan som kan kaldes rigtige Nishikigoi.

I lang tid troede man at en Koi kunne blive 200 år, fordi man vurderede dens alder ud fra antallet af vækstringe – ligesom alderen på et træ.

Det viste sig senere hen at sygdom og stress lagde nogle ekstra vækstringe på koi´en, så denne metode kunne ikke bruges længere, og en alder på 50 år for en koi vil nok anses for at være ret høj efter enhver standard.

Den kan klare sig i mange forskellige vandtyper, lige fra den mudrede naturdam til den ofte klinisk rene Koi-dam.

Når du køber en Koi behøver du ikke tænke på at farvetegningen ikke udvikles nævneværdigt med stigende alder.

Koi karpen må betragtes som færdigudviklet mht. farver, ved 7–10 cm’s størrelse.

Den er lang og smal med en farvetegning som kan variere meget og den bliver op til 90 cm, i store havedamme hvor der er adgang til rigeligt foder.

Koi ejere

Der findes to slags Koi-ejere, den ene er ægte Koi-entusiast og så er der dem som har både Koi og andre fisk i bassinet (almindelige Koi-ejere).

Når disse to grupper diskuterer fisk og vedligeholdelse vil der være nogle meningsforskelle som kan forvirre den ”almindelige havedamsejer”.

Som eksempel kan vi tage farverne på en Koi, en Koi-entusiast vil helst have at mønsteret er detaljeret i en bestemt klassifikation, hvorimod den almindelige Koi-ejer går efter flotte farver og billige priser.

Koi-entusiasterne kræver et bunddræn i havedammen, de almindelige Koi-ejere kan sagtens klare sig uden.

Du vil hurtig bemærke at 5 koi- og havedamsejere kan have 5 forskellige meninger om samme problem, men ens for alle er, at det er uundgåeligt og meget vigtig med et godt overdimensioneret biofilter og en kraftig vand- og luftpumpe. Alt andet er kun tro og meninger.

Min erfaring med disse meningsforskelle er, at en ren Koi-dam kræver mere pleje end en almindelig havedam, for Koi sviner mere i bassinet.

Et bassin med blandede fisk giver det samme svineri og pleje. Derfor behøver et bassin med få Koi karper og andre fisk ikke alt det professionelle udstyr, som en dam med udelukkende Koi i.

Koi og havedammens størrelse

Har du valgt kun at have Koi, bør havedammen have en dybde på min. 1,5 meter og en vandmængde på mindste 20.000 liter.

Biofiltersystemet skal have en volume på mindst 10% af bassinets størrelse, vandet skal – mindst hver anden time og helst en gang i timen, løbe gennem pumpen.

I en Koi dam bør alt vand være i konstant bevægelse, derfor er havedammens udformning meget vigtig, der må ikke være nogle områder hvor vandet er stillestående, for dette giver ”dårligt” vand som ikke er iltet.

I stillestående områder er ulempen  at snavs synker til bunds og aldrig kommer over i filteret.

Når der er cirkulation i vandet vil snavset automatisk føres hen til bunddrænet som suger det gennem rørene over til biofilteret.

Har du valgt at blive almindelig havedamsejer med en meget mindre havedam, fra 1.500 liter og opefter, kan dette også lade sig gøre med et godt filter og en kraftig vand- og luftpumpe.

 

Koi størrelser og år

18 cm lang = ca. 1 år

40 cm lang = ca. 2 år

60 cm lang = ca. 4-5 år

80 cm lang = ca. 7-9 år

Foder

Hovedfodret skal være kvalitetstørfoder med masser af protein, vitaminer og mineraler som fremmer en god vækst.

For at Koi karperne bevarer deres flotte farver, vil det være en god ide at bruge noget foder som også indeholder nogle farvefremkaldende næringsmidler, fx Spirulina og Caroten.

Ligesom mennesker skal Koi karper have en alsidig kost, de bør derfor fodres med varieret foder for at give dem de nødvendige næringsstoffer i de korrekte mængder.

Det sikrer at fiskenes fordøjelsessystem ikke tilstoppes, og andre kropsfunktioner vil hurtigere kunne skabe de nødvendige grundelementer for vækst og energi.

Om foråret når vandtemperaturen er omkring 15 grader, vil majs og ærter fra dåse være velegnet til de sultne Koi karper, dog skal de altid skylles grundigt før de tilbydes.

Det alternative menukort

Alternativt består forderet af lækkerbiskner fra køkkenchefen som forkæler sine fisk – et par gange om måneden.

Godbidderne skal variere fra gang til gang, de kan bestå af fx rejer, kogt kyllingekød i små tern, kogt kartoffel, mørkt brød, hovedsalat, majs og ærter.

