Plantning af sumpplanter

sådan planter du sumplanter

Copyright Fotograf : F. Ingemann Hansen / www.akvariefotografen.com

Sumpplanter i havedammen.

Der findes et hav af sumpplanter med mangfoldige farver.

De er så fascinerende når de blomstrer i pragtfulde farver, deres mange forskellige bladforme og bladstrukturer giver damejeren en oplevelse af naturens idyl.

Nogle sumpplanter kan tåle at stå på store vanddybder, mens andre arter kun kan tåle at stå med fødderne i vand – eller i fugtig jord.

Ved anskaffelsen af planter er det kun vandplanter som dur til havedammen.

Selvom have- og vandplanternes navne er ens må almindelige haveplanter ikke bruges i havebassiner.

Men omvendt er der nogle sumpplanter som kan trives udenfor bassinets kant, f.eks.

Hvid Engkabbeleje, som kan vokse i et fugtigt og veldrænet bundlag.

Nogle høje sumpplanter er tilbøjelige til at vælte i vinden og det kan være en god ide at lægge en tung sten i plantekurven.

Vælg derfor en lidt større kurv så plantejorden ikke bliver reduceret, derved bliver kurvens bundflade også bedre stabiliseret.

Sådan planter du sumpplanter

Se videoen om “hvordan du planter en vandplante”

Den bedste periode for udplantning er i slutningen af april/midten af maj til slutningen af september.

Vent i hvert fald til der ikke længere er risiko for nattefrost.

Når du kommer hjem med planten er den købt i en speciel salgskurv som ikke er egnet til havedammen.

Hvis du springer omplantningen over er der risiko for at planten kvæles og rådner kort tid efter.

Planten skal derfor omplantes i en rigtig plantekurv.

Idet du tager planten ud af salgskurven bør du checke at rodklumpen har hvide rødder, og at rodnettet ikke er sammenfiltret.

For at forhindre at jorden skylles ud i vandet skal plantekurven beklædes med et plantetæppe, som kan købes i plantekurvens størrelse eller store stykker som du selv kan skære/klippe til.

Læg plantetæppet i netkurven så det når et par cm op over kanten.

Ved påfyldning af jord skal du benytte den specielle jord-/ler blanding, som kan købes hos havedamsforhandleren.

Der er ingen næring i havedamsjorden, som der er i jorden til haveplanter.

Hvis jorden har for meget næring er du sikker på at få store problemer med vandets kvalitet, med fiskedød til følge.

Fyld kurven ca. to tredjedele op med den næringsfattige jord, lav et hul i jorden som plantens rodklump og rødder kan komme i.

Placer en gødningskugle så tæt på rodklumpen som muligt. Brug aldrig almindelig plantegødning, det dræber dine fisk.

Vær opmærksom på, at når du sætter planten ned i jorden må rødderne ikke bøje opad så ansatser til nye skud kommer til at ”sidde frit”.

Kurven efterfyldes med jord op til kanten og jorden trykkes ganske let til omkring planten.

Skær det overskydende plantetæppe af på højde med plantekurvens kant.Hvis det er en stor plantekurv bøjes plantetæppet indad.

Jorden i potten må ikke dækkes helt af tæppet fordi der skal være masser af plads til at evt. nye skud kan skyde frem.

Jordoverfladen i potten dækkes med sten, så fiskene ikke kan rode i plantejorden.

Du må vente lidt med din iver med at udsætte planten i bassinet.

Hvis du ikke venter, risikerer du at bassinet bliver gevaldigt grumset af den let tørre jord i potten.

Fyld et kar med vand og sænk net-kurven ned så vandet når op til netkurvens kant.

Nu bliver jorden rigtig gennemvædet og efter 15 minutter kan du placere planten i bassinet.

Deling af jordstængel på Sumplanten

Vandplanter vokser som regel hurtigt, det kan være et problem at en enkelt plante breder sig kraftigt og derfor skal beskæres 1-3 gange på en sæson.

I stedet for beskæring af planten, kan den deles uden de store problemer.

Tag planten op og kig grundigt på dens rødder før du deler den. Alle dele skal indeholde mindst en knop og nogle friske unge rødder.

Formering af sumpplanter

Det er lettere at formere sumpplanter end haveplanter.

Fordelen er at sumpplanten har sine rødder i vand eller i fugtig jord, hvilket eliminerer risikoen for udtørring.

Hvorimod haveplanter skal vandes ofte fordi deres rødder hurtig kan udtørre.

De nemmeste sumpplanter til formering er dem med flere rodklumper, f.eks. kan du dele rodstokken (Rhizomet) i flere stykker med hænderne.

Ved deling bør du sørge for at der sidder rødder på hver rodstok. Skær alle de overflødige blade, rødder eller råddenskab af. Rodstokke som ikke har nye skud kasseres.

Såning med Sumpplante frø

Det er lidt besværligere end ved deling af rodstokken.

Først og fremmest skal du vente på at frugten på planten modnes.

Derfor bør du hver dag checke planten når høsttiden nærmer sig, så frøene ikke bliver spredt for alle vinde før indsamlingen.

Frøene sås i en frøbakke med speciel vandplantejord som kan købes hos havedamsforhandleren.

Jorden skal være konstant fugtig under hele vækstforløbet.

Spred frøene tyndt henover den fugtige jord i plantebakken og dæk dem til med et meget tyndt lag jord eller grus.

I frøbakkens bund skal der altid være vand, som derved holder jorden fugtig.

Når frøene begynder at spire med to til tre blade, skal de prikkes ud som man også gør ved andre haveplanter.

Hele processen skal foregå i et frostfrit miljø. Et drivhus eller en mistbænk er velegnet til dette formål.

Læs om alle sumplanter 

 

Copyright © 2004-2020 Benn Ebbesen / Havedammen.dk

 

 

 

Tags: ,