Pumpe til havedam

Havedamspumpe anbefalet af havedammen.dk

Havedamspumpe anbefalet af Havedammen.dk

Pumpe til din havedam, hvilken størrelse havedamspumpe skal jeg købe?

Filterpumpen er havedammens hjerte

En pumpe til havedam, er havedammens hjerte, hvis den holder op med at køre i havedamssæsonen er der risiko for at det biologiske system bryder sammen, dette vil gå ud over planternes trivsel og fiskene vil blive syge og til sidst vil de dø.

Der findes mange forskellige slags pumper og der er stor forskel på kvalitet og kapacitet.

De fleste pumpetyper skal placeres under vandet.

Pumpen må ikke løbe tør for vand – så brænder vandspumpen simpelthen sammen. pumperne er meget driftssikre, det eneste som skal vedligeholdes er rotoren som skal rengøres engang imellem.

Den anden type er overfladepumpen som ikke må placeres under vandet.

Overfladepumpen er kraftigere end undervandspumpen, derfor er den velegnet til at flytte store mængder vand og bruges som regel i store bassiner.

Anskaffelse af en havedamspumpe

Når du anskaffer dig en vandpumpe skal du ikke spare på pengene, det kan komme til at koste dig dyrt i den sidste ende.

Køb en vandpumpe som har en større ydeevne end anbefalet til netop din havedam.

Tænk på, at vandpumpen skal køre i mange år.

Gennem disse år får du sikkert rigtig mange flere fisk og får også andre planer med bækken eller vandfaldet (f.eks. lave det/dem større end i starten).

Skal vandpumpen trække springvand og vandfald samtidigt? –

Der er mange muligheder som skal tages i betragtning.

Du må regne med at havedammens vandindhold skal passere igennem vandpumpen mindst en gang hver anden time, derfor er det vigtigt at kende antal kubikmeter vand i dammen.

Det er utroligt vigtigt at tilpasse vandpumpen og dens slanger til havedammens størrelse, ellers risikerer du at hele vandpumpens effekt vil gå tabt ved tryktabet i slangerne.

Brug så få sammenkoblinger og slyngninger som muligt, disse nedsætter pumpens ydelse

Aquaforte havedams pumpe til havedam

Vi er billigst

Spar fra 29-44% på havedamspumperSE TILBUD HER

Pumpe til havedam, kapacitet

– Hvis der står på vandpumpen at den kan klare 2000 liter, med en løftehøjde på f.eks. 1,8 m (målt fra vandoverfladen).

Så kan pumpen ikke klare begge dele samtidigt fordi den bruger det halve af dens ydelse til løftet.

De 2000 liter i timen er kun beregnet i vandoverfladen – uden løftehøjde.

Generelt angives pumpernes største løftehøjde, dvs. højden hvortil pumpen kan løfte vandet – men ingenting yder, altså i dette tilfælde 1,8 meter – dette giver ingen vand ud af slangen.

F.eks. hvis du skal hæve vandet op til 90 cm med en vandpumpe på 2000 liter i timen, og pumpens løftehøjde er 1,8 m så er der kun ca. 1000 liter i timen til forbrug.

Skal der yderlige monteres 5 meter ½” slange vil dette betyde et ekstra tab på 25%, i den sidste ende får du kun 750 liter i timen til forbrug.

Tryktab i slangen fra pumpe til havedam

1/2” (12 mm) giver et tryktab på ca. 5% pr. meter
3/4” (19 mm) giver et tryktab på ca. 3% pr. meter
1/1” (25 mm) giver et tryktab på ca. 1% pr. meter

Læs mere om løftehøjde: Køb af havedams pumpe – Pas på


Pumpe til havedam, placering

Den skal helst placeres så langt væk som muligt fra udløbsslangen.

Dvs. vandpumpen skal være i den ene ende af havedammen og udløbsslangen skal være så langt som muligt væk fra vandpumpen.

Pumpen må ikke stå direkte på bunden da den med sikkerhed vil  suge slam og bundaflejringerne ind, dette kan give unødigt rengøringsarbejde.

Stil den på en sten eller lignende så den hæves omkring ca. 10-15 cm fra bunden.

Placer aldrig pumpen midt i havedammen for du skal regne med at slanger og ledninger også skal føres ud til pumpen.

Når du kigger ned i havedammen er det ikke noget kønt syn at se slanger og ledninger i det klare vand.

Store fisk som stør og koi kan med lethed vælte pumpen, dette kommer selvfølgelig an på hvilken slags pumpe du anskaffer dig. Placer derfor pumpen i et hjørne hvor du nemt kan komme til den.

Hvis pumpen bruges til internt filter, såsom trykfilter eller neddykningsfilter, skal afstanden mellem filter og pumpe være så lille som muligt for at få et så stort flow gennem filteret som muligt.

Havedamspumpe AquaForte - Vi er billigst

Havedamspumpe AquaForte DM

Vedligeholdelsen af selve pumpen

Er der ingen problemer med.
Pumpen er indstøbt i en slags kunstharpiks og er derfor praktisk taget fuldstændig vedligeholdelsesfri.