Vær opmærksom på at Koi ikke kan fordøje skind på ærter, de knuser dem og spytter skindet ud igen.

Kogte ris – Er godt at starte fodersæsonen med, ris er let fordøjelige og er velegnet til at sætte fordøjelsesystemet i gang igen efter en hård vinter.

Den første uge kan der fodres med ris, derefter går du over til det lettere proteinfoder.

Frossent foder – er i nogle tilfælde overset blandt Koi-ejeren, det kan bruges som et supplement til tørfoder.

Vær opmærksom på at der er forskellige slags frossent foder som kan tilbydes alt efter fiskens størrelse.

Dybfrosne Artemialarver kan tilbydes de meget unge fisk, men så snart de vokser over sig 5 cm i længden, er det bedre at fodre med voksne Artemia eller Daphnier.

Fintsiet kril (små rejer) som også kaldes Havplankton, er yderst velegnet til Koi når deres størrelse omkring 12 cm’s længde.

Derimod, hvis fisken er længere end 25 cm er det bedre at bruge den grove kril, altså store rejer er kun beregnet til fisk der er længere end 35 cm.

Dybfrosne myggelaver er en lækkerbisken for enhver Koi, dem kan der fodres med til enhver størrelse fisk, de kan købes i pakker fra 100 g op til 1 kg.

Det frosne foder må kun købes hos en dyrehandler, her er størst chance for at de fleste  frostfodertyper er gammabestrålede, hvilket dræber de sygdomsfremkaldende organismer.

Nye Koi i havedammen

Når der udsættes nye Koi i dammen vil de i starten være sky, de svømmer pga. de nye omgivelser ikke op til overfladen efter flydefoderet.

Det er vigtig at fodre samme sted hver gang, så de hurtigere bliver vænnet til dig og fodret, efter et stykke tid er det sikkert, at når  fodermesteren nærmer sig foderstedet kommer de flotte fisk hen til dig for at tigge.

Med lidt tålmodighed kommer de ogs¨å og spiser af hånden – hermed er lykken nået for en Koi-ejer.

Parringen

Koi karperne bliver kønsmodne når de er omkring 2-3 år gamle.

Koi’en er en æg spredende art, der gerne æder sine egne æg.

Parringen begynder ved en vandtemperatur på omkring 20 grader, selve parringen er meget voldsom og kan resultere i skader på fisken.

En hun Koi kan producere ca. 100.000 æg pr. kg kropsvægt, så en velvoksen hun kan sagtens afgive op til en halv million æg.

Æggene klækkes efter 3-4 dage, ved en vandtemperatur på ca. 20 til 22 grader.

Lige efter klækningen ligner Koi ynglen nogle små klare splinter med øjne, de ligger i en gelehinde, ynglen spiser sin egen hinde som deres allerførste måltid.

Deres svømmeblære bliver gradvist pustet op og inden for et døgns tid kan de ligge horisontalt i vandet,  Koi ynglen er ca. 7 mm og er lysegule.

Håndtamme Koi karper

For at få Koi karper håndtamme må fiskene naturligvis ikke må være mætte når der ”trænes”, så har de ingen grund til at søge hånden efter foderet.

For at gøre din fisk håndtamme kræves der stor tålmodighed af dig.

Du placerer dig i en let afslappet stilling, ved det faste fodersted og hvor du er sikker på at dine muskler i arme og ben ikke bliver overanstrengte i ventetiden.

Hold hånden med foderet under vandoverfladen dette er den kendte Koi-stilling som du sikkert ofte vil indtage i fremtiden.

Ellers er der også den mere dovne stilling, hvor du lægger dig ned på maven med din foderarm hvilende på bassinkanten.

Når du har fodret i hånden nede i vandet kan fiskene ikke se fodret, men bare rolig de har en fantastisk lugtesans, Nu holdes foderhånden i absolut ro.

I starten vil fiskene svømme forsigtigt rundt om eller hen mod hånden, efter mange forsøg – af ca. en halv times varighed, vil det ofte være de gul/brune fisk som først viser tillid.

Lad lidt foder glide langsomt ud mellem fingrene når den første fisk nærmer sig. Snart vil den sutte på hånden (du må aldrig trække hånden hurtigt til dig, for så bliver fisken skræmt), Koi karper har ingen tænder så du vil aldrig blive bidt.

Når den første fisk er begyndt at spise af hånden, kommer der med tiden flere fisk til, så det ender med hele flokken.

Det er en stor fordel når der håndfodres, så kan man meget lettere opdage parasitter og sygdomme.