Nitrit og Nitrat i havedam

For at forstå den økologiske balance i havedammen.

Nitrit og Nitrat i havedam

Tegningen er lånt af WikiWand

Hvad er Nitrit og Nitrat i havedammen

Kvælstofbalancen  i havedammen.

1: Proteinrigt fiskefoder

2: Fiskene frigiver ammoniak med afføringen

3: Batterier danner nitrit ud fra ammoniak

4: Bakterier danner nitrat ud fra nitrit

5: Skift af vand fjerner nitrat

6: Nitrat optages i planterne

7: Bundlevende bakterier nedbryder rester af planter og dyr

8: Fotosyntesen forbruger CO2 og skaber ilt

9: Fiskene forbruger ilt og afgiver CO2

I vandet foregår der en konstant forvandlingsproces.

Affaldsstoffer fra fisk, planter, foderrester, ect. bliver normalt nedbrudt af bakterier.

Under denne proces opstår der en giftig Nitrit, som derefter bliver omdannet til forholdsvis uskadelig Nitrat.

Den uskadelige Nitrat kan i store mængder dræbe fiskene

De høje koncentrationer af Nitrat kan påvirker transporten af ilt i blodet i fisken.

Så længe der er tilstrækkeligt med ilt i vandet og du har et godt biofilter foregår denne proces uden problemer

I tilfælde af at denne proces stopper, vil den giftige Nitrit, med en lille koncentration på 0,1mg pr. liter medføre en stresspåvirkning på fiskene, de får et tykkere slimlag, nærmest gråligt, og der kan forekomme fine tynde røde streger langs fiskenes kroppe – ligesom blodudtrækninger.

En Nitrit på 0,2 mg pr. liter kan være dødelig for fisk.

Nitrat/Nitrit indholdet må derfor ikke være for højt.

Overproduktion af affaldsstoffer fører direkte til øget algevækst, tilstedeværelsen af disse stoffer kan måles med testsæt og elektronisk måler.

Nitrit bør ikke forefindes i mængder som kan måles!

 

Årsag til for høj Nitrit/Nitrat værdi

Kraftig overfodring, som giver overskud af foderrester.

Døde planter og blade på bunden af dammen.

Dammens filtre rengøres for ofte, den biologiske proces kommer derfor aldrig i gang.

Nyanlagt havedam, hvor den biologiske balance endnu ikke er oprettet.

Udskiftning af gammelt filter til nyt.

I lavvandede havedamme opstår der ofte iltsvind i varmt vejr.

Hvad kan du gøre, når der er Nitrit og Nitrat problemer

Udskift 2/3 af vandet snarest. Helst et par gange indenfor 14 dage.

Fjern nogle af fiskene. (Der må højst være 1 cm fisk pr. 10 liter vand)

Hæld et bassin-præparat i filtret, såsom Bio Start  eller bassin Start.

Hvis du ikke har et filter, så anskaf dig et.

Først og fremmest er det vigtigt, at finde frem til årsagenog fjerne problemet ellers virker disse førstehjælpsmetoder ikke.

Se her hvordan du måler værdierne i havedammen for Nitrat/Nitrit

Eller køb Komplet testsæt til havedam på koishopper,dk

Testsættet fra Koishopper kan teste følgende:

  • Ph (Surhed)
  • KH (Carbonat hårdhed)
  • GH (Generel hårdhed)
  • NH3 (Ammoniak)
  • NO2 (Nitrit)
  • NO3 (Nitrat)
  • PO4 (Fosfat)