Sådan planter du Nøkkeroser – Guide & Tips

Nøkkerose i dammen

Nøkkerose – Foto: Lua Morales, Pexel

Nøkkerosen er ingen åkande

Nøkkerosen er i familie med åkandetypen.

Der burde vokse nøkkeroser i ethvert havebassin.

Denne plante, med sine store smukke blomster, er normalt havebassinets skønhed.

Selv små havebassiner har plads til en af dværgsorterne.

Den kan inddeles i 4 forskellige farver nemlig, hvid, gul, lyserød og rød, der findes over 200 forskellige arter (hybrider).

Normalt holder blomsten sig kun fra 3 til 5 dage, hvor den står i sin fulde pragt, derefter visner den. ”Så må vi håbe du ikke er rejst væk på ferie mens nøkkerosen er i blomst”.

Se Video om hvordan du planter en nøkkerose

Blomstringstid for Nøkkerosen

juni-september

Hårdførhed for nøkkeroser

– Tåler ikke bundfrysning.
Kan ikke tåle vandplask fra springvand.

13 tips om Nøkkeroser

* Nøkkerosen begynder først at udvikle flydeblade når vandtemperaturen når op over 10-12 grader.

* En nøkkerose dækker normalt overfladen med 1,5-2 gange den dybde den er plantet i.

* Hvis bladene vokser op over vandoverfladen, står nøkkerosen på for lavt vand.

* Den skal have mindst 6-8 timers sol for at blomstre smukt.

* Den vokser hurtigt og kræver god plads.

* Nøkkerosen modvirker algedannelse ved at give skygge på vandoverfladen

* Formering og omplantning skal ske tidligt om foråret, og absolut ikke senere end midten af juli.

Ved køb af Nøkkeroser så vær opmærksom på :

At rodstokken (rhizomet) er hård og fast, føl efter med en finger.

At der er begyndt at danne sig skud.

At rodstokken (rhizomet) har et godt rodnet, som ikke er sammenfiltret.

Efter købet skal nøkkerosen tages ud af salgsbeholderen og plantes i en plantekurv.

Salgsbeholderen egner sig ikke som plantekurv, nøkkerosen vil kvæles og rådne efter kort tid.


Omplantning af nøkkerosen

Efter nogle år bliver plantekurven for lille og nøkkerosen skal derfor omplantes til en større kurv. Nøkkerosen er en særlig plante som skal omplantes på en anden måde end andre vandplanter.

Nøkkerosens jordstængler har behov for en særlig behandling ved udplantning.

Sådan omplanter du nøkkerosen

Tag nøkkerosen op af bassinet.

Hvis der er vokset rødder ud af plantekurven skæres disse af,  ellers kan du ikke få planten ud af den gamle plantekurv.

Bank på kurven og løsn rodstokken (rhizomet) forsigtigt med fingrene.

Skyl rodstokken i en spand så jorden kommer af.

En gammel rodstok vil mere eller mindre lugte som rådne æg, det er ganske normalt.

Når du kigger nærmere på rodstokkens spids vil du se at der er nye skud og på nogle af disse er der blade.

I den anden ende er der en del råddenskab og der er ikke noget som vokser ud.

Fjern forsigtigt alle rådne steder og skær rodhårene af nogle cm fra rodstokken.

For at forebygge forrådnelse kan man strø lidt aktivt kul eller trækul på snitfladerne.

Jeg har aldrig brugt aktivt kul og mine nøkkeroser vokser og trives i bedste velgående.

Men hvis du vil være helt sikker, bør du bruge aktivt kul på snitfladerne.

For at forhindre at jorden skylles ud i vandet, skal den nye plantekurv beklædes med et plantetæppe, det kan købes i plantekurvens størrelse eller større stykker som du selv kan skære til.

Læg tæppet i netkurven, så plantetæppet når et par cm over kanten.

Plantekurven fyldes to tredjedele op med den specielle havedamsjord, som består af mindst 80 pct. ler.

Læg rodstokken vandret og tryk forsigtigt rodhårene ned i jorden.

Søg for at nye og gamle skud peger opad.

Rodstokken må aldrig plantes lodret ned i jorden som en pæl, dette vil forhindre dens vækst og den kan derefter visne.

For at nøkkerosen skal få en kraftig vækst, lægges der en speciel vandplantegødningskugle i jorden.

Gødningskuglen skal lægges så tæt på rodstokken som muligt – uden gødning vil bladene blive små og den får ikke de kraftige blade som normalt er kendetegnet for planten.

Kurven efterfyldes med jord op til kanten, jorden trykkes ganske let til omkring planten.

Skær det overskydende plantetæppe af på højde med plantekurvens kant.

Hvis det er en stor plantekurv bøjes plantetæppet indad, men jorden i potten må ikke dækkes helt af tæppet fordi der skal være masser plads til at nye eller gamle skud kan komme op af jorden.

Læg sten eller Lavasten ovenpå.

Sæt planten ned i et kar med vand så jorden bliver gennemvædet, så undgår du at bassinvandet bliver beskidt ved nedsænkningen i havedammen. Når alle luftboblerne er væk og jorden er gennemvædet, er det til tid nedsætning af nøkkerosen.

Deling af nøkkerose

Efter mange år er selve rodstokken blevet kæmpestor, her er chancen så for at få endnu flere af disse smukke planter – ganske gratis.

Langs rodstokken dannes der vækstpunkter som også kaldes øjne. På hver af disse vækstpunkter er der et lille blad eller to.

Skær langs rodstokken under vækstpunktet så noget af rodstokken hænger sammen med det nye skud.

Den afskårne rodstoks sårflade gnides med aktiv kul, dette forebygger infektion.

For at få den bedste vækstbetingelse plantes hver plantedel i hver sin potte med en god speciel lerholdigt jord til havedamme.

Sæt potterne ned i en bakke med vand så den afskårne rodstok er lige under vandoverfladen.

De afskårne plantestængler må først sættes ud i bassinet når de har skudt rødder i potterne.

Læs om Sumpplanter

Læs om Flydeplanter

Læs om undervandsplanter til havedamme

Du kan købe nøkkerose planten i Super Koi i Roskilde, stort udvalg