Det er kun rotoren og pumpens filtre som skal renses i perioder.

Hvis der ikke er noget ekstra forfilter, men kun pumpens egne filtre, må du regne med rensning én gang om ugen.

Det afhænger selvfølgelig også af hvor snavset bassinvandet er.

I pumpen er der en rotor

Rotorens faste poler skiftes til at tiltrækkes og frastødes 50 gange i sekundet (nord og syd).

Denne energi bliver omsat til én bevægelse.

Hvis rotoren hæmmes vil der i stedet opstå en kraftig varme, derfor er det vigtig at mindre vandpumpen er forsynet med et forfilter som beskytter propellen i pumpen.

Den rigtige pumpe er svær at finde, udbuddet er en jungle.

Til mindre havedamme bør du sørge for at den har et filter i pumpen.

Svampens store overflade giver en ekstra god biologisk effekt fordi bakteriekulturen har optimale forhold deri.

Sikkerhed – Pumpen til havedammen skal være godkendt med CE-mærke.

Pumpens ledning må ikke være sammenkoblet med andre forlængerledninger, derfor skal eltilslutningen placeres så nær ved havedammen som muligt.

Den vandtætte udendørs 220V stikkontakt anbringes over jordens niveau og tilsluttes elnettet over et HFI-relæ.

Den udendørs stikkontakt skal kunne afbryde elforsyningen til pumpen ved evt. fejl.

Tag aldrig vandpumpen op af vandet, mens den er i drift

Hver gang du tager vandpumpen op af vandet, skal stikket trækkes ud af 220V stikkontakten.

Tag aldrig vandpumpen op af vandet mens vandpumpen er i drift.

Løft aldrig vandpumpen i elledningen.

Ved nedgravning af elledningen bør du lægge 1 stk. PVC-rør/slanger ned i jorden fra havedammen til den vandtætte eltilslutning og derfra til eltilslutningen i huset.

Deri trækker du dine elkabler. Diameteren på PVC-rør/slanger bør mindst være på 2,5-4 cm.

Kontakt altid en autoriseret Elektriker vedrørende udendørs el til havedammen.

EasyClear pumpe abnelder test

EasyClear pumpe med filter, UVC-lys og springvand

Pumpe om vinteren

– Der er delte meninger blandt havedamsejere om hvorvidt pumpen skal køre eller slukkes om vinteren.

Om vinteren ligger både fisk og havedam i dvale og vandpumpen gør ikke den store gavn, derfor er der mange som slukker for deres vandpumper.

Hvis du vælger at slukke for pumpen skal du fjerne og rengøre den.

Pumpen sættes i en spand vand så lejer og pakninger ikke tørrer ud. Spanden med pumpen skal sættes i et frostfrit rum.

Et godt vandpumpe råd om vinteren

Hvis du lader pumpen til havedammen køre hele vinteren så rens vandpumpens filter med bassinvand om efteråret.

Havedamme der er dybere en 80-90cm vil der igennem vinteren blive tilført jordvarme og når 4 graders varmt vand vejer mest, vil der lægge sig et bælte af varmt vand nede ved bunden af havedammen.

Sørg for at pumpen er løftet op fra havedammens bund.

Det er vigtig at du løfter pumpen væk fra bunden og placer den ca. halvvejs op mod vandoverfladen.

Dette sørger for at noget af det relativt varme vand bliver hvor der er mest brug for det, nemlig nede ved bunden hvor fiskene opholder sig om vinteren.

Pumpen vil derfor ikke pumpe det varme vand væk fra bunden og blande det sammen med det kolde overfladevand.

Den bedste løsning at du lader din pumpe køre igennem hele vinteren eller udskift den til en mindre pumpe, da havedammen ikke har behov for en kraftig cirkulation af vandet, heri vil du også spare strøm.

Hvis du har et filter, er det bedste at pakke det ind i nogle isoleringsmåtter.

Jeg foretrækker at vandpumpen kører om vinteren, både for havedammens “helbred” og for at holde et område isfrit i dammen.

Jeg har erfaret, at det at lægge udløbsslangen vandret langs vandoverfladen virker fint i min dam.

Når der er en kraftig strøm i overfladen, uden at det plasker, vil der ikke ske en tilfrysning ved udløbsslangens udmunding.

Jeg har prøvet dette i 12 graders kulde og der var stadigvæk et pænt stort isfrit hul.

Hvis du laver samme øvelse skal du passe på at den kraftige vandstrøm ikke når bunden – der ligger fiskene jo i “dvale”.

Det vil være så stor en belastning for fiskene at de vil blive kraftigt afmagrede gennem vinteren.

Den kraftige strøm gør at fiskene skal holde sig i konstant bevægelse og derved bliver de tappet for ressourcer.

Læs mere her, om pumpe til havedan om vinteren

Copyright © 2004-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk


 

Superflow -pumpe til havedam fra PondTeam

Superflow pumpe til havedam fra Pondteam

Superflow Techno pro anbefales af Benn Ebbesen
På kontrolboksen kan du skrue op og ned for gennemstrømningen fra ca. 30% til 100%.
Klik på billedet, hvis du vil læse om pumpen