Grønt vand i havedam

Har du problemer med grønt vand

Hvis du har problemer med grønt vand og din UVC enhed har de rigtige dimensioner (watt) i forhold til dammens vandoverfladeareal, så skyldes grønt vand i dammen, sikkert svævealger eller manglende rengøring af din UV-C.

Mindst 2 gange om året bør UV-C’en rengøres.

UVC – røret/lampe skal udskiftes hvert år

Brug ikke kalkholdigt vand, kalken vil sætte sig på kvartsrøret og derved formindske effekten.

Desværre er der en del som glemmer at afkalke kvartsrøret når de udskifter UV-C lampen en gang om året

Når du har rengjort kvartsrøret og udskiftet lampen, skal du være tålmodig, lad være med at gå i panik og kom ikke Pax14 og alle mulige ”kemikalier” i havedammen

Vent 2-3 uger så skal dit bassinvand nok blive klart.

Hvis du ikke vil være tålmodig, må du bruge diverse algemidler som findes mod alger og svævealger

SK60 mod alger

Test af SK60 mod algerHavedammen anbefaler SK60

Læs mere om UV-C

Læs om brunt vand

Køb ny UVC-ENHED

Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk