pH værdien i havedammen

Hvad trives bedst i pH skalaen i havedammen

Testsæt til at måle pH-værdien i din havedam

fra koishopper

Et godt Testsæt betyder en god vandkvalitet i havedammen og for fiskenes trivsel.
Læs mere om det på
Koishopper

Alle havedams ejere ved måske hvad pH-værdien skal være i en havedam.

Men desværre “drukner” mange havedamme af pH-sænker i spandevis.

De nedbrydningsprocesser der sker i det biologiske filter, fungerer mest optimalt ved en pH-værdi på 7,5.

Hvis pH-værdien er under 4.5 eller over 10.5 sker der ingen nedbrydningsproces i det biologiske filter.

Vandets surhedsgrad måles i pH-værdi.

Under 7,0 pH er vandet surt = flere H+ ioner

Ved 7.0 pH er vandet neutralt = lige mange H+ og OH ioner.

Over 7.0 pH er vandet alkalisk (basisk) = flere OH ioner.

pH-værdien har en logaritmisk skala fra 0–14, hvilket betyder at et trin på skalaen øges eller sænkes med 10 gange.

Dvs. hvis pH-værdien er på 6.0 er det 10 gange mere surt end neutralt pH-værdi 7.0, og omvendt hvis den er på 9.0 så er vandet 100 gange mere basisk end neutral pH 7.0

Hvad trives bedst i pH skalaen

pH-værdi Bemærkninger og årsag

0.0-6.0
pH

Værdien er dødelig for dine fisk.

Hårdhedsgraden som måles i karbonathårdheden, er under 3.

Pga. kraftigt regnskyl.

Meget gammelt organisk materiale på bunden af havebassinet, såsom døde planter affaldsstoffer fra fisk m.m..

Havebassinet ligger i skovjord

5.0-6.0 pH
Truer fiskebestanden, udskift langsomt en tredjedel af vandet.

6.5-7.5 pH
Passer godt til fisk, vandet er let surt til let basisk. Risiko for algedannelse er lille.

6.5-7.0 pH
Er optimalt for sumpplanter.

7.0-7.5 pH
Er mest optimalt til de nedbrydningsprocesser der sker i det biologiske filter.

7,5- ~~ pH
Over pH 7,5 nedsætter planterne deres næringsoptagelse væsentligt, med forskydning af dammens biologiske balance til følge.

Algevæksten vil blive fremskyndet i hastig vækst.

Ammoniakkoncentrationen vil accelerere kraftigt, derved større risiko for forgiftning af fiskene.

7.0-8.0 pH
Er normalt for postevand der kommer fra vandhanen.

8.0-14.0 pH
Påfyldning af vand som har en hårdhedsgrad (karbonathårdhed) på over 15.Mulige årsagerKalk i vandet.

Mange sten som indeholder kalk
.
Nyoprettede havebassiner
Brug Biostart til at starte filtret op med

Mange alger. – For at fjerne algerne kan du bruge SK-60 fra Koishopper

Haveplantejord i bassinet, måske fra bedet omkring bassinet.

10.0-14.0 pH
Denne pH-værdi er dødelig for dine fisk.

Hvis dit måleresultat ligger under eller over pH 6,5-7,5, skal der gøres noget straks.

Den mest normale foranstaltning mod en pH-værdi som ligger over 7.5 er at tilsætte dammen pH-sænker.

Husk, dine fisk tåler ikke en pludselig ændring af pH-værdien, eksempelvis fra 9 til 7, jeg vil anbefale at du kun ændrer pH-værden med et skalatrin ad gangen.

Læs brugervejledningen på flasken meget nøje.

I denne forbindelse bør du vide hvor mange liter vand du har i bassinet.

Den anden metode er at udskifte 1/3 del af vandet. pH-sænker og udskiftning af vandet er en nødløsning.

Det er først og fremmest vigtigt at finde frem til årsagen og fjerne problemet, ellers virker disse førstehjælpsmetoder ikke.

Store svingninger i pH-værdien

I havebassinet, der er tæt besat med iltgivende undervandsplanter, kan der over en 24 timers periode være store svingninger i pH-værdien.

I ekstreme tilfælde kan dine fisk lide af iltmangel i nattetimerne, især i varmt og fugtigt vejr.

Fiskene gisper efter luft i vandoverfladen.

Hvis det er et tilbagevendende problem, så vil det være klogt at tynde kraftigt ud i undervandsplanterne.

Du kan også gennemlufte vandet kraftigt om natten via din vandpumper.

pH-værdiens skala er logaritmisk:

Et trin op eller ned på pH skalaen, betyder at surheden øges eller mindskes 10 gange.

Dvs. hvis pH-værdien er på 6.0 er det 10 gange så surt end neutralt pH-værdi 7.0., og omvendt hvis den er på 9.0 så er vandet 100 mere gange basisk end neutralt pH 7.0

PH sænker

Skal kun bruges til en redningsaktion, hvis den er fuldstændig gal med pH-værdien.

PH-værdien må kun sænkes med et trin på skalaen, for at undgå tab af fisk.

Kontroller regelmæssigt, at pH-værdien ikke synker for hurtigt

Dine fisk kan ikke tåle en pludselig ændring i pH-værdien fra eksempelvis 9 til 7

Læs om pH-sænker på Koishopper

 

Hvornår skal jeg tjekke pH-værdien

Ved kraftig regnvejr
Ved kraftig algevækst
Ved høj temperatur i luft og vand
Ved fiskesygdomme
Om efteråret ved løvfald fra træerne
Skum på vandet
Når fiskene ikke spiser
Når du stikker hånden ned i vandet og kan mærke en let svidende kløe.

Copyright © 2004 – 2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk