Brunt vand i havedammen

Brunt havedams vand

 

Hvorfor bliver vandet i havedammen brunt

Via min hjemmeside er jeg blevet overdænget med forespørgsler om brunt vand.

Min personlige holdning er, at der ikke må kommes halm eller tørveblokke i en havedam.

Hvis vandet kommer i forbindelse med havejord, tørveblokke, Spagnum eller Byghalm vil der efterhånden komme en del Humusstoffer i vandet.

Humusstoffet vil få vandet til at virke gammelt og det får en brunlig farve.

I havedamme er det særligt de såkaldte grønalger, der kan være problematiske.

De findes bl.a. som svævende alger, der kan gøre vandet helt grønt og uigennemsigtigt og som trådalger i forskellige former.

De trives bedst i næringsrigt vand og det skal man selvfølgelig tænke over, når de skal begrænses.

Kiselalger er en anden meget stor gruppe af alger, der også er ganske almindelige i vores damme.

De trives når der er ekstra meget silikat i vandet, det vil som regel sige om foråret.

Halm kan give brunt vand

Har du ikke kommet halm eller tørveblokke i dammen skyldes den brune farve sikkert noget mere naturligt, f.eks. kan et kraftigt regnskyl, med lethed skylle havejorden over i bassinet hvis havejorden ligger lidt højere en bassinkanten.

Mange havedamsejere laver desværre denne fejl for at skjule bassinkanten.
se under afsnittet bassinkanter

I store naturdamme uden bassinfolie kan den brune farve komme fra bunden.

Først og fremmest skal du finde årsagen til problemet.

Når du har rettet fejlen skal den brunlige farve væk fra vandet.

Men hvordan gør du?

Undersøgelsesmetode af brunt vand i havedammen

“Brunt vand” kan skyldes flere ting.

For at undersøge vandet kan du hælde det igennem et kaffefilter ned i en hvid spand.

Brunt havedams vand i spand

Brunt havedams vand i spand

  • Er vandet i den hvide spand klart og rent, kan et mekanisk filter med masser af skumgummi klare problemet.
  • Er der noget brunt algeagtigt i kaffefilteret, men vandet i den hvide spand er klart, kan et UV-C enhed klare problemet.
  • Er vandet i den hvide spand te-farvet, kan et Ozonanlæg  eller store vandskift løse problemet.

Ved store vandskift i naturdamme er det tvivlsomt om det hjælper hvis det er bunden som husmusstofferne kommer fra.

Der findes 3 metoder som jeg kalder Fattigmands-, Middelklasse- og Rigmands-løsningen.

Fattigmands løsningen – store vandskift

Den brune humusfarve i vandet kan normalt bekæmpes med store vandskift – et par gange i sæsonen.

Eller efter sigende skal du afvente, efter et år burde den brunlige farve være forsvundet af sig selv?

Middelklasse løsningen – Algae Wizard

Der findes et produkt, Algae Wizard, som har en oxyderende effekt og derfor kan afblege og fjerne den brune humusfarve.

Pulveret drysses på vandoverfladen.

Vandet bliver fyldt med små iltbobler der angriber alle former for trådalger.

Boblerne sætter sig på andet skidt og gamle plantedele som stiger op til overfladen og nemt kan fjernes med et net.

Biofilterets effekt øges med helt op til 25%, påstår Algae Wizard.

Jeg har hørt fra andre havedamsejere at det virker.

Men mange planter tåler ikke dette produkt og går ud, blandt andet Krebseklo og nogle undervandsplanter.

Der er andre produkter med samme virkning, her vil jeg råde dig til at tale med din forhandler.

Rigmands løsningen – Ozongeneratoren

Ozongenerator l havedam

Ozongenerator l havedam

 

Ozongeneratoren er en metode til at fjerne/afblege den brune humusfarve i vandet som kommer fra alm. jord, Spagnum, tørveklynger, Byghalm, nedfaldne blade, fiskens fækalier og overskydende foder.

Ozongeneratoren holder også et mere stabilt miljø vedrørende parasitter og bakterier i vandet.

Ozonanlægget er IKKE beregnet til at fjerne alger med, dette lader sig bedst gøre med en UV-C belysningen af vandet.

Jeg har set og hørt fra andre havedamsejere at Ozonanlægget virker helt fantastisk.

Hvordan fungere ozonanlægget

Ozongeneratoren i loft til havedam

Ozongeneratoren i loft til havedam

 

For at ozonanlægget skal fungere skal man benytte et specielt ozon UV-rør, som normalt har en bølgelængde på ca.185nm.

I sin enkelhed går metoden ud på at sende atmosfærisk luft (via luftpumpe) forbi det specielt fremstillet UV-rør som er i ozongeneratoren og videre ned i vandet.

Ozonen kan derfor herved bedre afgives til vandet.

Hvor stort skal ozonanlægget være.

Ozongenerator l havedam

Ozongenerator l havedam

 

Der en mange faktorer som skal tages med i en samlet betragtning, såsom vandvolumen i bassinet, samt den organiske materialemængde som er i vandet og som også kontinuerligt
bliver tilført havebassinet.

De ozongeneratorer som kan købes i dag bruger generelt fra 15 watt til 100 watt i timen, og hertil kommer luftpumpen som bruger fra 25-80 watt i timen.

Tommelfingerregel ved udregning af watt forbrug:

ca. 1 watt per kubikmeter ved et let belastet bassin.

ca. 2 watt per kubikmeter ved et hårdt belastet bassin.

Det vil sige, hvis du har et hårdt belastet havebassin på 25 kubikmeter skal du bruge en ozongenerator på 50 watt.

Eksemplet kan kun bruges som en lille vejledning, fordi der
er forskellige ozon fabrikattyper af generatorer.

Der er nogle brugervejledninger som er mangelfulde og er skrevet på et uforståeligt fremmedsprog.

Så her er nogle sikkerheds regeler som er vigtige:

  1. Du må ikke se direkte ind i et tændt UV-rør, det forårsage forbrænding af øjnene ved et enkel kig på ganske få sekunder.
  2. Når UV-røret er tændt skal også luftpumpen være tændt, fordi luftpumpen fungere også som en afkøling i ozongeneratoren.
    Monter luftpumpen og ozongeneratoren sådanne at når ozonanlægget tændes, tændes også luftpumpen samtidigt.
  3. Monter Ozongeneratoren sådanne at der ikke må kommer vand ind under hætter eller lignende. Husk på at der er stærkstrøm derinde.

Af Benn Ebbesen – www.havedammen.dk