Halm i havedammen

halm i havedam

Foto af form PxHere

Desværre skriver Leth (Flimming Leth) i Ektrabladet
d. 28.08.2003(Weekend – side 11), en artikel om nedsænkning af halm i havedammen for at fjerne algerne

Jeg vil hermed advare mod at følge hans råd

Halm bør kun bruges til natursøer, ikke små havedamme

Flemming Leth skriver:
Citat fra Ekstrabladet:
1. Algerne fylder hurtigt bassinet, så fisk og vandplanter dør.

Du kan dog let komme af med algerne på en helt igennem økologisk måde

2. Stop halmen i en sæk med frisk halm. Vandet skal kunne trænge ind til halmen.

3. Læg også en sten i sækken, så den kan synke til bunds.
– Bind sækken til og læg den ned i havebassinet.

4. Halmen omsætter de stoffer, algerne lever af, og algerne dør.

– Skift halmen jævnligt, så du kan holde dit bassin rent.

– Metoden er uskadelig for fisk og fulge.

Citat slut

Derfor har jeg skrevet til Ekstrabladet att: Flemming Leth

Kære Flemming Leth

Du skriver i Ekstrabladet idag lørdag d.23.8.2003 vedrørende at man kan fjerne algerne ved at sænke halm ned i havebassinet.

Dette vil jeg staks fraråde, fordi halmen frigør humussyren og pH-værdien kan komme under de 5.5(pH) som kan dræbe fisk og planter – hvis der ikke passes på.

Den metode som du råder dine læsere til er for letkøbt, fordi det er en hårfin Balancegang at bruge halm.

Ved brug af halm skal sækken hives op og ned mange gange i sommerens løb, for at pH-værdien skal forblive ved de 7.0 – 7.5 som fisk og planter trives bedst i.

Under hele denne proces skal der jævnligt måles med et pH-testsæt. Desuden bliver bassinvandet farvet brunt af den frigivne husmussyre fra halmen.

Selvom halmen er fjernet vil den brune farve først forsvinde efter lang tid.

Du har givet halm-metoden sværhedsgraden en hammer, men jeg vil give den 6 stk. hammere fordi man skal være meget professionel og samtidig have stort kendskab til vandmiljøet i havedammen, samtidigt skriver du at metoden er

Uskadeligt for fisk det er desværre ikke sandt.

Via min hjemmeside “Havedammen.dk” har jeg fået mange henvendelser fra folk som har lyttet til velmenene råd om nedsænkning af halm, som desværre har fået katastrofale følger for havedamsejere som har fulgt disse råd.

Derfor er mit råd:

Det er først og fremmest vigtigt at finde frem til årsagen til algedannelserne, oftest er det ens egen gavmildhed med overfodring af fisk eller også er der for få vandplanter som kan tage næringsgrundlaget fra algerne.

Nogle gode algebekæmpere er planter som: vandpest, vandpileurt, vandaks, krebseklo og smalbladet dunhammer.

En havedam er et kunstigt miljø og bør derfor have hjælp til at holde naturbalancen i vandet via en vandpumpe og et biofilter som er havedammens hjerte og lunger.

Hertil skal algerne belyses med ultraviolet lys, så algerne ikke kan formere sig.

Jeg har lavet et skema som muligvis kan fortælle grunden til de mange alger.

Så det er ikke “bare” lige at nedsænke halm.

Risiko for alger i havedammen

Alger hører hjemme i vores havedamme, fordi en dam uden alger biologisk set ville være et dødt vandmiljø.

Overdreven algevækst opstår fordi der er for mange næringsstoffer som opstår gennem nedbrydelse af planter, foder og ekskrementer fra fisk.

En forholdsregel alene vil ikke give det ønskede resultat, så det er vigtigt at træffe så mange af følgende forholdsregler som muligt

Se skema om Risiko for alger i havedammen

Det er meget vigtigt at måle Nitrit-Nitratinholdet i dammen.

Overproduktion af næringsstoffer fører til øget algevækst og iltmangel i vandet.

Iltmanglen kan drive fiskene op til vandoverfladen, hvor de forsøger at snappe efter luft.

Med venlig hilsen
Benn Ebbesen
Havedammen.dk