Alge risiko i din havedam

alge i havedammen

alge i havedammen

Overdreven algevækst opstår fordi der er for mange næringsstoffer som opstår gennem nedbrydelse af planter, foder og ekskrementer fra fisk.

 

En forholdsregel alene vil ikke give det ønskede resultat, så det er vigtigt
at træffe så mange af følgende forholdsregler som muligt.

Se hvor stor en risiko, du har for at få alger i din havedam

Se vores risiko skema og se hvad du kan gøre at minimere alger i din havedammen

Se algerisiko skema i dammen, klik på: Stor risiko for alger

Det er meget vigtigt at måle pH– og Nitrit-Nitratinholdet i dammen.
Overproduktion af næringsstoffer fører til øget algevækst og iltmangel i vandet.
Iltmanglen kan drive fiskene op til vandoverfladen, hvor de forsøger at snappe
efter luft.

Algevæksten bliver kraftigere ved en høj vandtemperatur, især hvis
vanddybden er lav og der mangler skygge.

Læs mere om alger og trådalger

Alger i din havedam

Klik på:

Algertyper

Brunt vand – undersøgelsemetoden

Grønt vand

Grønkålssuppe

Mælkeagtigt vand

Regnvejr – påvirker dette din  havedam

Dårlig Vandkvalitet
– kendetegnende for et underdimensioneret biologisk filter

pH – værdien