Slam på bunden

slam på bunden af en havedammen

Foto: Hyggedam.dk

Vores fisk lever i deres eget toiletvand i havedammen

Når der er overproduktion af næringsstofferne eller går på EC fører dette til mange alger og hvis filtreret ikke kan tage det, kan dammen blive til en slags “grønkålssuppe

Ekskrementer fra fisk, visne planter. Masse af slam i bunden, af dammen, bliver omsat til bakterier (nitrit).

Under denne proces er nitrit giftig for fisken, Nitrit bliver derefter omdannet til uskadelig nitrat.

For at nitrit skal omdannes til nitrat skal de biologiske nedbrydningsprocesser have masser af ilt for at fungere.

Hvis vandet er dårligt iltet, vil disse processer forløbe med meget nedsat effekt.

Men hvis der er overproduktion af næringsstofferne (for højt nitrit-nitratindhold) fører dette til mange alger og hvis filtreret ikke kan tage det, kan dammen blive til en slags “grønkålssuppe”

Læs om

Havedamsstøvsuger til at fjerne slam i bunden

Læs mere om grønt vand i havedammen

Læs om Brunt vand

Tlbage til kategorien