Evo UVC Test

Test af EVO UVC mod alger

Vi har haft denne Evo UVC i vores havedam i ca. 3½ år uden problemer, den har kørt ubeklageligt uden problemer med havedammen, UVC røret skulle bare udskiftes hvert år, som alle UV-C enheder jo skal.

Evo UVC fra Evolution Aqua er spækket med den nyeste teknologi indenfor bekæmpelse af svævealger og grønt vand,  derfor er de meget effektive i forhold til almindelige UVC-lys til havedammen.

Den kraftige UVC-bestråling gør at svævealgerne klumper sig sammen og fanges i dit havedamsfilter.

Evo UVC fra Evolution anbefales af Benn Ebbesen / Havedammen.dk
Klik på billedet, hvis du vil vide mere om Evo UVC

Evo UVC fjerner grønt vand og svævealger

Evo UVC fjerner grønt vand og svævealger

Hvad gør UVC ved algerne

UV belysning af vandet giver algerne dårligere vilkår i vores havedamme.

Det er kun svævealger, encellede parasitter og nogle svampetyper som reduceres,

de sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og svævealgerne steriliseres.

Belysning af vandet giver algerne dårligere vilkår i vores havedamme.

Men du må ikke tro at det fjerner trådalgerne på bassinets sider, for de sidder fast og kan ikke komme forbi UV-C enheden.

UV-C har to nyttige funktioner i havedammen

De sygdomsfremkaldende organismer uskadeliggøres og svævealgerne steriliseres.

Da alger er encellede kan de ikke formere sig og efter ca. 14 dage dør de.

Der er mange som hævder at UV-C belysningen ødelægger den naturlige balance i en havedam – dette er ikke korrekt.

De nitrificerede bakterier som skal være i havedammen og i biofilteret tager kun i et meget lille omfang skade af at passere igennem UV-C belysningen,

det samme gælder desværre også for de skadelige aeromonasbakterier som sagtens kan overleve turen igennem UV-C belysningen.

Alle Bitron ECO-modellerne kan monteres nemt og direkte på alle Oases Biotec-filtre

Bitron ECO-serien fra Oase er de kraftigste UVC-enheder på markedet til havedamme.

Det kunne jo være dejligt hvis de skadelige aeromonasbakterier gik til grunde, men hertil findes der en anden type UV-bestrålning som dræber alle bakterier i vandet.

Den hedder UV-sterilicer og bruges normalt kun til karantænebassiner, hvori der svømmer mange fisk. UV-Sterilicer må ikke bruges til almindelige havedamme – det er kun til de professionelle!

Hvordan virker UV-C udstyret

Nogle kalder det et UV-filter, selvom det ikke er et filter. Et filter er noget som filtrere partiklerne fra.

UV står for Ultraviolet, det beskrives som blåviolet synligt lys og røntgenstråler. C står for kortbølge (UV-C = 200-280 nanometer).

Vandet med svævealger passerer tæt forbi UV-C lampen som er beskyttet med et kvartsglasrør.

Emnerne i vandet belyses men en bestråling på ca. 253 nm, algerne klumper sig sammen og til sidst ender de i skumfilteret.

Døde alger skal fjernes fra havedammen, da døde alger i havedammen kan føre til iltmangel og et nyt næringschock.

UV-C lampen skal skiftes hver sæson.

Anskaffelsen af UV-C til havedammen

Beregning af hvor stor en effekt watt du skal bruge til havedammen, udregnes ud fra vandoverflade arealet.

Hvis din havedam er på 10m3 med et meget stort vandoverflade areal, vil dette kræve et UV-lys på 36 watt.

Men har din nabo også en havedam med samme vandindhold, men derimod kun halvt så stort vandoverflade areal, så vil naboen kunne nøjes med UV-lys på 18 watt.

Havedam i fuld sol

Her bør du se på din havedams vandvolume og overfladeareal.

Vedrørende størrelsen af havedammen og vandets gennemstrømning i udstyret, har producenterne desværre forskellige anbefalinger.

Hvis din havedam ligger i fuld sol, eller hvis der er mange fisk, vil jeg anbefale at du lægger 50% mere bassinvand til for at dimensionere din UV-C enhed.

Du kan få UV-lys med en kapacitet fra omkring 5 til 250 watt.

Gå altid op i større effekt, end anbefalet til UV-C enheden

Læs enhedens beskrivelse grundigt – især om pumpens og havedammens maksimale størrelse.

Gå altid op i større effekt end der anbefales til UV-C enheden.

Hvis du er i tvivl, så tal med din forhandler.

PL eller TL UV-C rør

Der findes 2 typer UV-C lamper (rør), det ene hedder PL og har kun fatning i den ene ende.

Det er oftest mindre end TL som har fatninger i begge ender.

Om du bruger PL eller TL er i princippet underordnet, men TL-røret er ofte billigere.

Køb aldrig UV-C med teflonplast

Køb aldrig et UV-C udstyr hvor røret omkring lampen er af teflonplast.
Glasset slipper kun ca. 30% af de ultraviolette stråler igennem og teflonplast kun ca. 50%.
Røret skal være af kvarts som slipper ca. 87% af de ultraviolette stråler igennem.

 

Rengøringen af UVC enheden

Mindst 2 gange om året bør UV-C’en rengøres.

Brug ikke kalkholdigt vand, kalken vil sætte sig på kvartsrøret og derved formindske effekten.

UV-C lampen skal udskiftes 1 gang om året.

uvc pro Clear 55w

High Flow UVC til havedammen er noget af det mest driftssikre der findes – Læs mere om Pro Clear


Sikkerhed

Da UV-C udstyret udsender skadelige stråler må du ikke se direkte ind i lampen mens den er tændt, øjnene kan tage varigt skade.

Berøring af en tændt UV-C lampe kan give forbrændinger.

Når du slukker din vandpumpe skal UV-C lampen også slukkes, ellers blive lampen overophedet.

Vandbevægelse forbi UV-C

Det er vigtigt at hele havedammens vandindhold pumpes igennem UV-lyset minimum 1 gang pr. anden time .( Helst 1 gang pr. time).

Der må meget gerne være en god vandbevægelse i havedammen for at sikre, at vandet før eller siden når pumpen og dermed får en tur forbi UV-lyset. Det er ikke godt hvis vandet står stille i havedammen, derved vil algerne få ”ro” til at formere sig

Grønt vand i havedammen

Hvis du har problemer med grønt vand og din UVC enhed har de rigtige dimensioner (watt) i forhold til havedammens vandoverfladeareal, så skyldes grønt vand i havedammen sikkert manglende rengøring af din UV-C.

Mindst 2 gange om året bør UV-C’en rengøres.

Brug ikke kalkholdigt vand, kalken vil sætte sig på kvartsrøret og derved formindske effekten.

Desværre er der en del som glemmer at afkalke kvartsrøret, når de udskifter UV-C lampen en gang om året

Når du har rengjort kvartsrøret og udskiftet lampen, skal du være tålmodig,

lad være med at gå i panik og kom ikke Pax14 og alle mulige ”kemikalier” i havedammen.

Vent 2-3 uger så skal din havedamsvand nok blive klart.

Hvis du ikke kan være tålmodig, må du bruge diverse algemidler som findes på marked.
eks. SK 60 er virkelig godt mod de trådalger som UV-C ikke kan klare

Bitron Gravity UVC'en har 110 mm ind- og udgang som gør den velegnet til brug både før og efter bunddrænsfødte filtre.

Bitron Gravity UVC fra Oase er designet til havedamme og har en yderst effektiv UVC-enhed på hele 55 watt

Copyright © 2004-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk